Izvještaj s 89. plenuma, 1. lipnja 2010.

Na 89. plenumu održanom 1. lipnja 2010. godine raspravljalo se o pet točaka dnevnog reda. Radna grupa za procjenu trenutne situacije i daljnje djelovanje je podnijela izvještaj sa dva održana sastanka na kojima se raspravljalo o daljnjim akcijama. Radna grupa za analizu dokumenata je iznijela stavove plenuma FFZG-a u studentskom FAQ-u o školarinama.


Na 89. plenumu održanom 1. lipnja 2010. godine raspravljalo se o pet točaka dnevnog reda.

U prostorima AKC Medika u galeriji Jogurt otvorena je Ho(w) TO… izložba o Varšavskoj. Izložba video materijala i fotografija s prosvjeda u Varšavskoj bit će otvorena do petka, 4. lipnja i to između 12 i 17 sati.

U Varšavskoj se tijekom blokade održava bogat kulturni program koji se može pronaći na njihovoj web stranici.

Na Slobodnom Filozofskom je objavljen novi Studentski FAQ – Školarine koji sadrži odgovore na pitanja vezana za nove modele studiranja koje predlaže MZOŠ i Rektorski zbor.

Transkript radiodrame Ljube Pauzina Ten days that shook the world – pobuna na Filozofskom fakultetu možete pročitati ili kopirati u A-001. Radi se o transkriptu na engleskom jeziku.

Pet sindikalnih središnjica 9. lipnja počinje skupljati potpise za referendum protiv izmjena Zakona o radu. U zakonskom roku od 15 dana moraju sakupiti oko 450 000 potpisa. Predložene izmjene Zakona o radu predviđaju znatno smanjenje radničkih prava. Sve zainteresirane za raspravu o ovoj temi pozivamo na radnu grupu za širenje direktne demokracije i radnu grupu za analizu dokumenata koje su već ranije pokazale interes za ovu temu.

Radna grupa za procjenu trenutne situacije i daljnje djelovanje je podnijela izvještaj sa dva održana sastanka od prošlog plenuma.

Prema novom modelu plaćanja školarina brucoši će se u ovu akademsku godinu upisivati besplatno, no ovakav model je još rigorozniji od trenutnog modela jer će besplatno studirati samo studenti koji ispune apsolutno sve studentske obveze, odnosno skupe svih 60 ECTS bodova u jednoj akademskoj godini. Studenti koji skupe između 42 i 59 ECTS bodova plaćat će po linearnom modelu pri čemu će svaki ECTS bod koštati između 300 i 1000 kn. Studenti koji skupe manje od 42 ECTS boda će plaćati puni iznos školarine.

Ovakav model Rektorskog zbora usvojen je na sveučilištima u Splitu i Osijeku, a uskoro će se o njemu glasati i na Senatu Sveučilišta u Zagrebu.

Radna grupa za analizu dokumenata je iznijela stavove plenuma FFZG-a u prethodno spomenutom studentskom FAQ-u o školarinama.

Izglasan je prijedlog da se dekanu FFZG-a pošalje dopis da sazove izvanrednu sjednicu Fakultetskog vijeća prije sjednice Senata koja se održava u utorak, 8. lipnja. Na sjednici bi se Vijeće trebalo izjasniti o dopisu u kojemu plenum poziva članove Vijeća da glasaju protiv spornog prijedloga Rektorskog zbora. Ukoliko se Vijeće ne sastane ili podrži prijedlog Rektorskog zbora, plenum će poduzeti daljnje akcije.

Zbog ovih okolnosti u petak 4. lipnja će se održati izvanredni plenum u 20 sati u D7 na kojem će se odlučivati o daljnjim akcijama vezanim uz sprječavanje donošenja modela Rektorskog zbora na Filozofski fakultet i Sveučilište u Zagrebu.

Radna grupa za širenje direktne demokracije je izvijestila plenum o svojim aktivnostima u prethodnom tjednu.

Zaključeno je da je potrebno bolje informirati zainteresirane o konceptu radionica Direktnodemokratski praxis koje se održavaju svakog četvrtka u 16 sati u A-001. Ovaj tjedan će se izvanredno održati u petak u 16 sati u A-001 zbog praznika.

Na ovoj se radionici razrađuju mogući direktnodemokratski modeli. Do ljeta planiraju osmisliti prijedlog direktnodemokratskog modela koji bi se mogao primjenjivati u funkcioniranju udruga te prilikom javnih prosvjeda.

Sudionici radne grupe se pripremaju za jesenska predavanja o besplatnom obrazovanju i direktnoj demokraciji u srednjim školama. Svi zainteresirani se mogu javiti na e-mail: direktna.demokracije[at]gmail.com

RGŠDD još uvijek radi na proizvodnji i distribuciji multimedijalnih paketa. Uključiti se možete dolaskom na sastanak radne grupe svakog petka u 18 sati u A-001.

Prošlog se tjedna po prvi put sastala radna grupa za birokraciju i Studentski zbor. Raspravljalo se o problemu raspodjele financija Studentskog zbora za projekte te o educiranju kandidata Koalicije STOP! o direktnoj demokraciji. Uskoro će trebati novi ljudi za ured pravobranitelja na FFZG-u te bi se trebalo uspostaviti pravobraniteljske urede i na drugim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu.

Podnesen je izvještaj o stanju blagajne i tekućim troškovima.

Radna grupa za tehnička pitanja je objasnila da je plenum izvanredno izmješten iz D7 u D3 jer nismo pronašli ključ od projektora.

Plenum je izglasao da želi mailing listu za organizaciju budućih akcija. Sudionik plenuma je na sebe preuzeo teret administriranja i osnivanja mailing liste.

Sudionici plenuma su sudjelovali na European Education Congress u Bochumu u Njemačkoj. Nije ih se dojmila organizacijska razina na održanim plenumima. Predstavili su borbu hrvatskih studenata bajaderama i video materijalima. Uspostavljeni su kontakti sa studentima iz Bugarske koji su također sudjelovali na kongresu te su oduševljeni direktnodemokratskim organiziranjem. Planira se napisati zajedničku izjavu za medije povodom međunarodnog vala u listopadu i studenom ove godine i osnovati međunarodnu stranicu svih studentskih inicijativa. 16. lipnja održat će se Day of United Symbolic Actions.

Sljedeći plenum će održati u petak u 20 sati u D7.

Radna grupa za tehnička pitanja plenuma sastat će se u petak u 18 sati u A-001. Svi su pozvani na radnu grupu, a naročito moderatori i moderatori prethodnog plenuma.

Izabrane su moderatorice.

Plenum je zaključen u 23:13.

Vezani članci

  • 9. svibnja 2024. Antikapitalistički seminar Slobodni Filozofski i Subversive festival u sklopu Škole suvremene humanistike organiziraju četvrti po redu Antikapitalistički seminar, program političke edukacije koji će se i ove godine kroz predavanja, rasprave i radionice kritički osvrnuti na isprepletenost teorije i prakse te važnost proizvodnje kolektivnog znanja. Prijave traju do 26. svibnja 2024. godine, a program će se održavati u prostoru SKD „Prosvjeta“ u Zagrebu od 3. do 9. lipnja 2024. Vidimo se!
  • 23. prosinca 2023. Ima li Gaza budućnost? Nakon napada palestinskih oružanih snaga pod vodstvom Hamasa na izraelsko stanovništvo, uslijedila je odmazda Izraela. Sukob se dogodio u kontekstu pragmatičnih geopolitičkih nastojanja normalizacije odnosa Izraela s arapskim državama (pod palicom SAD-a), te u situaciji sve većeg pomicanja izraelskog političkog spektra udesno. Neki od motiva za napad su okupacija i kontinuirana represija nad palestinskim stanovništvom, neprekidno naseljavanje Židova na palestinskim teritorijima i izbacivanje Palestinaca s njihove zemlje te međunarodna normalizacija režima aparthejda. Odgovor Izraela, uz prešutno savezništvo Zapada, dosegnuo je strahovite razmjere ljudskih žrtava i razaranja gradova u Gazi. Autor nudi tri moguća scenarija.
  • 22. prosinca 2023. Vazduh koji dišemo na kapitalističkoj periferiji Zagađenje zraka i životne sredine ogromni su problemi u Srbiji i drugim zemljama kapitalističke (polu)periferije, ali se to ili zanemaruje ili se problematika smješta u kvazi politički neutralne narative. Knjiga Vazduh kao zajedničko dobro Predraga Momčilovića je pregledna publikacija ‒ o historiji zagađenja zraka, o trenutnoj kvaliteti zraka, ključnim zagađivačima te njihovom utjecaju na zdravlje, o društveno-ekonomskim uzrocima zagađenja zraka i dominantnim narativima kroz koje se to predstavlja, kao i o politikama te borbama za čist zrak. Budući da polazi od suštinske veze kapitalizma i zagađenja, autor borbu protiv zagađenja odnosno privatizacije zraka misli u antikapitalističkom ključu: za čist zajednički zrak i druga dobra kojima ćemo upravljati demokratski.
  • 5. prosinca 2023. Čekaonica za detranziciju Medicinska i pravna tranzicija kompleksni su i dugotrajni procesi, čak i kada nisu predmet legislativnih napada diljem svijeta. Uz dijagnozu, neki od preduvjeta za zakonsko priznanje roda u brojnim su zemljama još uvijek prisilni razvod braka i sterilizacija. Pored niza birokratskih zavrzlama, nerijetko podrazumijevaju i beskonačne liste čekanja. Jaz između transmedikalističke perspektive i borbe za pravo na samoodređenje roda mogao bi navesti na propitivanje primjera drugačijih tranzicijskih modela, koji usmjeravaju borbu izvan skučenih okvira trenutnih rasprava i spinova.
  • 4. prosinca 2023. Psihologija kao potiskivanje politike, teorije i psihoanalize Emocije, afekti i mentalni fenomeni ujedno su društvene i kulturne prakse, ali njihova sveopća psihologizacija i privatizacija gura ih u polje koje je omeđeno kao individualno i kojem se pretežno pristupa kroz psihološka razvrstavanja i tipologizacije. Pritom se određeni psihološki pristupi nameću kao dominantni, dok se drugi istiskuju kao nepoželjni (posebice psihoanaliza). Kada se psihologija prelije i na druga društvena polja, te nastoji biti zamjena za teoriju i politiku, onda i psihologizirani aktivizam klizi u prikrivanje političke i teorijske impotencije, nerazumijevanja, neznanja i dezorganiziranosti, a kolektivno djelovanje brka se s kvazi-kolektivnom praksom razmjene osobnih iskustava. Prikriva se i ključni ulog psihologije i psihoterapije u reprodukciji kapitalizma, osobito kroz biznis temeljen na obećanju „popravljanja“ psihe, a onda i radnih tijela, te uvećanju njihove funkcionalnosti, a onda i produktivnosti. Psihologija i psihoterapija ipak ne mogu nadomjestiti posvećeno političko djelovanje i rigoroznu teorijsku proizvodnju. Ljevica bi brigu o mentalnom zdravlju prvenstveno trebala usmjeriti u borbu za podruštvljenje zdravstva i institucija mentalne skrbi koje će biti dostupne svima.
  • 2. prosinca 2023. Nevidljivi aspekt moći: nijema prinuda proizvodnih odnosa Unatoč nerazrješivim kontradikcijama i krizama, kapitalizam 21. stoljeća nastavlja opstajati. Kako bismo razumjeli paradoksalnu ekspanziju i opstojnost kapitala usred kriza i nemira, potrebno nam je razumijevanje specifičnih povijesnih oblika apstraktne i nepersonalne moći koja je pokrenuta podvrgavanjem društvenog života profitnom imperativu. Nadograđujući kritičku rekonstrukciju Marxove nedovršene kritike političke ekonomije i nadovezujući se na suvremenu marksističku teoriju, Søren Mau u svojoj knjizi obrazlaže kako kapital steže svoj obruč oko društvenog života, na način da stalno preoblikuje materijalne uvjete društvene reprodukcije.
  • 30. studenoga 2023. Usta puna djetetine U kratkom osvrtu na vlastito iskustvo trans djeteta, autor razmatra aktualni val legislativne transfobije.
  • 20. studenoga 2023. Lezbijke nisu žene: materijalistički lezbijski feminizam Monique Wittig Recepcija materijalističkog feminizma kod nas, koji nastaje sintetiziranjem marksističkih i radikalnofeminističkih tumačenja naravi, granica i funkcije roda, sužena je uglavnom na eseje Monique Wittig. Marksistička terminologija u njima je dekontekstualizirana iz Marxovih i Engelsovih pojašnjenja, gubeći svoja značenja u metaforama i analogijama kojima se nastojala prevladati nekomplementarnost s radikalnofeminističkim atomističkim viđenjima roda. No Wittigini eseji predstavljaju i iskorak iz toga korpusa, ukazujući na potrebu za strukturiranijim razmatranjem roda (kao režima) i povijesnom analizom njegova razvoja te, najvažnije, pozivajući na aboliciju roda, što i danas predstavljaju temeljni zahtjev kvir marksističkog feminizma. Učeći iz lezbijstva i drugih oblika koje rod stječe, Wittig podsjeća na relevantnost obuhvatne i razgranate empirijske analize da bi se kompleksni fenomeni koji strukturiraju našu svakodnevnicu mogli razumjeti.
  • 10. studenoga 2023. Pozornica kao moralna institucija Predstava „Možeš biti sve što želiš“ na dramaturško-režijsko-izvedbenom planu donosi avangardističku i subverzivnu jukstapoziciju raznorodnih prizora u kojima likovi dviju zaigranih djevojčica razgovaraju o društvenim fenomenima, demontirajući pritom artificijelnost oprirodnjenih društvenih uloga, ali i konvencionaliziranu samorazumljivost kazališnog stvaranja. Podrivajući elitističke i projektno-orijentirane norme teatra, a na tragu Schillerova razumijevanja kazališta kao estetskog, moralnog i društveno-političkog aparata, kroz ovu se predstavu vraća i dimenzija totaliteta, težnja da se obuhvati cjelinu, kroz koju se proizvodi kritika, provokacija i intervencija, ali i didaktika brehtijanskog tipa, odozdo, iz mjesta govora potlačenih.

Događanja

pogledaj sve

Bookmarks

pogledaj sve

Fusnote

pogledaj sve

Natječaji i prijave

pogledaj sve

Plenum FFZG-a

pogledaj sve