Izvještaj sa 109. plenuma, 30. studenog 2010.

Na 109. plenumu raspravljalo se o četiri točke dnevnog reda: studentskim pravobraniteljima, zboru, akciji s radnicama Kamenskog i beogradskim blokadama. Pročitane su obavijesti a izvještaje su podnijeli sudionici radnih grupa i delegati s povjerenstava.


Plenum je obaviješten da je gotovo u potpunosti završeno američko izdanje Blokadne kuharice. Dizajnerima treba još nekoliko stvari: logo portala Slobodni Filozofski, šaka s olovkom, tri šake (olovka, klas i ključ), naslovnice svih do sad objavljenih faq-ova i brošura, naslovnice hrvatskog, austrijskog i engleskog izdanja blokadne kuharice, 5 do 12, pripreme za transparente te pripreme za plakate raznih tribina, radionica, projekcija i sl. Svi koji imaju nešto od navedenog neka to pošalju na plenum[at]ffzg.hr ili direktna.demokracija[at]gmail.com.

Plenum je obaviješten da talijanski studenti prosveduju protiv novih reformi u obrazovnom sustavu kojima se dodatno smanjuju proračunska izdvajanja za obrazovni sustav. 25. studenog “zauzeli” su kosi toranj u Pisi i rimski Koloseum. U Firenci je došlo i do sukoba studenata i policije u kojem je ozlijeđeno petanestak ljudi među kojima je bilo i osam policajaca. Više možete pročitati u prilogu Slobodnog Filozofskog.

UNESCO Chair for Governance and Management of Higher Education Sveučilišta u Zagrebu organizira međunarodni okrugli stol pod nazivom Beyond the Crisis: Funding Research Universities in Economic Recession, koji će se održati u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu u petak i subotu, 3. i 4. prosinca ove godine. Okrugli stol je organiziran u tri tematska bloka: 1. Global Trends; 2. Regional Approaches; 3. Public vs. Other Sources of Funding. UNIZG poziva sve zainteresirane da svojim sudjelovanjem doprinesu radu okruglog stola. Svoj dolazak možete potvrditi na mail adresu: unesco[at]unizg.hr. Broj sudionika je ograničen.

USF i Slobodni Filozofski pozivaju Vas na tribinu o odgovornosti akademskih građana po pitanju novih prijedloga zakona o sveučilištu, znanosti i visokom obrazovanju. Na tribini će govoriti prof. Dean Duda, prof. Neven Jovanović i prof. Hrvoje Jurić. Termin održavanja je u četvrtak 9. prosinca u 19:30 u D3.

15. i 16. prosinca održavaju se izbori za Studentski zbor na Ekonomskom, Pravnom i Agronomskom fakultetu i Glazbenoj akademiji. Traže se dobrovoljci za organizaciju nadgledanja izbora, dijeljenje materijala i svega što ide uz to. Traže se dobrovoljci za dijeljenje materijala i neke druge aktivnosti.

U proteklom tjednu nisu se održali sastanci radnih grupa, ali pojavio se interes za održavanje sastanka programske radne grupe. Održat će se u srijedu 1. prosinca u 20h u A001.

Još uvijek je otvoren natječaj za studentskog pravobranitelja. Plenumu su predstavljeni prijavljeni kandidati. Dosadašnja pravobraniteljica je spremna organizirati radionicu o edukaciji pravobranitelja kada se izaberu. Plenum se složio da se za ured studentskog pravobranitelja izabere više osoba, te da se njima prepusti predlaganje modela unutrašnjeg uređenja ureda studentskog pravobranitelja.

Nekima nije jasno koje su ovlasti Studentskog zbora u odnosu na plenum i obratno. Zbor je prebacio ovlasti na plenum kao što piše u zapisniku konstituirajuće sjednice. No, zbor i dalje postoji. Otvorena je rasprava i plenum je zaključio da ne želi da studentski zbor bude njegova sekcija. Sva ostala pitanja oko Studentskog zbora prebačena su na idući plenum.

Održan je i sastanak s radnicama Kamenskog, Pravom na grad i Zelenom akcijom. Dogovoren je okviran izgled akcija i počelo se planirati njihovo provođenje. Idući sastanak je u četvrtak u 16h, a nakon toga u ponedjeljak u 16h u prostorijama Zelene akcije, Franskopanska 1. Doći će delegati svih uključenih skupina. Tko je zainteresiran, neka dođe.

Studenti nekoliko beogradskih fakulteta i visokih škola jučer su započeli štrajk glađu, nezadovoljni što im Vlada Srbije nije ispunila zahtjev da se svi koji imaju 48 i više ECTS bodova školuju o trošku države. Plenum i dalje podupire beogradske kolege, no ne i metodu pobune, jer postoje radikalniji i efektivniji načini borbe od štrajka glađu. I Austrijanci su danas započeli sa “simboličkim štrajkom glađu” koji će trajati 24 sata.

Profesor Filozofskog fakulteta zamolio je plenum da oslobodi D7 u sljedeća dva termina (utorak u 20h). Nije znao da je to termin plenuma. Nudi D6 u zamjenu. Iako ne znamo za što mu treba dvorana, plenum se složio da mu prepušta termine.

Delegat plenuma izvijestio je o sjednici Povjerenstva za unaprijeđenje kvalitete nastave. Odlučeno je da bi trebao biti prisutan još jedan studentski predstavnik. Treća osoba mogla bi biti netko s posebnim potrebama. Predložena je promjena članka 1. i imena povjerenstva. Novi naziv bi bio Povjerenstvo za praćenje kvalitete nastave.

Plenum je zaključen 22:27. Prije toga izabrani su moderatori za sljedeći koji će se održati u utorak, 7. prosinca 2010. u 20h u D3. Prijedloge za dnevni red šaljite na plenum.thenikalije[at]gmail.com. I dođite!

Vezani članci

  • 23. prosinca 2023. Ima li Gaza budućnost? Nakon napada palestinskih oružanih snaga pod vodstvom Hamasa na izraelsko stanovništvo, uslijedila je odmazda Izraela. Sukob se dogodio u kontekstu pragmatičnih geopolitičkih nastojanja normalizacije odnosa Izraela s arapskim državama (pod palicom SAD-a), te u situaciji sve većeg pomicanja izraelskog političkog spektra udesno. Neki od motiva za napad su okupacija i kontinuirana represija nad palestinskim stanovništvom, neprekidno naseljavanje Židova na palestinskim teritorijima i izbacivanje Palestinaca s njihove zemlje te međunarodna normalizacija režima aparthejda. Odgovor Izraela, uz prešutno savezništvo Zapada, dosegnuo je strahovite razmjere ljudskih žrtava i razaranja gradova u Gazi. Autor nudi tri moguća scenarija.
  • 22. prosinca 2023. Vazduh koji dišemo na kapitalističkoj periferiji Zagađenje zraka i životne sredine ogromni su problemi u Srbiji i drugim zemljama kapitalističke (polu)periferije, ali se to ili zanemaruje ili se problematika smješta u kvazi politički neutralne narative. Knjiga Vazduh kao zajedničko dobro Predraga Momčilovića je pregledna publikacija ‒ o historiji zagađenja zraka, o trenutnoj kvaliteti zraka, ključnim zagađivačima te njihovom utjecaju na zdravlje, o društveno-ekonomskim uzrocima zagađenja zraka i dominantnim narativima kroz koje se to predstavlja, kao i o politikama te borbama za čist zrak. Budući da polazi od suštinske veze kapitalizma i zagađenja, autor borbu protiv zagađenja odnosno privatizacije zraka misli u antikapitalističkom ključu: za čist zajednički zrak i druga dobra kojima ćemo upravljati demokratski.
  • 2. prosinca 2023. Nevidljivi aspekt moći: nijema prinuda proizvodnih odnosa Unatoč nerazrješivim kontradikcijama i krizama, kapitalizam 21. stoljeća nastavlja opstajati. Kako bismo razumjeli paradoksalnu ekspanziju i opstojnost kapitala usred kriza i nemira, potrebno nam je razumijevanje specifičnih povijesnih oblika apstraktne i nepersonalne moći koja je pokrenuta podvrgavanjem društvenog života profitnom imperativu. Nadograđujući kritičku rekonstrukciju Marxove nedovršene kritike političke ekonomije i nadovezujući se na suvremenu marksističku teoriju, Søren Mau u svojoj knjizi obrazlaže kako kapital steže svoj obruč oko društvenog života, na način da stalno preoblikuje materijalne uvjete društvene reprodukcije.
  • 30. studenoga 2023. Usta puna djetetine U kratkom osvrtu na vlastito iskustvo trans djeteta, autor razmatra aktualni val legislativne transfobije.
  • 20. studenoga 2023. Lezbijke nisu žene: materijalistički lezbijski feminizam Monique Wittig Recepcija materijalističkog feminizma kod nas, koji nastaje sintetiziranjem marksističkih i radikalnofeminističkih tumačenja naravi, granica i funkcije roda, sužena je uglavnom na eseje Monique Wittig. Marksistička terminologija u njima je dekontekstualizirana iz Marxovih i Engelsovih pojašnjenja, gubeći svoja značenja u metaforama i analogijama kojima se nastojala prevladati nekomplementarnost s radikalnofeminističkim atomističkim viđenjima roda. No Wittigini eseji predstavljaju i iskorak iz toga korpusa, ukazujući na potrebu za strukturiranijim razmatranjem roda (kao režima) i povijesnom analizom njegova razvoja te, najvažnije, pozivajući na aboliciju roda, što i danas predstavljaju temeljni zahtjev kvir marksističkog feminizma. Učeći iz lezbijstva i drugih oblika koje rod stječe, Wittig podsjeća na relevantnost obuhvatne i razgranate empirijske analize da bi se kompleksni fenomeni koji strukturiraju našu svakodnevnicu mogli razumjeti.
  • 10. studenoga 2023. Pozornica kao moralna institucija Predstava „Možeš biti sve što želiš“ na dramaturško-režijsko-izvedbenom planu donosi avangardističku i subverzivnu jukstapoziciju raznorodnih prizora u kojima likovi dviju zaigranih djevojčica razgovaraju o društvenim fenomenima, demontirajući pritom artificijelnost oprirodnjenih društvenih uloga, ali i konvencionaliziranu samorazumljivost kazališnog stvaranja. Podrivajući elitističke i projektno-orijentirane norme teatra, a na tragu Schillerova razumijevanja kazališta kao estetskog, moralnog i društveno-političkog aparata, kroz ovu se predstavu vraća i dimenzija totaliteta, težnja da se obuhvati cjelinu, kroz koju se proizvodi kritika, provokacija i intervencija, ali i didaktika brehtijanskog tipa, odozdo, iz mjesta govora potlačenih.
  • 8. studenoga 2023. O čemu govorimo kada govorimo o trans genocidu Za kapitalističku nacionalnu državu važna je institucija obitelji, samostojna biološki i socijalno reproduktivna jedinica besplatnog socijalnorepoduktivnog rada te biološkog očuvanja nacije. Kvir ljude koji žive onkraj heteronormativne obitelji, i u svojim se zajednicama nužno ne prokreiraju, ne percipira se ni kao pripadnike_ce iste kulture, te postaju neka vrsta prijetnje očuvanju patrijarhalne nacije i jasno podijeljenim orodnjenim ulogama te strukturama moći. Na tom tragu, tekst donosi teorijske koncepte kojima se preispituje strukturna logika genocidnog nasilja, njegov diskurs i veza s nacionalizmom te normativni artikulacijski okvir koji previđa rod i seksualnost kao relevantne faktore genocida nad određenom društvenom skupinom.
  • 9. listopada 2023. Kad ti petsto zakonskih prijedloga radi o glavi Liberalna i neoliberalna legislativa te pravni okviri, kako u Europi tako i Americi, očekivano, uspješno i brzo apsorbiraju ultrakonzervativne pritiske i transfobnu artikulaciju koja direktno utječe na trans populaciju. Donose se diskriminatorni zakoni koji zatiru prava jedne društvene skupine i u sebi sadržavaju opasne eradikcionističke elemente koji prijete genocidnim nasiljem.
  • 17. rujna 2023. Barbie svijet, Ken carstvo, Stvarni svijet: fantazija do fantazije, a nigde utopije Estetski prilično zanimljiv film Barbie na političkoj razini donosi poneki lucidni prikaz mansplaininga ili prezahtjevnog normiranja feminiteta i maskuliniteta, a i na strani je normaliziranja razlika te afirmiranja tjelesnosti. No, njegova dominantna optika ostavlja sistem proizvodnje koji kroji složeni preplet opresija i eksploatacija bez kritike – opresije na temelju roda prije svega se zamišljaju kao stvar identitetskog odnosa između žena i muškaraca, psihologizirano i potpuno oljušteno od klasnih odnosa, a izostaje i utopijski rad na zamišljanju nečeg drugačijeg. Film ukazuje na slijepe pjege onih feminizama čiji je pristup idealistički i koji se prvenstveno zasnivaju na idejama „osnaživanja“ i „rodne ravnopravnosti“.

Događanja

pogledaj sve

Bookmarks

pogledaj sve

Fusnote

pogledaj sve

Natječaji i prijave

pogledaj sve

Plenum FFZG-a

pogledaj sve