Izvještaj i pismo podrške iz Heidelberga

Primili smo danas od naših kolega i kolegica iz Heidelberga pismo podrške i izvještaj o događanjima na njihovu fakultetu. Pročitajte!

Pozdrav!

Bili smo jako iznenađeni što je informacija o našem zauzeću došla do Hrvatske i zbog toga smo se jako obradovali vašoj elektroničkoj poruci.

Mi, studentice i studenti romanistike iz Heidelberga, u srijedu prošloga tjedna na plenarnom smo zasjedanju odlučili da ćemo preuzeti Odsjek. Uvjete studija koji trenutačno vladaju više nismo mogli izdržati. Grupe su bile prepopunjene iznad svake norme jer ima premalo docenata i docentica. Stigli smo čak do toga da prvostupnici i prvostupnice ne mogu pohađati obvezne kolegije jer se u nekim slučajevima oni izvode istovremeno ili se uopće ne izvode.

Zbog toga smo od utorka, 21. travnja u 19 sati do petka, 24. travnja preuzeli Odsjek. U petak je s profesorima postignut privremen kompromis koji će zajednički biti predstavljen sljedećeg utorka rektoru Sveučilišta. Nakon tog razgovora s rektorom raspravit ćemo o tome kako ćemo nastaviti dalje i hoćemo li ponovo zauzeti Odsjek (jer smo zauzimanje samo privremeno prekinuli).

Tijekom zauzimanja više su nas puta posjetili novinari. Dodatne informacije i izvještaje možete naći i na www.rosig.org.

Želimo vam puno uspjeha u vašoj blokadi! We’re united in our struggle!

Puno pozdrava solidarnosti iz Heidelberga,
Caro (u ime romanistica i romanista)


Pismo na njemačkom, odnosno u originalu:

Hallo!

wir waren sehr erstaunt, dass die Kunde unsrer Besetzung bis nach Kroatien vorgedrungen ist und haben uns deshalb sehr über eure Mail gefreut.

Wir RomanistInnen aus Heidelberg haben Mittwoch letzte Woche in einer Vollversammlung beschloßen, das Seminar zu besetzen. Die Studienbedingungen, wie sie momentan herrschen, waren so für uns nicht mehr zu ertragen. Die Kurse waren hoffnungslos überfüllt, da es viel zu wenige DozentInnen gibt. Es geht sogar so weit, dass BachelorstudentInnen Pflichtkurse nicht besuchen können, da diese teilweise zeitgleich stattfinden oder erst gar nicht angeboten werden.

Daraufhin haben wir das Seminar ab Dienstag 21. April um 19Uhr besetzt und diese bis Freitag 24. April aufrechterhalten. Am Freitag kam es zu einem vorläufigen Kompromiss mit den Professoren, der so gemeinsam am kommendem Dienstag dem Rektor der Universität vorgelegt werden soll. Nach diesem Gespräch mit dem Rektor wird besprochen, wie wir weiter vorgehen werden und ob wir die Besetzung wieder aufnehmen (wurde nur temporär unterbrochen, aber nicht beendet).

Im Laufe der Besetzung wurden wir mehrmals von der Presse besucht (Artikel im Anhang). Weitere infos und Berichte auch unter: www.rosig.org.

Wir wünschen Euch viel Erfolg bei eurer Besetzung! We’re united in our struggle!

Viele solidarische Grüße aus Heidelberg,
Caro (i.A. der RomanistInnen)

Vezani članci

  • 31. prosinca 2018. Institucionalni patrijarhat kao zakonitost kapitalizma Donosimo kratak pregled knjige „Restavracija kapitalizma: repatriarhalizacija družbe,“ autorice Lilijane Burcar, koja uskoro izlazi i u hrvatskom prijevodu. Razmatrajući niz tema, od pojma patrijarhata, uloge i strukture obitelji te statusa žena u društvu, do analize institucionalnih mjera koje uokviruju reproduktivnu sferu, Burcar naglašava da su odnosi moći unutar obitelji i društva uvjetovani materijalnom podlogom na kojoj se društvo temelji i poručuje da je „institucionalni patrijarhat jedna od središnjih operativnih zakonitosti kapitalističkog sistema“.
  • 31. prosinca 2018. Bogdan Jerković: nekoliko crtica o sistemskom brisanju Slabljenje društvenog značaja kreativnih umjetničkih disciplina velikim je dijelom posljedica njihove hermetičnosti koju, u svijetu kazališne proizvodnje, možemo pripisati konzervativnom karakteru tzv. kazališne aristokracije. O svrsi kazališnog stvaralaštva te njegovu političkom i radikalno-demokratskom potencijalu, pročitajte u tekstu Gorana Pavlića koji problematizira sistemski (akademski i politički) zaborav Bogdana Jerkovića, avangardnog zagrebačkog kazališnog redatelja i ljevičara, čija se karijera od 1946. godine bazirala na pokušaju deelitizacije vlastite struke i kreiranja društveno angažiranog teatra, odnosno približavanja kazališne umjetnosti radničkoj klasi.
  • 31. prosinca 2018. Ekonomski liberalizam u sukobu s principima demokracije Brojni zagovaratelji liberalizma i dalje sugeriraju postojanje idealtipskog kapitalističkog tržišnog društva unatoč jasnoj diskrepanciji s praksom realno postojećih kapitalizama. O definicijama i historizaciji liberalizma, pretpostavkama i račvanju njegovih struja, odnosu slobode i demokracije u kapitalizmu te liberalnom i socijalističkom guvernmentalitetu razgovarali smo s Mislavom Žitkom.
  • 31. prosinca 2018. Noć i magla: Bio/nekropolitika koncentracijskih logora i strategije njihova filmskog uprizorenja Kolektivna sjećanja na traumatična iskustva holokausta nastavljaju, i više od 70 godina nakon oslobođenja zadnjih preživjelih zatvorenika_ica iz koncentracijskih logora, prizivati snažne emotivne reakcije i etičko-moralna propitivanja uloge pojedinca u modernom industrijskom dobu. No, istovremeno je ozbiljno zanemaren političko-ekonomski pristup koji bi nam pomogao shvatiti puni kontekst u kojemu nastaju genocidne politike, poput nacističkog projekta uoči i tijekom Drugog svjetskog rata. Koristeći primjere iz tzv. kinematografije holokausta autor teksta oživljava već djelomično zaboravljenu tezu prema kojoj holokaust nije tek neponovljiva anomalija, nego sasvim logična posljedica razvoja suvremenog kapitalističkog sustava.
  • 31. prosinca 2018. Transfobija i ljevica Za kapitalističke države u posljednje je vrijeme karakterističan uspon ultrakonzervativnih pokreta koji, u skladu s neoliberalnom ekonomskom logikom izvlačenja profita iz reproduktivne sfere, naglasak stavljaju na tradicionalne oblike obitelji i teže održavanju jasnih rodno-spolnih kategorija. Lijeva bi borba stoga neminovno trebala uključivati i borbu onih koji odstupaju od heteropatrijarhalne norme. O problemu transfobije na ljevici pročitajte u tekstu Mie i Line Gonan.
  • 31. prosinca 2018. Ne svatko za sebe, nego svi zajedno – Organiziranje na radnom mjestu: zašto i kako? Današnjem duboko prekariziranom radništvu prijeko su potrebne snažne sindikalne strukture. No, one mogu biti uspostavljene samo kroz dugoročno organiziranje na terenu. Donosimo prijevod teksta skupine istraživača iz kranjskog Centra za društveno istraživanje – kratke upute za sindikalne organizatore i one koji se tako osjećaju.
  • 31. prosinca 2018. Le citoyen de souche* U tekstu o političkim pravima pojedinaca u građanskom društvu, Stefan Aleksić tvrdi da je model ograničenog državljanstva na ograničeno vrijeme, kojeg predlaže ekonomist Branko Milanović kao način dugoročnog adresiranja globalnih migracija, savršen za izgradnju administrativne arhitekture koja će migrante_ice ekonomski instrumentalizirati, a istovremeno odstraniti njihov politički kapacitet, zadovoljivši pritom potrebu za jeftinom radnom snagom, karakterističnu za proces akumulacije kapitala.
  • 31. prosinca 2018. Umjetnost ne može biti svedena na društvenu funkciju U neoliberalnom svijetu u kojem dominira umjetnost neosjetljiva na vlastite uvjete proizvodnje, nužno je uvidjeti da kultura, u koju su lijeve snage uglavnom stjerane, ne može biti surogat za političko-ekonomske promjene. Donosimo vam intervju u kojem Miklavž Komelj govori o politizaciji i transformativnim potencijalima umjetnosti, nadrealističkom pokretu, partizanskom umjetničkom stvaralaštvu, problemu svođenja umjetnosti na njenu deklarativnu intenciju te položaju umjetnosti u procesu restauracije kapitalizma u Jugoslaviji.
  • 31. prosinca 2018. Lekcije jugoslavenskih samoupravnih praksi Jačanje tržišne ekonomije u Jugoslaviji 60-ih produbljuje razlike između proizvođača i onih koji organiziraju proizvodnju, sve jasnije ukazujući na kontradikcije samoupravnog modela te upitne dosege radničke participacije i političke emancipacije. O povijesti Jugoslavije kao projekta državnog kapitalizma, problemima kolektivizacijskih i industrijalizacijskih modela razvoja zemlje, potrebi razlikovanja dviju vrsta radničkog samoupravljanja (odozdo i odozgo) te dezintegracijskom učinku svjetskog tržišta na realno postojeće samoupravne prakse razgovarale smo s historičarom Vladimirom Unkovskim-Koricom.

Događanja

pogledaj sve

Bookmarks

pogledaj sve

Natječaji i prijave

pogledaj sve

Plenum FFZG-a

pogledaj sve