Izvještaj i pismo podrške iz Heidelberga

Primili smo danas od naših kolega i kolegica iz Heidelberga pismo podrške i izvještaj o događanjima na njihovu fakultetu. Pročitajte!

Pozdrav!

Bili smo jako iznenađeni što je informacija o našem zauzeću došla do Hrvatske i zbog toga smo se jako obradovali vašoj elektroničkoj poruci.

Mi, studentice i studenti romanistike iz Heidelberga, u srijedu prošloga tjedna na plenarnom smo zasjedanju odlučili da ćemo preuzeti Odsjek. Uvjete studija koji trenutačno vladaju više nismo mogli izdržati. Grupe su bile prepopunjene iznad svake norme jer ima premalo docenata i docentica. Stigli smo čak do toga da prvostupnici i prvostupnice ne mogu pohađati obvezne kolegije jer se u nekim slučajevima oni izvode istovremeno ili se uopće ne izvode.

Zbog toga smo od utorka, 21. travnja u 19 sati do petka, 24. travnja preuzeli Odsjek. U petak je s profesorima postignut privremen kompromis koji će zajednički biti predstavljen sljedećeg utorka rektoru Sveučilišta. Nakon tog razgovora s rektorom raspravit ćemo o tome kako ćemo nastaviti dalje i hoćemo li ponovo zauzeti Odsjek (jer smo zauzimanje samo privremeno prekinuli).

Tijekom zauzimanja više su nas puta posjetili novinari. Dodatne informacije i izvještaje možete naći i na www.rosig.org.

Želimo vam puno uspjeha u vašoj blokadi! We’re united in our struggle!

Puno pozdrava solidarnosti iz Heidelberga,
Caro (u ime romanistica i romanista)


Pismo na njemačkom, odnosno u originalu:

Hallo!

wir waren sehr erstaunt, dass die Kunde unsrer Besetzung bis nach Kroatien vorgedrungen ist und haben uns deshalb sehr über eure Mail gefreut.

Wir RomanistInnen aus Heidelberg haben Mittwoch letzte Woche in einer Vollversammlung beschloßen, das Seminar zu besetzen. Die Studienbedingungen, wie sie momentan herrschen, waren so für uns nicht mehr zu ertragen. Die Kurse waren hoffnungslos überfüllt, da es viel zu wenige DozentInnen gibt. Es geht sogar so weit, dass BachelorstudentInnen Pflichtkurse nicht besuchen können, da diese teilweise zeitgleich stattfinden oder erst gar nicht angeboten werden.

Daraufhin haben wir das Seminar ab Dienstag 21. April um 19Uhr besetzt und diese bis Freitag 24. April aufrechterhalten. Am Freitag kam es zu einem vorläufigen Kompromiss mit den Professoren, der so gemeinsam am kommendem Dienstag dem Rektor der Universität vorgelegt werden soll. Nach diesem Gespräch mit dem Rektor wird besprochen, wie wir weiter vorgehen werden und ob wir die Besetzung wieder aufnehmen (wurde nur temporär unterbrochen, aber nicht beendet).

Im Laufe der Besetzung wurden wir mehrmals von der Presse besucht (Artikel im Anhang). Weitere infos und Berichte auch unter: www.rosig.org.

Wir wünschen Euch viel Erfolg bei eurer Besetzung! We’re united in our struggle!

Viele solidarische Grüße aus Heidelberg,
Caro (i.A. der RomanistInnen)

Vezani članci

  • 23. prosinca 2023. Ima li Gaza budućnost? Nakon napada palestinskih oružanih snaga pod vodstvom Hamasa na izraelsko stanovništvo, uslijedila je odmazda Izraela. Sukob se dogodio u kontekstu pragmatičnih geopolitičkih nastojanja normalizacije odnosa Izraela s arapskim državama (pod palicom SAD-a), te u situaciji sve većeg pomicanja izraelskog političkog spektra udesno. Neki od motiva za napad su okupacija i kontinuirana represija nad palestinskim stanovništvom, neprekidno naseljavanje Židova na palestinskim teritorijima i izbacivanje Palestinaca s njihove zemlje te međunarodna normalizacija režima aparthejda. Odgovor Izraela, uz prešutno savezništvo Zapada, dosegnuo je strahovite razmjere ljudskih žrtava i razaranja gradova u Gazi. Autor nudi tri moguća scenarija.
  • 22. prosinca 2023. Vazduh koji dišemo na kapitalističkoj periferiji Zagađenje zraka i životne sredine ogromni su problemi u Srbiji i drugim zemljama kapitalističke (polu)periferije, ali se to ili zanemaruje ili se problematika smješta u kvazi politički neutralne narative. Knjiga Vazduh kao zajedničko dobro Predraga Momčilovića je pregledna publikacija ‒ o historiji zagađenja zraka, o trenutnoj kvaliteti zraka, ključnim zagađivačima te njihovom utjecaju na zdravlje, o društveno-ekonomskim uzrocima zagađenja zraka i dominantnim narativima kroz koje se to predstavlja, kao i o politikama te borbama za čist zrak. Budući da polazi od suštinske veze kapitalizma i zagađenja, autor borbu protiv zagađenja odnosno privatizacije zraka misli u antikapitalističkom ključu: za čist zajednički zrak i druga dobra kojima ćemo upravljati demokratski.
  • 2. prosinca 2023. Nevidljivi aspekt moći: nijema prinuda proizvodnih odnosa Unatoč nerazrješivim kontradikcijama i krizama, kapitalizam 21. stoljeća nastavlja opstajati. Kako bismo razumjeli paradoksalnu ekspanziju i opstojnost kapitala usred kriza i nemira, potrebno nam je razumijevanje specifičnih povijesnih oblika apstraktne i nepersonalne moći koja je pokrenuta podvrgavanjem društvenog života profitnom imperativu. Nadograđujući kritičku rekonstrukciju Marxove nedovršene kritike političke ekonomije i nadovezujući se na suvremenu marksističku teoriju, Søren Mau u svojoj knjizi obrazlaže kako kapital steže svoj obruč oko društvenog života, na način da stalno preoblikuje materijalne uvjete društvene reprodukcije.
  • 30. studenoga 2023. Usta puna djetetine U kratkom osvrtu na vlastito iskustvo trans djeteta, autor razmatra aktualni val legislativne transfobije.
  • 20. studenoga 2023. Lezbijke nisu žene: materijalistički lezbijski feminizam Monique Wittig Recepcija materijalističkog feminizma kod nas, koji nastaje sintetiziranjem marksističkih i radikalnofeminističkih tumačenja naravi, granica i funkcije roda, sužena je uglavnom na eseje Monique Wittig. Marksistička terminologija u njima je dekontekstualizirana iz Marxovih i Engelsovih pojašnjenja, gubeći svoja značenja u metaforama i analogijama kojima se nastojala prevladati nekomplementarnost s radikalnofeminističkim atomističkim viđenjima roda. No Wittigini eseji predstavljaju i iskorak iz toga korpusa, ukazujući na potrebu za strukturiranijim razmatranjem roda (kao režima) i povijesnom analizom njegova razvoja te, najvažnije, pozivajući na aboliciju roda, što i danas predstavljaju temeljni zahtjev kvir marksističkog feminizma. Učeći iz lezbijstva i drugih oblika koje rod stječe, Wittig podsjeća na relevantnost obuhvatne i razgranate empirijske analize da bi se kompleksni fenomeni koji strukturiraju našu svakodnevnicu mogli razumjeti.
  • 10. studenoga 2023. Pozornica kao moralna institucija Predstava „Možeš biti sve što želiš“ na dramaturško-režijsko-izvedbenom planu donosi avangardističku i subverzivnu jukstapoziciju raznorodnih prizora u kojima likovi dviju zaigranih djevojčica razgovaraju o društvenim fenomenima, demontirajući pritom artificijelnost oprirodnjenih društvenih uloga, ali i konvencionaliziranu samorazumljivost kazališnog stvaranja. Podrivajući elitističke i projektno-orijentirane norme teatra, a na tragu Schillerova razumijevanja kazališta kao estetskog, moralnog i društveno-političkog aparata, kroz ovu se predstavu vraća i dimenzija totaliteta, težnja da se obuhvati cjelinu, kroz koju se proizvodi kritika, provokacija i intervencija, ali i didaktika brehtijanskog tipa, odozdo, iz mjesta govora potlačenih.
  • 8. studenoga 2023. O čemu govorimo kada govorimo o trans genocidu Za kapitalističku nacionalnu državu važna je institucija obitelji, samostojna biološki i socijalno reproduktivna jedinica besplatnog socijalnorepoduktivnog rada te biološkog očuvanja nacije. Kvir ljude koji žive onkraj heteronormativne obitelji, i u svojim se zajednicama nužno ne prokreiraju, ne percipira se ni kao pripadnike_ce iste kulture, te postaju neka vrsta prijetnje očuvanju patrijarhalne nacije i jasno podijeljenim orodnjenim ulogama te strukturama moći. Na tom tragu, tekst donosi teorijske koncepte kojima se preispituje strukturna logika genocidnog nasilja, njegov diskurs i veza s nacionalizmom te normativni artikulacijski okvir koji previđa rod i seksualnost kao relevantne faktore genocida nad određenom društvenom skupinom.
  • 9. listopada 2023. Kad ti petsto zakonskih prijedloga radi o glavi Liberalna i neoliberalna legislativa te pravni okviri, kako u Europi tako i Americi, očekivano, uspješno i brzo apsorbiraju ultrakonzervativne pritiske i transfobnu artikulaciju koja direktno utječe na trans populaciju. Donose se diskriminatorni zakoni koji zatiru prava jedne društvene skupine i u sebi sadržavaju opasne eradikcionističke elemente koji prijete genocidnim nasiljem.
  • 17. rujna 2023. Barbie svijet, Ken carstvo, Stvarni svijet: fantazija do fantazije, a nigde utopije Estetski prilično zanimljiv film Barbie na političkoj razini donosi poneki lucidni prikaz mansplaininga ili prezahtjevnog normiranja feminiteta i maskuliniteta, a i na strani je normaliziranja razlika te afirmiranja tjelesnosti. No, njegova dominantna optika ostavlja sistem proizvodnje koji kroji složeni preplet opresija i eksploatacija bez kritike – opresije na temelju roda prije svega se zamišljaju kao stvar identitetskog odnosa između žena i muškaraca, psihologizirano i potpuno oljušteno od klasnih odnosa, a izostaje i utopijski rad na zamišljanju nečeg drugačijeg. Film ukazuje na slijepe pjege onih feminizama čiji je pristup idealistički i koji se prvenstveno zasnivaju na idejama „osnaživanja“ i „rodne ravnopravnosti“.

Događanja

pogledaj sve

Bookmarks

pogledaj sve

Fusnote

pogledaj sve

Natječaji i prijave

pogledaj sve

Plenum FFZG-a

pogledaj sve