Izvještaj s 89. plenuma, 1. lipnja 2010.

Na 89. plenumu održanom 1. lipnja 2010. godine raspravljalo se o pet točaka dnevnog reda. Radna grupa za procjenu trenutne situacije i daljnje djelovanje je podnijela izvještaj sa dva održana sastanka na kojima se raspravljalo o daljnjim akcijama. Radna grupa za analizu dokumenata je iznijela stavove plenuma FFZG-a u studentskom FAQ-u o školarinama.


Na 89. plenumu održanom 1. lipnja 2010. godine raspravljalo se o pet točaka dnevnog reda.

U prostorima AKC Medika u galeriji Jogurt otvorena je Ho(w) TO… izložba o Varšavskoj. Izložba video materijala i fotografija s prosvjeda u Varšavskoj bit će otvorena do petka, 4. lipnja i to između 12 i 17 sati.

U Varšavskoj se tijekom blokade održava bogat kulturni program koji se može pronaći na njihovoj web stranici.

Na Slobodnom Filozofskom je objavljen novi Studentski FAQ – Školarine koji sadrži odgovore na pitanja vezana za nove modele studiranja koje predlaže MZOŠ i Rektorski zbor.

Transkript radiodrame Ljube Pauzina Ten days that shook the world – pobuna na Filozofskom fakultetu možete pročitati ili kopirati u A-001. Radi se o transkriptu na engleskom jeziku.

Pet sindikalnih središnjica 9. lipnja počinje skupljati potpise za referendum protiv izmjena Zakona o radu. U zakonskom roku od 15 dana moraju sakupiti oko 450 000 potpisa. Predložene izmjene Zakona o radu predviđaju znatno smanjenje radničkih prava. Sve zainteresirane za raspravu o ovoj temi pozivamo na radnu grupu za širenje direktne demokracije i radnu grupu za analizu dokumenata koje su već ranije pokazale interes za ovu temu.

Radna grupa za procjenu trenutne situacije i daljnje djelovanje je podnijela izvještaj sa dva održana sastanka od prošlog plenuma.

Prema novom modelu plaćanja školarina brucoši će se u ovu akademsku godinu upisivati besplatno, no ovakav model je još rigorozniji od trenutnog modela jer će besplatno studirati samo studenti koji ispune apsolutno sve studentske obveze, odnosno skupe svih 60 ECTS bodova u jednoj akademskoj godini. Studenti koji skupe između 42 i 59 ECTS bodova plaćat će po linearnom modelu pri čemu će svaki ECTS bod koštati između 300 i 1000 kn. Studenti koji skupe manje od 42 ECTS boda će plaćati puni iznos školarine.

Ovakav model Rektorskog zbora usvojen je na sveučilištima u Splitu i Osijeku, a uskoro će se o njemu glasati i na Senatu Sveučilišta u Zagrebu.

Radna grupa za analizu dokumenata je iznijela stavove plenuma FFZG-a u prethodno spomenutom studentskom FAQ-u o školarinama.

Izglasan je prijedlog da se dekanu FFZG-a pošalje dopis da sazove izvanrednu sjednicu Fakultetskog vijeća prije sjednice Senata koja se održava u utorak, 8. lipnja. Na sjednici bi se Vijeće trebalo izjasniti o dopisu u kojemu plenum poziva članove Vijeća da glasaju protiv spornog prijedloga Rektorskog zbora. Ukoliko se Vijeće ne sastane ili podrži prijedlog Rektorskog zbora, plenum će poduzeti daljnje akcije.

Zbog ovih okolnosti u petak 4. lipnja će se održati izvanredni plenum u 20 sati u D7 na kojem će se odlučivati o daljnjim akcijama vezanim uz sprječavanje donošenja modela Rektorskog zbora na Filozofski fakultet i Sveučilište u Zagrebu.

Radna grupa za širenje direktne demokracije je izvijestila plenum o svojim aktivnostima u prethodnom tjednu.

Zaključeno je da je potrebno bolje informirati zainteresirane o konceptu radionica Direktnodemokratski praxis koje se održavaju svakog četvrtka u 16 sati u A-001. Ovaj tjedan će se izvanredno održati u petak u 16 sati u A-001 zbog praznika.

Na ovoj se radionici razrađuju mogući direktnodemokratski modeli. Do ljeta planiraju osmisliti prijedlog direktnodemokratskog modela koji bi se mogao primjenjivati u funkcioniranju udruga te prilikom javnih prosvjeda.

Sudionici radne grupe se pripremaju za jesenska predavanja o besplatnom obrazovanju i direktnoj demokraciji u srednjim školama. Svi zainteresirani se mogu javiti na e-mail: direktna.demokracije[at]gmail.com

RGŠDD još uvijek radi na proizvodnji i distribuciji multimedijalnih paketa. Uključiti se možete dolaskom na sastanak radne grupe svakog petka u 18 sati u A-001.

Prošlog se tjedna po prvi put sastala radna grupa za birokraciju i Studentski zbor. Raspravljalo se o problemu raspodjele financija Studentskog zbora za projekte te o educiranju kandidata Koalicije STOP! o direktnoj demokraciji. Uskoro će trebati novi ljudi za ured pravobranitelja na FFZG-u te bi se trebalo uspostaviti pravobraniteljske urede i na drugim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu.

Podnesen je izvještaj o stanju blagajne i tekućim troškovima.

Radna grupa za tehnička pitanja je objasnila da je plenum izvanredno izmješten iz D7 u D3 jer nismo pronašli ključ od projektora.

Plenum je izglasao da želi mailing listu za organizaciju budućih akcija. Sudionik plenuma je na sebe preuzeo teret administriranja i osnivanja mailing liste.

Sudionici plenuma su sudjelovali na European Education Congress u Bochumu u Njemačkoj. Nije ih se dojmila organizacijska razina na održanim plenumima. Predstavili su borbu hrvatskih studenata bajaderama i video materijalima. Uspostavljeni su kontakti sa studentima iz Bugarske koji su također sudjelovali na kongresu te su oduševljeni direktnodemokratskim organiziranjem. Planira se napisati zajedničku izjavu za medije povodom međunarodnog vala u listopadu i studenom ove godine i osnovati međunarodnu stranicu svih studentskih inicijativa. 16. lipnja održat će se Day of United Symbolic Actions.

Sljedeći plenum će održati u petak u 20 sati u D7.

Radna grupa za tehnička pitanja plenuma sastat će se u petak u 18 sati u A-001. Svi su pozvani na radnu grupu, a naročito moderatori i moderatori prethodnog plenuma.

Izabrane su moderatorice.

Plenum je zaključen u 23:13.

Vezani članci

  • 9. siječnja 2021. Ljevica mora prestati vjerovati desnici da je pridobila radničku klasu "Već je 2016. godine bilo jasno da izbor Trumpa ne predstavlja proboj radničke klase, kako su ga mnogi najavljivali. Kako sam već demonstrirao s Aaronom Winterom, iako je Trump među onima s nižim primanjima prošao bolje od dva prethodna republikanska kandidata, njegov je uspjeh imao više veze s krajnjim neuspjehom Hillary Clinton. Dapače, Trumpova privlačnost bila je vrlo slična onoj Georgea W. Busha 2004. godine. Iako su obojica privukla one s nižim prihodima, više nego John McCain 2008. i Mitt Romney 2012. godine, glavnina glasova i dalje je došla iz tradicionalno republikanske populacije, tj. bogatijih bijelaca."
  • 8. siječnja 2021. Policija je omogućila hordi ekstremnih desničara da nasilno nagrne u zgradu Kongresa Pokušaj dijela Trumpove ekstremno desne baze da spriječi prebrojavanje elektoralnih glasova nasilnim upadom u zgradu Kongresa dočekan je s mlakom reakcijom policijskih snaga. Američki represivni aparat još je jednom pokazao da ne tretira na jednak način prosvjednike desnih i lijevih opcija.
  • 31. prosinca 2020. Kumek "Iole ozbiljnija i ambicioznija politička analiza, za koju Juričan nema interesa, a sudeći po dosadašnjem višegodišnjem radu, ni kompetencija, pokušala bi se barem pomaknuti od paušalnih generalizacija i iskaza poput „ljudi su mala smeća koja vole korupciju“. Savjestan politički pristup nastojao bi barem saznati zašto su ljudi egzistencijalno prisiljeni pristajati na koruptivne aranžmane, čak i kada su očito usmjereni protiv njihovih vlastitih interesa; o kojim je mrežama političke moći riječ te kako politički i društveni establishment na to odgovara."
  • 31. prosinca 2020. Feminizam i transfobija Recentno jačanje transfobije u feminističkim i kvir prostorima očituje se u osnivanju trans-isključujućih organizacija ili preokretanjem politika postojećih u tom smjeru, kako bi se ucrtale granice između feminizma i LGB aktivizma u odnosu na trans organiziranje na međunarodnoj (LGB Alliance u Velikoj Britaniji s ograncima u Brazilu, Australiji, SAD-u...) i regionalnoj razini (Marks21, Lezbejska i gej solidarna mreža...). Transfobne politike nedavno je javno prigrlio i Centar za ženske studije u Zagrebu. Te se politike nastoje racionalizirati nizom pojednostavljenih tvrdnji koje apeliraju na „zdravi razum“ i opća uvjerenja, onkraj teorijskih i empirijskih uvida. Ovaj tekst nas u formi FAQ-a, s uvodnim osvrtom, vodi kroz diskurs i logiku kojima se ta racionalizacija odvija, a nastao je u kontekstu ad hoc antikapitalističke kvir inicijative feministkinja i feminista protiv transfobije.
  • 31. prosinca 2020. Klasa i identitet: ljubomržnja ili sukonstitucija? "Strukturnim određenjem klasa se više objašnjava, istorijsko-sociologističkim određenjem klasa se više opisuje. Prema strukturnom određenju klasni položaj konstituira se bez obzira jesu li klasni akteri*ke uopće svjesni koji i kakav je to položaj, dok istorijsko-sociologističko određenje upućuje na to da može da postoji svijest o klasi ili neko iskustvo klase. Strukturnim određenjem objašnjavaju se logika i anatomija funkcioniranja sistema proizvodnje, stoga je riječ o „trajnijoj“ klasnoj konfiguraciji kojom se objašnjava specifičnost kapitalističkog sistema proizvodnje, dok istorijski pristup klasi opisuje kontingentna i promenjiva klasna grupisanja koja se odvijaju u kapitalizmu zajedno sa drugim odnosima dominacije, podčinjavanja i discipliniranja."
  • 31. prosinca 2020. Nerazradivost seksualnosti u radikalnom feminizmu Organiziranje i iskustva seksualnih radnica_ka pomaknuti su na margine feminističkih solidarnosti i promišljanja kada im se pristupa s abolicionističkim zahtjevima koji dolaze iz radikalnog feminizma, a koji se s lakoćom, u redukcionizmu i banalnosti pristupa tim temama, stapaju s državnim i kapitalističkim interesima. Iz tih raspuklih (pa i gotovo iščezlih) savezništva moguće je izvući i raspetljati uglavnom zaobilaženu i potiskivanu povijest u rukavce koji će voditi u smjeru zakonodavstva, medicine ili rada, no koji će uvijek vraćati prema istim problemima i rupama koji sačinjavaju radikalnofeminističke politike i teorije. Tekst zahvaća crtice ove povijesti, ukazujući kako su se današnje rasprave o seksualnom radu oblikovale i na čemu se temelje.
  • 27. prosinca 2020. Ejblistički režimi u kapitalizmu Razmatrajući korporealnost ljudskog postojanja u kontekstu šireg razumijevanja rada socijalne reprodukcije koji održava i regenerira radnu snagu kao ključni element stvaranja profita, autorica iz historijsko-materijalističke perspektive ukazuje na koji se način u kapitalizmu tretiraju nenormativna tijela, s fokusom na osobe s invaliditetom.
  • 27. prosinca 2020. Neoliberalna država globalnog Juga (1): kako je kulturni nacionalizam pobijedio sekularni Prvi u nizu tekstova o globalnom Jugu nastao je kao bilješka za pripremu razgovora s teoretičarkom Radhikom Desai, koji se ove godine održao u sklopu Subversive festivala, a u njemu ćemo na primjeru Indije prikazati politički obrat između sekularnog i kulturnog nacionalizma, što je tema kojom se Desai bavila u svojim publikacijama u jeku dolaska na vlast BJP-a u Indiji i rasta Hindutve kao fundamentalističkog društvenog pokreta u Indiji.
  • 27. prosinca 2020. Biopolitika kao kritika „nove normalnosti“ U prilogu aktualnim raspravama o biopolitičkim tumačenjima pandemije COVID-19, autor nas vodi kroz povijest sociobioloških obilježja epidemija i pandemija, primarno u kontekstu uvezanosti liberalnog upravljanja i biopolitike, koja u Foucaultovoj interpretaciji ide s onu stranu ekonomskog polja u mjeri u kojoj se stanovništvo pokazuje kao novi objekt analize i intervencije. Tekst na pozadini povijesti epidemija velikih boginja (te juridičko-disciplinarnih mehanizama poput cijepljenja) ukazuje na dvije temeljne manjkavosti Foucaltovog pokušaja podvođenja biopolitike pod problematiku liberalnog guvernmentaliteta, i nudi revidiranu, demokratsku, eksplanatorno snažniju, robusniju upotrebu biopolitičke teorije, onkraj laisser-faire pristupa i autoritarnih mjera države.

Događanja

pogledaj sve

Bookmarks

pogledaj sve

Natječaji i prijave

pogledaj sve

Plenum FFZG-a

pogledaj sve