Fakultetsko vijeće FFZG-a reagiralo na smanjenje proračunskih izdataka za izdavaštvo

Jasan pokazatelj državne nebrige za sektor znanosti (i visokog obrazovanja) je i nedavno prihvaćeni proračun RH za 2010. godinu. Naime, prihvaćeni proračun kojeg predlaže matični resor – u ovom slučaju MZOS – pokazuje drastično smanjenje izdataka za znanstvene časopise bez kojih teško može funkcionirati jedna znanstvena sredina. Na takav udarac resornog ministarsta i Vlade RH reagiralo je i Fakultetsko vijeće zagrebačkog Filozofskog fakulteta čije zaključke prenosimo u cijelosti.


Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu razmatralo je na sjednici 18. prosinca 2009. aktualno stanje u hrvatskom znanstvenom izdavaštvu s obzirom na drastično smanjenje planiranih proračunskih sredstava u 2010. godini.

Okolnost da je financijski udar na znanstveno izdavaštvo kojim je prepolovljena proračunska potpora uslijedio nakon niza godina u kojem su ta sredstva bila planski umanjivana upućuje na zaključak da nije riječ o trenutnom, recesijskom efektu, odnosno o antirecesijskoj mjeri nego o neslavnoj konačnici jedne pogrešne i teško shvatljive znanstvene politike u području znanstvenog izdavaštva.

O tome svjedoče financijski pokazatelji o visini sredstava iz državnog proračuna koja su u proteklim godinama bila izdvajana za sufinanciranje znanstvenih časopisa:

2007. god. ……………15.000000,00 kn

2008. god. ……………13.000.000,00 kn

2009. god. …………… 9.500.000,00 kn
__________________________________

2010. god. ……………. 4.780.500,00 kn

U vrijeme dok je znanstvena politika u Hrvatskoj planski smanjivala financijsku potporu hrvatskim časopisima oni su na međunarodnom planu doživljavali izuzetan uspon i afirmaciju. To je dovelo do paradoksalne situacije u kojoj su časopisi bili sustavno kažnjavani za postizanje sve boljih rezultata na međunarodnom planu. O tom paradoksu hrvatske znanstvene politike rječito govore podaci o porastu broja indeksiranih hrvatskih časopisa u međunarodnim bazama podataka:

Broj časopisa indeksiranih u Web of Science:

2005. god. …………….12 časopisa

2007. god. …………….17 časopisa

2009. god. …………… 56 časopisa

U isto vrijeme, do prosinca 2008. godine hrvatski časopisi koji su ušli u bazu podataka SCOPUS dosegnuli su brojku od 69 časopisa, a časopisi koji su indeksirani u bazi podataka ERIH (European Reference Index for the Humanities) brojku od 58 časopisa.

Izdavanje znanstvenih knjiga dospjelo je u još nepovoljniju situaciju u odnosu na časopise jer je proračunska potpora u protekle tri godine zabilježila vrtoglavi pad s 20.000.000,00 kuna u 2008. godini na 6.547.000,00 kuna, koliko je predviđeno u proračunu za 2010. godinu. K tome, prilikom rebalansa proračuna 2004. godine s odobrene stavke za financiranje znanstvenih knjiga oduzeto je 10.000.000,00 kuna. To je prouzročilo trajni poremećaj u sustavu podupiranja i izdavanja znanstvenih knjiga tako da trenutni dug po osnovi odobrene potpore u 2008. i 2009. godini, uz 213 neocijenjenih naslova iz tekuće godine, iznosi 23.800.000,00 kuna.

Fakultetsko vijeće želi skrenuti pozornost da je znanstveno izdavaštvo infrastrukturni element znanstvenog i visokoškolskog sustava i da neodgovorno smanjivanje ili čak eliminiranje proračunske potpore znanstvenom izdavaštvu ima izravne posljedice za funkcioniranje znanstveno-istraživačke i visokoškolske djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Publiciranje rezultata znanstvenog rada završni je čin istraživačkog procesa, preduvjet znanstvene i akademske komunikacije, te pretpostavka za obavljanje izbora u znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja za 13.000 hrvatskih znanstvenika. Stoga je nepojmljivo da se s jedne strane zakonski propisuju izborne procedure i uvjeti, koji pretpostavljaju sustav znanstvenog izdavaštva, a da se s druge strane proračunskim restrikcijama to isto izdavaštvo ugrožava i dovodi u pitanje sam njegov opstanak.

Fakultetsko vijeće stoga daje punu podršku akciji urednika časopisa i izdavača znanstvenih publikacija da se očuva sustav financiranja kojim se potiče razvoj i podupire izvrsnost, te da se osigura dostatno, regulirano i transparentno sufinanciranje hrvatskih znanstvenih, znanstveno-stručnih časopisa, sveučilišnih udžbenika i znanstvenih knjiga.

Fakultetsko vijeće traži da Vlada Republike Hrvatske
 • hitno razmotri problem znanstvenog izdavaštva;
 • donese interventne financijske mjere kojima će se spriječiti urušavanje sustava znanstvenog izdavaštva s nesagledivim posljedicama za funkcioniranje znanstvene i visokoškolske djelatnosti u Republici Hrvatskoj uopće, a napose za sustav izbora i napredovanja u znanstvenim i znanstveno-nastavnim zvanjima;
 • inicira promjenu pogrešne znanstvene politike u području znanstvenog izdavaštva, te hitno pošalje poruku ohrabrenja brojnim urednicima znanstvenih časopisa i djelatnicima u području znanstvenog izdavaštva koji svojim entuzijazmom i osobnim zalaganjem grade i održavaju sustav znanstvenog izdavaštva preko kojeg je hrvatska znanost postala vidljivom i prepoznatljivom na međunarodnom planu.
Dekan

Dr. sc. Damir Boras, red. prof.

Vezani članci

 • 9. svibnja 2024. Antikapitalistički seminar Slobodni Filozofski i Subversive festival u sklopu Škole suvremene humanistike organiziraju četvrti po redu Antikapitalistički seminar, program političke edukacije koji će se i ove godine kroz predavanja, rasprave i radionice kritički osvrnuti na isprepletenost teorije i prakse te važnost proizvodnje kolektivnog znanja. Prijave traju do 26. svibnja 2024. godine, a program će se održavati u prostoru SKD „Prosvjeta“ u Zagrebu od 3. do 9. lipnja 2024. Vidimo se!
 • 23. prosinca 2023. Ima li Gaza budućnost? Nakon napada palestinskih oružanih snaga pod vodstvom Hamasa na izraelsko stanovništvo, uslijedila je odmazda Izraela. Sukob se dogodio u kontekstu pragmatičnih geopolitičkih nastojanja normalizacije odnosa Izraela s arapskim državama (pod palicom SAD-a), te u situaciji sve većeg pomicanja izraelskog političkog spektra udesno. Neki od motiva za napad su okupacija i kontinuirana represija nad palestinskim stanovništvom, neprekidno naseljavanje Židova na palestinskim teritorijima i izbacivanje Palestinaca s njihove zemlje te međunarodna normalizacija režima aparthejda. Odgovor Izraela, uz prešutno savezništvo Zapada, dosegnuo je strahovite razmjere ljudskih žrtava i razaranja gradova u Gazi. Autor nudi tri moguća scenarija.
 • 22. prosinca 2023. Vazduh koji dišemo na kapitalističkoj periferiji Zagađenje zraka i životne sredine ogromni su problemi u Srbiji i drugim zemljama kapitalističke (polu)periferije, ali se to ili zanemaruje ili se problematika smješta u kvazi politički neutralne narative. Knjiga Vazduh kao zajedničko dobro Predraga Momčilovića je pregledna publikacija ‒ o historiji zagađenja zraka, o trenutnoj kvaliteti zraka, ključnim zagađivačima te njihovom utjecaju na zdravlje, o društveno-ekonomskim uzrocima zagađenja zraka i dominantnim narativima kroz koje se to predstavlja, kao i o politikama te borbama za čist zrak. Budući da polazi od suštinske veze kapitalizma i zagađenja, autor borbu protiv zagađenja odnosno privatizacije zraka misli u antikapitalističkom ključu: za čist zajednički zrak i druga dobra kojima ćemo upravljati demokratski.
 • 5. prosinca 2023. Čekaonica za detranziciju Medicinska i pravna tranzicija kompleksni su i dugotrajni procesi, čak i kada nisu predmet legislativnih napada diljem svijeta. Uz dijagnozu, neki od preduvjeta za zakonsko priznanje roda u brojnim su zemljama još uvijek prisilni razvod braka i sterilizacija. Pored niza birokratskih zavrzlama, nerijetko podrazumijevaju i beskonačne liste čekanja. Jaz između transmedikalističke perspektive i borbe za pravo na samoodređenje roda mogao bi navesti na propitivanje primjera drugačijih tranzicijskih modela, koji usmjeravaju borbu izvan skučenih okvira trenutnih rasprava i spinova.
 • 4. prosinca 2023. Psihologija kao potiskivanje politike, teorije i psihoanalize Emocije, afekti i mentalni fenomeni ujedno su društvene i kulturne prakse, ali njihova sveopća psihologizacija i privatizacija gura ih u polje koje je omeđeno kao individualno i kojem se pretežno pristupa kroz psihološka razvrstavanja i tipologizacije. Pritom se određeni psihološki pristupi nameću kao dominantni, dok se drugi istiskuju kao nepoželjni (posebice psihoanaliza). Kada se psihologija prelije i na druga društvena polja, te nastoji biti zamjena za teoriju i politiku, onda i psihologizirani aktivizam klizi u prikrivanje političke i teorijske impotencije, nerazumijevanja, neznanja i dezorganiziranosti, a kolektivno djelovanje brka se s kvazi-kolektivnom praksom razmjene osobnih iskustava. Prikriva se i ključni ulog psihologije i psihoterapije u reprodukciji kapitalizma, osobito kroz biznis temeljen na obećanju „popravljanja“ psihe, a onda i radnih tijela, te uvećanju njihove funkcionalnosti, a onda i produktivnosti. Psihologija i psihoterapija ipak ne mogu nadomjestiti posvećeno političko djelovanje i rigoroznu teorijsku proizvodnju. Ljevica bi brigu o mentalnom zdravlju prvenstveno trebala usmjeriti u borbu za podruštvljenje zdravstva i institucija mentalne skrbi koje će biti dostupne svima.
 • 2. prosinca 2023. Nevidljivi aspekt moći: nijema prinuda proizvodnih odnosa Unatoč nerazrješivim kontradikcijama i krizama, kapitalizam 21. stoljeća nastavlja opstajati. Kako bismo razumjeli paradoksalnu ekspanziju i opstojnost kapitala usred kriza i nemira, potrebno nam je razumijevanje specifičnih povijesnih oblika apstraktne i nepersonalne moći koja je pokrenuta podvrgavanjem društvenog života profitnom imperativu. Nadograđujući kritičku rekonstrukciju Marxove nedovršene kritike političke ekonomije i nadovezujući se na suvremenu marksističku teoriju, Søren Mau u svojoj knjizi obrazlaže kako kapital steže svoj obruč oko društvenog života, na način da stalno preoblikuje materijalne uvjete društvene reprodukcije.
 • 30. studenoga 2023. Usta puna djetetine U kratkom osvrtu na vlastito iskustvo trans djeteta, autor razmatra aktualni val legislativne transfobije.
 • 20. studenoga 2023. Lezbijke nisu žene: materijalistički lezbijski feminizam Monique Wittig Recepcija materijalističkog feminizma kod nas, koji nastaje sintetiziranjem marksističkih i radikalnofeminističkih tumačenja naravi, granica i funkcije roda, sužena je uglavnom na eseje Monique Wittig. Marksistička terminologija u njima je dekontekstualizirana iz Marxovih i Engelsovih pojašnjenja, gubeći svoja značenja u metaforama i analogijama kojima se nastojala prevladati nekomplementarnost s radikalnofeminističkim atomističkim viđenjima roda. No Wittigini eseji predstavljaju i iskorak iz toga korpusa, ukazujući na potrebu za strukturiranijim razmatranjem roda (kao režima) i povijesnom analizom njegova razvoja te, najvažnije, pozivajući na aboliciju roda, što i danas predstavljaju temeljni zahtjev kvir marksističkog feminizma. Učeći iz lezbijstva i drugih oblika koje rod stječe, Wittig podsjeća na relevantnost obuhvatne i razgranate empirijske analize da bi se kompleksni fenomeni koji strukturiraju našu svakodnevnicu mogli razumjeti.
 • 10. studenoga 2023. Pozornica kao moralna institucija Predstava „Možeš biti sve što želiš“ na dramaturško-režijsko-izvedbenom planu donosi avangardističku i subverzivnu jukstapoziciju raznorodnih prizora u kojima likovi dviju zaigranih djevojčica razgovaraju o društvenim fenomenima, demontirajući pritom artificijelnost oprirodnjenih društvenih uloga, ali i konvencionaliziranu samorazumljivost kazališnog stvaranja. Podrivajući elitističke i projektno-orijentirane norme teatra, a na tragu Schillerova razumijevanja kazališta kao estetskog, moralnog i društveno-političkog aparata, kroz ovu se predstavu vraća i dimenzija totaliteta, težnja da se obuhvati cjelinu, kroz koju se proizvodi kritika, provokacija i intervencija, ali i didaktika brehtijanskog tipa, odozdo, iz mjesta govora potlačenih.

Događanja

pogledaj sve

Bookmarks

pogledaj sve

Fusnote

pogledaj sve

Natječaji i prijave

pogledaj sve

Plenum FFZG-a

pogledaj sve