Der Standard: Dekani kritiziraju “potpuno bijednu” politiku

Proljetos smo zajedno s cijelom javnošću bili svjedoci politikantskog i beskičmenjačkog podilaženja čelnika naših visokih učilišta ministru i državi te njihovim dnevnopolitičkim narativima i (dnevno)birokratskim izmišljotinama u vidu (trans)formiranja kojekakvih komisija. Redovno prateći situaciju u Austriji postajemo svjesni da je riječ o boljci koja je posljedica jedinstvenog sindroma naše (premrežene) političko-akademske zbilje. Naime, njihove kolege “po poziciji” – dekani austrijskih fakulteta jasno su se solidarizirali sa svojim kolegicama i kolegama, ne libeći se kritizirati službenu politiku ministra obrazovanja Hahna (koji poziva na kulturu dijaloga?), financija Prölla te saveznog kancelara Faymanna tražeći, čak, i radikalnije “udare” koji će biti usmjereni direktno prema centrima moći, tj. ministarstvu, jasno ističući “kaos” koji vlada sektorom visokog školstva. Nadamo se da će i naši akademski “vrhovnici” zaviriti na ovaj blog u potrazi za informacijama o novoj (eventualnoj) blokadi pa možda (slučajno) i pročitaju tekst koji prenosimo iz bečkog dnevnog lista Der Standard. Ako budemo imali sreće možda nešto i nauče iz prakse dekana “bečkih škola”!Nakon više od tri tjedna mnoge predavaonice na austrijskim sveučilištima i dalje su zauzete, iako noću često samo malobrojni drže položaje. Dok se u Austriji ovaj prosvjedni tjedan odvijao bez velikih demonstracija, u Njemačkoj se sve više studenata priključuje akcijama. Plenum u bečkom Audimaxu sudjelovat će u dijalogu visokih škola, koji je sazvao ministar Hahn, no, koje će osobe kolektiv poslati na razgovore, tek će se danas još odlučiti.

U međuvremenu su dekani Sveučilišta u Beču dali ukor politici (osobito ministru Hahnu i kancelaru Faymannu). Ne žele “više prihvaćati podcjenjivanje stanja kroz političarske izjave”.

Update 17.15: Senat Sveučilišta za primijenjenu umjetnost u Beču u jednoj je rezoluciji “pozdravio i podržao” studentske prosvjede jer su doveli do toga da su sveučilišta “konačno postala predmetom široke društvene i političke diskusije”. Senat je solidaran sa studentima prije svega u zahtjevu za prekidom “dramatičnog podfinanciranja” sveučilišta. Od strane politike nužna je brza “promjena kursa” i hrabro djelovanje kao i u svladavanju bankarske krize.

Update 15.20: U Njemačkoj su, prema FZS-u (studentski krovni savez Njemačke), već na više od 50 visokih škola zauzete predavaonice, između ostalog u Hamburgu, Berlinu, Marburgu, Potsdamu, Heidelbergu, Münsteru, Bielefeldu i Darmstadtu. U mnogim gradovima štrajk obrazovanja tek treba krenuti sljedećeg utorka u velikim demonstracijama na kojima se očekuju deseci tisuća ljudi.

Update 12.50: Beč – Dekan Heinz Mayer [Pravni fakultet] i dalje simpatizira sa zahtjevima prosvjednika, međutim vidi također i troškove od 20 do 25 tisuća eura dnevno. Zbog toga je na adresu prosvjednika uputio poruku “Ako već – onda zauzeti Ministarstvo znanosti!” Predsjednici studentskog zbora već je navodno ponudio da će i sâm sudjelovati ako bi prosvjednici zauzvrat otišli iz Audimaxa.

Update 12.40: Beč – Neki dekani Sveučilišta u Beču izjasnili su se danas pred javnošću na novinskoj konferenciji. “Već više godina vlada potpun kaos u znanstvenoj politici”, ljute se oni. “Među dekanima vlada takvo neraspoloženje da više ne možemo šutjeti”, naglasio je dekan Pravnog fakulteta, Heinz Mayer, na novinskoj konferenciji u petak. Ne može se “više prihvaćati podcjenjivanje stanja kroz političarske izjave”. U to spada i da se prekine obmanjivati s deklaracijom o navodno 34 dodatnih milijuna eura za sveučilišta koja ionako opet dolaze iz budžeta sveučilišta.” Isto tako, i dekan Fakulteta za geoznanosti, geografiju i astronomiju, Heinz Fassmann, malo drži do Hahnovog dijaloga visokih škola – “sastanak na vrhu s 51 osobom gdje svatko smije govoriti 35 sekundi ili jednu minutu.”

Update 11.30: Innsbruck – Uprava Sveučilišta u Innsbrucku izašla je prema prosvjednicima s ponudom ne bi li oni oslobodili zauzetu predavaonicu. Između ostalog, Sveučilište bi im stavilo na raspolaganje vlastiti homepage, vlastitu predavaonicu i druge prostorije za aktivnosti kako bi mogli otvoreno raspravljati o razvoju sveučilišta. Redovito bi se održavali skupovi na kojima će uprava Sveučilišta biti na raspolaganju za diskusije. Novac od ministra Hahna potrošit će se na uređenje jedne “multifunkcionalne višenamjenske dvorane” za studente.

Vezani članci

  • 9. svibnja 2024. Antikapitalistički seminar Slobodni Filozofski i Subversive festival u sklopu Škole suvremene humanistike organiziraju četvrti po redu Antikapitalistički seminar, program političke edukacije koji će se i ove godine kroz predavanja, rasprave i radionice kritički osvrnuti na isprepletenost teorije i prakse te važnost proizvodnje kolektivnog znanja. Prijave traju do 26. svibnja 2024. godine, a program će se održavati u prostoru SKD „Prosvjeta“ u Zagrebu od 3. do 9. lipnja 2024. Vidimo se!
  • 23. prosinca 2023. Ima li Gaza budućnost? Nakon napada palestinskih oružanih snaga pod vodstvom Hamasa na izraelsko stanovništvo, uslijedila je odmazda Izraela. Sukob se dogodio u kontekstu pragmatičnih geopolitičkih nastojanja normalizacije odnosa Izraela s arapskim državama (pod palicom SAD-a), te u situaciji sve većeg pomicanja izraelskog političkog spektra udesno. Neki od motiva za napad su okupacija i kontinuirana represija nad palestinskim stanovništvom, neprekidno naseljavanje Židova na palestinskim teritorijima i izbacivanje Palestinaca s njihove zemlje te međunarodna normalizacija režima aparthejda. Odgovor Izraela, uz prešutno savezništvo Zapada, dosegnuo je strahovite razmjere ljudskih žrtava i razaranja gradova u Gazi. Autor nudi tri moguća scenarija.
  • 22. prosinca 2023. Vazduh koji dišemo na kapitalističkoj periferiji Zagađenje zraka i životne sredine ogromni su problemi u Srbiji i drugim zemljama kapitalističke (polu)periferije, ali se to ili zanemaruje ili se problematika smješta u kvazi politički neutralne narative. Knjiga Vazduh kao zajedničko dobro Predraga Momčilovića je pregledna publikacija ‒ o historiji zagađenja zraka, o trenutnoj kvaliteti zraka, ključnim zagađivačima te njihovom utjecaju na zdravlje, o društveno-ekonomskim uzrocima zagađenja zraka i dominantnim narativima kroz koje se to predstavlja, kao i o politikama te borbama za čist zrak. Budući da polazi od suštinske veze kapitalizma i zagađenja, autor borbu protiv zagađenja odnosno privatizacije zraka misli u antikapitalističkom ključu: za čist zajednički zrak i druga dobra kojima ćemo upravljati demokratski.
  • 4. prosinca 2023. Psihologija kao potiskivanje politike, teorije i psihoanalize Emocije, afekti i mentalni fenomeni ujedno su društvene i kulturne prakse, ali njihova sveopća psihologizacija i privatizacija gura ih u polje koje je omeđeno kao individualno i kojem se pretežno pristupa kroz psihološka razvrstavanja i tipologizacije. Pritom se određeni psihološki pristupi nameću kao dominantni, dok se drugi istiskuju kao nepoželjni (posebice psihoanaliza). Kada se psihologija prelije i na druga društvena polja, te nastoji biti zamjena za teoriju i politiku, onda i psihologizirani aktivizam klizi u prikrivanje političke i teorijske impotencije, nerazumijevanja, neznanja i dezorganiziranosti, a kolektivno djelovanje brka se s kvazi-kolektivnom praksom razmjene osobnih iskustava. Prikriva se i ključni ulog psihologije i psihoterapije u reprodukciji kapitalizma, osobito kroz biznis temeljen na obećanju „popravljanja“ psihe, a onda i radnih tijela, te uvećanju njihove funkcionalnosti, a onda i produktivnosti. Psihologija i psihoterapija ipak ne mogu nadomjestiti posvećeno političko djelovanje i rigoroznu teorijsku proizvodnju. Ljevica bi brigu o mentalnom zdravlju prvenstveno trebala usmjeriti u borbu za podruštvljenje zdravstva i institucija mentalne skrbi koje će biti dostupne svima.
  • 2. prosinca 2023. Nevidljivi aspekt moći: nijema prinuda proizvodnih odnosa Unatoč nerazrješivim kontradikcijama i krizama, kapitalizam 21. stoljeća nastavlja opstajati. Kako bismo razumjeli paradoksalnu ekspanziju i opstojnost kapitala usred kriza i nemira, potrebno nam je razumijevanje specifičnih povijesnih oblika apstraktne i nepersonalne moći koja je pokrenuta podvrgavanjem društvenog života profitnom imperativu. Nadograđujući kritičku rekonstrukciju Marxove nedovršene kritike političke ekonomije i nadovezujući se na suvremenu marksističku teoriju, Søren Mau u svojoj knjizi obrazlaže kako kapital steže svoj obruč oko društvenog života, na način da stalno preoblikuje materijalne uvjete društvene reprodukcije.
  • 30. studenoga 2023. Usta puna djetetine U kratkom osvrtu na vlastito iskustvo trans djeteta, autor razmatra aktualni val legislativne transfobije.
  • 20. studenoga 2023. Lezbijke nisu žene: materijalistički lezbijski feminizam Monique Wittig Recepcija materijalističkog feminizma kod nas, koji nastaje sintetiziranjem marksističkih i radikalnofeminističkih tumačenja naravi, granica i funkcije roda, sužena je uglavnom na eseje Monique Wittig. Marksistička terminologija u njima je dekontekstualizirana iz Marxovih i Engelsovih pojašnjenja, gubeći svoja značenja u metaforama i analogijama kojima se nastojala prevladati nekomplementarnost s radikalnofeminističkim atomističkim viđenjima roda. No Wittigini eseji predstavljaju i iskorak iz toga korpusa, ukazujući na potrebu za strukturiranijim razmatranjem roda (kao režima) i povijesnom analizom njegova razvoja te, najvažnije, pozivajući na aboliciju roda, što i danas predstavljaju temeljni zahtjev kvir marksističkog feminizma. Učeći iz lezbijstva i drugih oblika koje rod stječe, Wittig podsjeća na relevantnost obuhvatne i razgranate empirijske analize da bi se kompleksni fenomeni koji strukturiraju našu svakodnevnicu mogli razumjeti.
  • 10. studenoga 2023. Pozornica kao moralna institucija Predstava „Možeš biti sve što želiš“ na dramaturško-režijsko-izvedbenom planu donosi avangardističku i subverzivnu jukstapoziciju raznorodnih prizora u kojima likovi dviju zaigranih djevojčica razgovaraju o društvenim fenomenima, demontirajući pritom artificijelnost oprirodnjenih društvenih uloga, ali i konvencionaliziranu samorazumljivost kazališnog stvaranja. Podrivajući elitističke i projektno-orijentirane norme teatra, a na tragu Schillerova razumijevanja kazališta kao estetskog, moralnog i društveno-političkog aparata, kroz ovu se predstavu vraća i dimenzija totaliteta, težnja da se obuhvati cjelinu, kroz koju se proizvodi kritika, provokacija i intervencija, ali i didaktika brehtijanskog tipa, odozdo, iz mjesta govora potlačenih.
  • 8. studenoga 2023. Iran – kratka istorija revolucija i nade U sedamdesetogodišnjici od iranskog puča i svrgavanja s vlasti sekularno-nacionalističkog premijera Muhameda Mosadeka, analitičko-političku pažnju valja usmjeriti šire, na društveno-historijski okvir koji ga je odredio, kao i na veze s drugim neuralgičnim elementima iranske historije i sadašnjice. Nacionalizacija naftne industrije koja je poljuljala britanske ekonomske interese u vrijeme Mosadekove vlade, u hladnoratovskom je kontekstu poslužila i kao apologija za spašavanje Irana od mogućeg posrnuća u komunizam. Nakon svrgavanja Mosadeka, iranski Šah Muhamed Reza Pahlavi nastavio je svoju represivnu vladavinu, gušeći radničke štrajkove i borbe, kao i pobune drugih opozicijskih elemenata, sve do Iranske revolucije iz 1979. godine (poznate i pod nazivom Islamska revolucija). Međutim, islamska demokracija te revolucije ‒ zamišljena kao antiteza imperijalnom projektu liberalne demokracije ‒ u osnovi nije izmijenila socioekonomske odnose, već je u interesu novonastale vladajuće klase učvrstila neoliberalnu ekonomiju. Historijsko-sociološki pregled Irana podcrtava to da su se revolucionarni elementi pojavljivali u proplamsajima, otvarajući daljnji horizont nade.

Događanja

pogledaj sve

Bookmarks

pogledaj sve

Fusnote

pogledaj sve

Natječaji i prijave

pogledaj sve

Plenum FFZG-a

pogledaj sve