KONTAKTI

 • kontakt za medije:
  091 4593 625
 • portal Slobodni Filozofski:
  slobodnifilozofski[at]gmail.com
 • prijedloge, savjete i kritike u vezi provođenja plenuma te prijedloge za dnevni red plenuma šaljite na:
  plenum.tehnikalije[at]gmail.com
 •  širenje direktne demokracije:
  direktna.demokracija[at]gmail.com
 • medijska sekcija:
  medijska.sekcija[at]gmail.com
 • za uključivanje u radnu grupu za informiranje i sva pitanja vezana uz Skriptu, pišite na:
  skripta.bo[at]gmail.com
 • pomoć i prijedlozi za alternativni program:
  program.blokade[at]gmail.com
 • za uključivanje u rad grupe mini akcije:
  miniakcije[at]gmail.com
 • radna grupa za međuplenumsku suradnju:
  halo.blokada[at]gmail.com
 • za međunarodnu suradnju kontaktirajte:
  emancipating.education[at]gmail.com
 •  radna grupa za pitanje bolonje:
  pitanje.bologne[at]gmail.com
 • radna grupa za operativu, logistiku i osiguranje. (Također i mail adresa za redarenje!)
  olio.sekcija[at]gmail.com
 • zainteresirani za organizaciju satova jezičnih vježbi u sklopu alternativne nastave za vrijeme blokade:
  ucenje.blokada[at]gmail.com

 • zainteresirani za sudjelovanje na zajedničkom sastanku svih plenuma i studenata/ica u RH, pišite na:
  svi.studenti[at]gmail.com
 • pomoć studentima oko sankcija:
  upomoc.sankcije[at]gmail.com
 • za pomoc oko organizacije peticije:
  peticija.slobodnifilozofski[at]gmail.com
 • informacije:
  blokadainfo[at]gmail.com
 • pripreme za razredbeni u organizaciji nezavisne stud. inicijative (informacije):
  pripreme.ffzg.info[at]gmail.com

Događanja

pogledaj sve

Bookmarks

pogledaj sve

Fusnote

pogledaj sve

Natječaji i prijave

pogledaj sve

Plenum FFZG-a

pogledaj sve