Izvještaj sa 114. plenuma, 1. veljače 2011.

Na 114. plenumu održanom 1. veljače raspravljalo se o šest točaka dnevnog reda. Glavne su teme bile sastanak balkanskih studenata, novi paket zakona i novosti s Fakultetskog vijeća. Izabrani su delegati za tiskovnu konferenciju inicijative Akademska solidarnost i predstavljanje Blokadne kuharice u Londonu. Predstavljen je novi broj časopisa studenata Ekonomije Manager i akcija podrške egipatskom narodu te je najavljeno još jedno predavanje Tonija Pruga.


Izašao je novi Manager, internacionalni besplatni studentski list Ekonomskog fakulteta koji sadrži mnoge zanimljive članke na temu studentskih pokreta, direktne demokracije i plenuma, kritike novih zakona itd. Na Filozofskom fakultetu ga možete pronaći u prostoriji A001.

Uz najavljenu tribinu u subotu u 17:00 5.2 u dvorani D3 FFZG-a pod naslovom “Politički pokret: direktna demokracija i materijalna jednakost, kada i kako?”, Toni Prug će u petak 4.2. u 19:00 u MaMi održati i predavanje pod naslovom “Komu(o)nizam – Google, Facebook, robe i tržišta.”

U petak je održana akcija solidarnosti s egipatskim narodom nad kojim se vrši represija i koji pokušava u masovnim demonstracijama svrgnuti dugogodišnjeg diktatora Hosnija Mubaraka. Akcija se sastojala od predaje zahtjeva za osudom represije koja se provodi u Egiptu hrvatskom Ministarstvu vanjskih poslova i izjave medijima.

Objavljeni su zaključci prosudbenih povjerenstava za izradu novog paketa zakona o sveučilištu, znanosti i visokom obrazovanju. Povjerenstva su raspravljala i o upisninama i školarinama.

Fakultetskom vijeću je dekan Boras rekao da će biti obaviješteno o financijskoj reviziji fakulteta na nekoj od narednih sjednica. Vijeće je izglasalo podršku zahtjevu za poništavanjem rezultata izbora za Studentski zbor. Bilo je riječi i o kvotama koje se neće mijenjati (izuzev smanjenja od 5 mjesta za studij psihologije). Odbačen je kriterij tržišta rada pri određivanju kvota za upis novih studenata, a po tri glavna kriterija (tradicija, ljudstvo, prostor) fakultet je u dobroj poziciji.

Plenum je izglasao delegata za čitanje izjave plenuma o trenutnoj situaciji sa zakonima i Studentskim zborom na konferenciji za tisak inicijative Akademska solidarnost.

U tijeku je rasprava o mjestu održavanja balkanskog sastanka. Nakon nekoliko izjava sudionika plenuma zaključeno je da prvotno mjesto sastanka (Beograd) nije (radi unutarnjih previranja) prikladno za ovakav važan sastanak o pitanjima obrazovanja i drugih društveno bitnih tema. Nakon rasprave plenum je izglasao sljedeće:

1. Sastanak u Skopju (smatramo da bi ova lokacija održavanja bila bolji teren za mirnu razmjenu informacija, da bi rasprave bile konstruktivnije jer bi organizacija sastanka u Beogradu mogla biti bojkotirana od dijela studenta.

2. Nema smisla da se ograničava broj ljudi koji mogu sudjelovati na sastanku, samo neka organizatori kažu koliko smještaja mogu srediti, ostali ce se snaći.

3.Spremni smo ako se pokaže potreba organizirati sastanak u Zagrebu

Dvije sudionice plenuma napisat će pismo s ovim zaključcima te ga proslijediti na mailing listu za organiziranje balkanskog susreta.

Traži se delegat za Culture shock festival u Križevcima 24. veljače. Održat će se tribina o tri sporna zakona. Od profesora s Filozofoskog fakulteta govorit će i dr.sc. Mate Kapović. Obzirom da zasad nema doborovoljaca, točka se prebacuje na idući plenum.

Plenum je izglasao delegata za London gdje će 27. svibnja na sveučilištu Queen Mary u sklopu serije seminara o samoorganizaciji biti predstavljena Blokadna kuharica u engleskom prijevodu.

Izabrani su moderatori za sljedeći plenum. Plenum će se održati 8. veljače u 20h u D7. Moderatori su dostupni od 19h u A001 na grupi za tehnička pitanja plenuma.

Prijedloge za dnevni red možete slati na plenum.tehnikalije[at]gmail.com.

Vezani članci

  • 10. studenoga 2023. Pozornica kao moralna institucija Predstava „Možeš biti sve što želiš“ na dramaturško-režijsko-izvedbenom planu donosi avangardističku i subverzivnu jukstapoziciju raznorodnih prizora u kojima likovi dviju zaigranih djevojčica razgovaraju o društvenim fenomenima, demontirajući pritom artificijelnost oprirodnjenih društvenih uloga, ali i konvencionaliziranu samorazumljivost kazališnog stvaranja. Podrivajući elitističke i projektno-orijentirane norme teatra, a na tragu Schillerova razumijevanja kazališta kao estetskog, moralnog i društveno-političkog aparata, kroz ovu se predstavu vraća i dimenzija totaliteta, težnja da se obuhvati cjelinu, kroz koju se proizvodi kritika, provokacija i intervencija, ali i didaktika brehtijanskog tipa, odozdo, iz mjesta govora potlačenih.
  • 17. rujna 2023. Barbie svijet, Ken carstvo, Stvarni svijet: fantazija do fantazije, a nigde utopije Estetski prilično zanimljiv film Barbie na političkoj razini donosi poneki lucidni prikaz mansplaininga ili prezahtjevnog normiranja feminiteta i maskuliniteta, a i na strani je normaliziranja razlika te afirmiranja tjelesnosti. No, njegova dominantna optika ostavlja sistem proizvodnje koji kroji složeni preplet opresija i eksploatacija bez kritike – opresije na temelju roda prije svega se zamišljaju kao stvar identitetskog odnosa između žena i muškaraca, psihologizirano i potpuno oljušteno od klasnih odnosa, a izostaje i utopijski rad na zamišljanju nečeg drugačijeg. Film ukazuje na slijepe pjege onih feminizama čiji je pristup idealistički i koji se prvenstveno zasnivaju na idejama „osnaživanja“ i „rodne ravnopravnosti“.
  • 9. rujna 2023. Transfobija: reciklirana moralna panika u službi kapitalizma Bujajuća anti-trans propaganda sve glasnije i opasnije prijeti životima trans osoba. Ekstremno desne političke elite, kojima sekundiraju trans-isključujuće radikalne feministkinje, LGB savezi i drugi samoprozvani eksperti za „rodnu ideologiju“ ne prestaju ispunjavati javni prostor dezinformacijama i senzacionalizmom u svrhe širenja moralne panike. Normalizacija transfobije oslanja se na motive koji se osvjedočeno ciklički uprežu u intenziviranje i mejnstrimizaciju diskriminacije i opresije po različitim osnovama. Sistemski situirani konzervativizam u jeku socioekonomske krize ponovno zaoštrava rodne režime i podiže bedeme cisheteronormativne obitelji uime kapitala.
  • 29. lipnja 2023. Politički dosezi serijala RuPaul’s Drag Race U kritičkom osvrtu na popularni američki reality show RuPaul's Drag Race, autorica teksta preispituje njegove komodifikacijske okvire i ukalupljenost u kapitalistički realizam odnosno suženu reprezentaciju draga, te historizira moderni drag: od ballroom scene Crnih kvir osoba iz Harlema tijekom 1920-ih, preko paralelnih struktura i jačanja Pokreta za oslobođenje gejeva i lezbijki tijekom šezdesetih i sedamdesetih godina, sve do recentnih aproprijacija drag i kvir kulture. Oštrica kritike cisheteronormativnog društva i njegovih artificijelnih patrijarhalnih rodnih uloga – opresivnih kako za žene, tako i za kvir ljude, ali i same muškarce – u popularnim je reprezentacijama vidno oslabjela. Primjer toga je i Drag Race, koji drag, ali i kvir, svodi na performativnu zabavu za široku publiku. Namjesto kritike, horizontalnosti i solidarnosti, show promiče agresivnu kompeticiju i snažni individualizam, koji tobože nadilazi sve strukturne opresije.
  • 27. lipnja 2023. Globalni kulturni ratovi i kakve veze pandemija ima s tim? (drugi dio) Osim što je ostavila traga na mnogobrojnim ljudskim životima, pandemija AIDS-a je krajem 20. stoljeća utjecala i na razvoj LGBT pokreta, kako u Sjedinjenim Državama, tako i globalno. Nekadašnji radikalni Pokret za oslobođenje gejeva i lezbijki napravio je zaokret prema bračnoj jednakosti kao osnovnom cilju, koji se zahvaljujući američkoj kulturnoj dominaciji i dalje nameće kao jedno od glavnih obilježja borbe za prava LGBT osoba. Dalekosežne posljedice ovakvog liberalnog razvodnjavanja i konzervativnog kooptiranja LGBT pokreta u kontekstu rješavanja AIDS krize konzervativnim biopolitikama braka i obitelji, ogledaju se i u današnjim borbama protiv (ultra)konzervativnih politika i praksi, koje u SAD-u i drugdje u svijetu izravno i neizravno ugrožavaju živote transrodne populacije.
  • 20. lipnja 2023. Materijalistička kritika građanske jugonostalgije Postoje različite jugonostalgije, među kojima je i ona (malo)građanskog ili liberalnog tipa. Osim fokusa na određeni (uži) period Jugoslavije, ideju socijalizma razmatra kroz pojednostavljenu predstavu povijesti kao sukoba „modernizma“ i „antimodernizma“, te „individualizma“ i „kolektivizma“. Socijalizam se zamišlja više kao „životni stil“, ispražnjen od emancipatornog političkog sadržaja, a nit vodilja zapravo je uklapanje u svjetski poredak slobodnog tržišta – ova kulturna imaginacija prije svega žali što je propuštena karta za „pravi“ kapitalizam. Za razliku od idealističkog historijskog pristupa, materijalistička analiza Jugoslaviji pristupa kroz analizu klasnih odnosa, a umjesto na potrošačke standarde, usredotočuje se na radničku participaciju u proizvodnji (samoupravne ekonomije, politike, tendencije, krize i neuspjehe). Materijalistička analiza državnog socijalizma utoliko nije nostalgična, nego kritička.
  • 15. lipnja 2023. Iz istorije borbe za socijalno stanovanje u Srbiji Neposredno nakon Prvog svjetskog rata, u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca uvedene su regulativne mjere kojima je država ozbiljnije intervenirala u odnose zajmodavaca i podstanara: rekvizicija stanova, moratorij na iseljenje i ograničenja cijena najamnina. Iako je stambena bijeda nakon rata dosegla ogromne razmjere, državne politike kao pomoć najsiromašnijima bile su isključivo ustupak borbi i otporu, kojima je ritam udarala snažna Socijalistička radnička partija Jugoslavije (komunista). Partija je kreirala progresivni stambeni program, pozivala na bojkot, predvodila prosvjede i organizirala štrajkove protiv stambene oskudice i drugih pitanja, te aktivno pratila provođenje zakona i situaciju na terenu – osobito u Srbiji, najpogođenijoj ratnim razaranjima i stoga s najviše problema u polju stanovanja. Gotovo nepostojeća regulacija podstanarstva i neoliberalno socijalno stanovanje koje ne zadovoljava potrebe najugroženijih u našim današnjim državama, daju nam povoda da uzmemo ovakve historijske primjere i periode u kojima je izborena barem minimalna reforma stanovanja kao smjerokaz za aktualne i buduće borbe.
  • 29. svibnja 2023. Vampiri, zombiji i druga čudovišta kapitalizma Različite su paradigme strahova (strepnja, izgubljenost, otuđenost, jeza, tjelesna panika, apokaliptičnost) reflektirane u žanru horora tijekom povijesnog razvoja kapitalizma, kroz figure čudovišta koja odražavaju suštinske bojazni vezane uz reprodukciju života u tom sistemu. Komparativno se koristeći analizom popkulturne imaginacije u ovom žanru, te historijsko-materijalističkim pristupom, autor trasira genealogiju suvremenih čudovišta (zombija, vukodlaka, vještica, vampira, kanibala) i afektivnih struktura straha u period prvobitne akumulacije i uspostavljanja kapitalističkog društvenog okvira, izvlačeći na vidjelo neskriveno nasilje i monstruoznost sâmog kapitalizma, čija je eksploativna struktura danas umnogome normalizirana kao fetišizirana apstrakcija.
  • 29. travnja 2023. Antikapitalistički seminar Slobodni Filozofski i Subversive festival u sklopu Škole suvremene humanistike organiziraju treći po redu Antikapitalistički seminar, program političke edukacije koji će se i ove godine kroz predavanja, rasprave i radionice kritički osvrnuti na isprepletenost teorije i prakse te važnost proizvodnje kolektivnog znanja. Bavit ćemo se kapitalističkim obrazovanjem, odnosom eksploatacije i opresivnih ejblističkih režima, orodnjenim nasiljem, pitanjem nacionalizma, slijepim pjegama u primjenama pojmova roda, spola i klase, političkom ofenzivom na transrodnu zajednicu, umjetničkim radom te kritičkim čitanjem popularne kulture. Prijave traju do 10. svibnja 2023. godine, a program će se održavati u prostoru SKD „Prosvjeta“ u Zagrebu od 15. do 20. svibnja. Vidimo se!

Događanja

pogledaj sve

Bookmarks

pogledaj sve

Fusnote

pogledaj sve

Natječaji i prijave

pogledaj sve

Plenum FFZG-a

pogledaj sve