Izjava za medije – 3. studenog 2010.

Na kraju javne rasprave, a u skladu s detaljnom analizom nacrtâ Zakona o znanosti, Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o sveučilištu, medijska sekcija plenuma Filozofskog fakulteta u Zagrebu sastavila je izjavu koju možete pročitati u nastavku.


S vremenskim odmakom od dvije godine i bez malograđanske potrebe za nasladom konstatiramo da novi nacrti zakonâ iz područja znanosti i visokog obrazovanja realiziraju upravo ono na što smo počeli upozoravati 5. studenog 2008, na dan Međunarodne borbe protiv komercijalizacije obrazovanja, te nastavili artikulirati različitim metodama borbe u zadnje dvije godine. Sva tri zakona koja su bila u službenoj javnoj raspravi do 1. studenog jasno otvaraju prostor potpunoj privatizaciji i komercijalizaciji znanosti koja se ostavlja na milost i nemilost slobodi i logici tržišta, dok visoko obrazovanje naplaćivanjem nove birokratske šifre – “upisnina” – u državi čije elite vode socijalno destruktivnu politiku, ostaje prostor nerealizirane slobode samo za one imućne. Dužni smo još jednom upozoriti da su ovi zakoni proizvod politike koja izlaz iz zadanih boljki kapitalističkih ekonomskih ciklusa vidi jedino u tzv. mjerama štednje. One direktno pogađaju socijalno najosjetljivije slojeve društva koje je zapelo u nametnutoj tranziciji.

Iza termina efikasnosti i racionalizacije krije se jasno skidanje obveze države da omogući opstanak znanosti i dostupnost visokog obrazovnja svima, bez obzira na njihov imovinski status. Zabrinjava nas dodatna vulgarizacija sve jače komercijalizacije ovog sektora uvođenjem partijskih tijela koja će predlagati strategije razvoja znanosti, odlučivati o (pre)oblikovanju visokih učilišta ili o izboru njihovih čelnika.

Takva strategija etatizacije potvrđuje tezu da spajanje principa totalitarizma i mahnitog neoliberalizma rađa najgore hibride koji direktno udaraju, prije svega, na one najosjetljivije. U ovom slučaju ignorira se ne samo socijalna osjetljivost i socioekonomsko stanje u državi, nego i osjetljivost pojedinih znanstvenih područja čiji se kritički habitus nasilno gasi njihovim prepuštanjem nemilosrdnim mehanizmima vladajućeg ekonomskog poretka. To će imati dugoročne posljedice na ovo društvo bez obzira na čestu inertnost i društvenu neosviještenost velikog dijela nositelja spomenutog kritičkog habitusa, što se da vidjeti i u pojedinim reakcijama na predložene nacrte zakona. Velik broj reakcija akademske javnosti na nacrte zakona kretale su se već davno utabanim i pređenim putevima “ustavnosti”, tj. “neustavnosti” zakonâ, što je za nas promašen put rušenja ovakve regulative i sistemskih rješenja.

Više je nego jasno da zakoni koji su ustavni mogu vrlo dobro propisati članke i stavke koji su protiv naroda i s ciljem daljnjeg upisivanja logike tržišta u nešto što se prije nazivalo javnim sektorom. Drugim riječima: popravak “ustavnosti” ovih zakona neće spriječiti zakonodavce i elitu da nam nametnu kapitalističku sveučilišnu kartografiju. Uzimajući to u obzir, još jednom pozivamo na akademsku solidarnost u borbi protiv ovih pogubnih zakona koji će se, ukoliko im se oštro i aktivno ne suprostavimo, neminovno donijeti. Pozivamo na nastavak osmišljavanja metodâ za potpuno rušenje društveno destruktivnih politika sistema kojima se vrata visokoškolskih ustanova otvaraju samo po imovinskom ključu, dok se opstanak znanosti omogućuje jedino njezinom potpunom komodifikacijom.

Vezani članci

  • 23. prosinca 2023. Ima li Gaza budućnost? Nakon napada palestinskih oružanih snaga pod vodstvom Hamasa na izraelsko stanovništvo, uslijedila je odmazda Izraela. Sukob se dogodio u kontekstu pragmatičnih geopolitičkih nastojanja normalizacije odnosa Izraela s arapskim državama (pod palicom SAD-a), te u situaciji sve većeg pomicanja izraelskog političkog spektra udesno. Neki od motiva za napad su okupacija i kontinuirana represija nad palestinskim stanovništvom, neprekidno naseljavanje Židova na palestinskim teritorijima i izbacivanje Palestinaca s njihove zemlje te međunarodna normalizacija režima aparthejda. Odgovor Izraela, uz prešutno savezništvo Zapada, dosegnuo je strahovite razmjere ljudskih žrtava i razaranja gradova u Gazi. Autor nudi tri moguća scenarija.
  • 22. prosinca 2023. Vazduh koji dišemo na kapitalističkoj periferiji Zagađenje zraka i životne sredine ogromni su problemi u Srbiji i drugim zemljama kapitalističke (polu)periferije, ali se to ili zanemaruje ili se problematika smješta u kvazi politički neutralne narative. Knjiga Vazduh kao zajedničko dobro Predraga Momčilovića je pregledna publikacija ‒ o historiji zagađenja zraka, o trenutnoj kvaliteti zraka, ključnim zagađivačima te njihovom utjecaju na zdravlje, o društveno-ekonomskim uzrocima zagađenja zraka i dominantnim narativima kroz koje se to predstavlja, kao i o politikama te borbama za čist zrak. Budući da polazi od suštinske veze kapitalizma i zagađenja, autor borbu protiv zagađenja odnosno privatizacije zraka misli u antikapitalističkom ključu: za čist zajednički zrak i druga dobra kojima ćemo upravljati demokratski.
  • 2. prosinca 2023. Nevidljivi aspekt moći: nijema prinuda proizvodnih odnosa Unatoč nerazrješivim kontradikcijama i krizama, kapitalizam 21. stoljeća nastavlja opstajati. Kako bismo razumjeli paradoksalnu ekspanziju i opstojnost kapitala usred kriza i nemira, potrebno nam je razumijevanje specifičnih povijesnih oblika apstraktne i nepersonalne moći koja je pokrenuta podvrgavanjem društvenog života profitnom imperativu. Nadograđujući kritičku rekonstrukciju Marxove nedovršene kritike političke ekonomije i nadovezujući se na suvremenu marksističku teoriju, Søren Mau u svojoj knjizi obrazlaže kako kapital steže svoj obruč oko društvenog života, na način da stalno preoblikuje materijalne uvjete društvene reprodukcije.
  • 30. studenoga 2023. Usta puna djetetine U kratkom osvrtu na vlastito iskustvo trans djeteta, autor razmatra aktualni val legislativne transfobije.
  • 20. studenoga 2023. Lezbijke nisu žene: materijalistički lezbijski feminizam Monique Wittig Recepcija materijalističkog feminizma kod nas, koji nastaje sintetiziranjem marksističkih i radikalnofeminističkih tumačenja naravi, granica i funkcije roda, sužena je uglavnom na eseje Monique Wittig. Marksistička terminologija u njima je dekontekstualizirana iz Marxovih i Engelsovih pojašnjenja, gubeći svoja značenja u metaforama i analogijama kojima se nastojala prevladati nekomplementarnost s radikalnofeminističkim atomističkim viđenjima roda. No Wittigini eseji predstavljaju i iskorak iz toga korpusa, ukazujući na potrebu za strukturiranijim razmatranjem roda (kao režima) i povijesnom analizom njegova razvoja te, najvažnije, pozivajući na aboliciju roda, što i danas predstavljaju temeljni zahtjev kvir marksističkog feminizma. Učeći iz lezbijstva i drugih oblika koje rod stječe, Wittig podsjeća na relevantnost obuhvatne i razgranate empirijske analize da bi se kompleksni fenomeni koji strukturiraju našu svakodnevnicu mogli razumjeti.
  • 10. studenoga 2023. Pozornica kao moralna institucija Predstava „Možeš biti sve što želiš“ na dramaturško-režijsko-izvedbenom planu donosi avangardističku i subverzivnu jukstapoziciju raznorodnih prizora u kojima likovi dviju zaigranih djevojčica razgovaraju o društvenim fenomenima, demontirajući pritom artificijelnost oprirodnjenih društvenih uloga, ali i konvencionaliziranu samorazumljivost kazališnog stvaranja. Podrivajući elitističke i projektno-orijentirane norme teatra, a na tragu Schillerova razumijevanja kazališta kao estetskog, moralnog i društveno-političkog aparata, kroz ovu se predstavu vraća i dimenzija totaliteta, težnja da se obuhvati cjelinu, kroz koju se proizvodi kritika, provokacija i intervencija, ali i didaktika brehtijanskog tipa, odozdo, iz mjesta govora potlačenih.
  • 8. studenoga 2023. O čemu govorimo kada govorimo o trans genocidu Za kapitalističku nacionalnu državu važna je institucija obitelji, samostojna biološki i socijalno reproduktivna jedinica besplatnog socijalnorepoduktivnog rada te biološkog očuvanja nacije. Kvir ljude koji žive onkraj heteronormativne obitelji, i u svojim se zajednicama nužno ne prokreiraju, ne percipira se ni kao pripadnike_ce iste kulture, te postaju neka vrsta prijetnje očuvanju patrijarhalne nacije i jasno podijeljenim orodnjenim ulogama te strukturama moći. Na tom tragu, tekst donosi teorijske koncepte kojima se preispituje strukturna logika genocidnog nasilja, njegov diskurs i veza s nacionalizmom te normativni artikulacijski okvir koji previđa rod i seksualnost kao relevantne faktore genocida nad određenom društvenom skupinom.
  • 9. listopada 2023. Kad ti petsto zakonskih prijedloga radi o glavi Liberalna i neoliberalna legislativa te pravni okviri, kako u Europi tako i Americi, očekivano, uspješno i brzo apsorbiraju ultrakonzervativne pritiske i transfobnu artikulaciju koja direktno utječe na trans populaciju. Donose se diskriminatorni zakoni koji zatiru prava jedne društvene skupine i u sebi sadržavaju opasne eradikcionističke elemente koji prijete genocidnim nasiljem.
  • 17. rujna 2023. Barbie svijet, Ken carstvo, Stvarni svijet: fantazija do fantazije, a nigde utopije Estetski prilično zanimljiv film Barbie na političkoj razini donosi poneki lucidni prikaz mansplaininga ili prezahtjevnog normiranja feminiteta i maskuliniteta, a i na strani je normaliziranja razlika te afirmiranja tjelesnosti. No, njegova dominantna optika ostavlja sistem proizvodnje koji kroji složeni preplet opresija i eksploatacija bez kritike – opresije na temelju roda prije svega se zamišljaju kao stvar identitetskog odnosa između žena i muškaraca, psihologizirano i potpuno oljušteno od klasnih odnosa, a izostaje i utopijski rad na zamišljanju nečeg drugačijeg. Film ukazuje na slijepe pjege onih feminizama čiji je pristup idealistički i koji se prvenstveno zasnivaju na idejama „osnaživanja“ i „rodne ravnopravnosti“.

Događanja

pogledaj sve

Bookmarks

pogledaj sve

Fusnote

pogledaj sve

Natječaji i prijave

pogledaj sve

Plenum FFZG-a

pogledaj sve