Izvještaj sa 150. plenuma, 17. listopada 2011.

Na 150. plenumu održanom 17. listopada 2011. raspravljalo se o pet točaka dnevnog reda. Od studenata se neće naplaćivati, blokada je urodila plodom. Plenum je izglasao deblokadu referade. Plenum je pljeskom pozdravio napore kolegica i kolega iz Srbije. Odlučili smo poslati pismo podrške studentima Filološkog fakulteta i podržati sâmu akciju.


Na 150. plenumu održanom 17. listopada 2011. raspravljalo se o pet točaka dnevnog reda.

Zapisnik narodnog plenuma je objavljen na Slobodnom Filozofskom i drugdje. Građanska akcija je odustala od daljnjih prosvjeda zbog inzistiranja studenata FFZG-a na direktnoj demokraciji (prema index.hr). Sudionici plenuma su iznijeli svoje dojmove, kritike i prijedloge. Po mišljenju sudionika plenuma, prosvjed je bio uspješan zbog podrške sindikata. Moglo bi se poraditi na tehničkim aspektima.

Jutros je blokirana nastava na Filološkom fakultetu u Beogradu nakon što je Ministarstvo obrazovanja u petak odbilo ispuniti zahtjeve studenata iznesene tijekom protesta koje je Plenum FFZG-a podržao. Više informacija možete naći na njihovoj stranici, a izjavu za medije pročitajte ovdje.

Plenum je pljeskom pozdravio napore kolegica i kolega iz Srbije. Odlučili smo poslati pismo podrške studentima Filološkog fakulteta i podržati sâmu akciju.

Više ljudi bi se trebalo prijavljivati za dežuranje na štandu na kojemu se potpisuje peticija za besplatan gradski prijevoz. Prijavljujte se od sutra na štandu u auli!

Sljedeća točka je bila slanje dopisa odsjecima u vezi naplaćivanja ECTS-a. Odsjeci nisu pretjerano upućeni u situaciju i treba tražiti podršku pročelnika. I na sjednici Vijeća se povela žestoka rasprava po kojoj se odluci i kako naplaćuju ECTS bodovi. Vlada konfuzija oko cijelog pitanja, studenti imaju kontradiktorna iskustva.

Plenum želi svim odsjecima poslati dopis o naplaćivanju ECTS-a na diplomskoj razini te će tražiti podršku da se ukine odluka iz ožujka 2011.

Delegati plenuma su izvijestili o današnjoj izvanrednoj sjednici Fakultetskog vijeća. Delegatkinja plenuma je izložila i pojasnila naše zahtjeve Vijeću. Druga delegatkinja plenuma je raspravljala o studentskim pravima i legitimitetu plenuma. Uslijedila je duga rasprava o tome kako se postaviti nakon Vijeća.

Od studenata se neće naplaćivati, blokada je urodila plodom. Neki od profesora u Fakultetskom vijeću su čak izrazili volju da će se odreći dodataka na plaću i sl. Fakultet će zahtijevati sredstva od MZOŠ-a. Trebamo vršiti daljnji pritisak i raditi na osmišljavanju eventualnih novih akcija. Treba i dalje neumorno raditi na informiranju javnosti. Sudionik plenuma se javio da će polijepiti plakate.

Plenum je prebacio točku o izboru studentskih predstavnika u vijećima odsjeka.

Sudionik plenuma je podnio izvještaj o blokadi referade. Nakon prethodne rasprave o sjednici Vijeća, iskristaliziralo se da bi blokadu trebalo suspendirati. Većinom se raspravljalo na koji način i kada završiti blokadu. Sudionici plenuma smatraju da smo ovom akcijom uspješno potaknuli Fakultet da vrši pritisak na MZOŠ. Bilo je i glasova koji su smatrali da bismo trebali pričekati da se odluka objavi na stranici FFZG-a.

Plenum je izglasao deblokadu referade.

Konferencija za medije će se održati sutra pred referadom nakon presice dekana Borasa (oko 11 sati). Izglasani su glasnogovornici koji će pročitati pripremljenu medijsku izjavu.

Sljedeći plenum će se održati sutra, u utorak 18. listopada, u 20 sati. Radna grupa za tehnička pitanja plenuma sastat će se u 19 sati u A-001. Prijedloge za dnevni red možete slati na plenum.tehnikalije[at]gmail.com

Izabrani su moderatori.

Vezani članci

  • 23. prosinca 2023. Ima li Gaza budućnost? Nakon napada palestinskih oružanih snaga pod vodstvom Hamasa na izraelsko stanovništvo, uslijedila je odmazda Izraela. Sukob se dogodio u kontekstu pragmatičnih geopolitičkih nastojanja normalizacije odnosa Izraela s arapskim državama (pod palicom SAD-a), te u situaciji sve većeg pomicanja izraelskog političkog spektra udesno. Neki od motiva za napad su okupacija i kontinuirana represija nad palestinskim stanovništvom, neprekidno naseljavanje Židova na palestinskim teritorijima i izbacivanje Palestinaca s njihove zemlje te međunarodna normalizacija režima aparthejda. Odgovor Izraela, uz prešutno savezništvo Zapada, dosegnuo je strahovite razmjere ljudskih žrtava i razaranja gradova u Gazi. Autor nudi tri moguća scenarija.
  • 22. prosinca 2023. Vazduh koji dišemo na kapitalističkoj periferiji Zagađenje zraka i životne sredine ogromni su problemi u Srbiji i drugim zemljama kapitalističke (polu)periferije, ali se to ili zanemaruje ili se problematika smješta u kvazi politički neutralne narative. Knjiga Vazduh kao zajedničko dobro Predraga Momčilovića je pregledna publikacija ‒ o historiji zagađenja zraka, o trenutnoj kvaliteti zraka, ključnim zagađivačima te njihovom utjecaju na zdravlje, o društveno-ekonomskim uzrocima zagađenja zraka i dominantnim narativima kroz koje se to predstavlja, kao i o politikama te borbama za čist zrak. Budući da polazi od suštinske veze kapitalizma i zagađenja, autor borbu protiv zagađenja odnosno privatizacije zraka misli u antikapitalističkom ključu: za čist zajednički zrak i druga dobra kojima ćemo upravljati demokratski.
  • 30. studenoga 2023. Usta puna djetetine U kratkom osvrtu na vlastito iskustvo trans djeteta, autor razmatra aktualni val legislativne transfobije.
  • 10. studenoga 2023. Pozornica kao moralna institucija Predstava „Možeš biti sve što želiš“ na dramaturško-režijsko-izvedbenom planu donosi avangardističku i subverzivnu jukstapoziciju raznorodnih prizora u kojima likovi dviju zaigranih djevojčica razgovaraju o društvenim fenomenima, demontirajući pritom artificijelnost oprirodnjenih društvenih uloga, ali i konvencionaliziranu samorazumljivost kazališnog stvaranja. Podrivajući elitističke i projektno-orijentirane norme teatra, a na tragu Schillerova razumijevanja kazališta kao estetskog, moralnog i društveno-političkog aparata, kroz ovu se predstavu vraća i dimenzija totaliteta, težnja da se obuhvati cjelinu, kroz koju se proizvodi kritika, provokacija i intervencija, ali i didaktika brehtijanskog tipa, odozdo, iz mjesta govora potlačenih.
  • 8. studenoga 2023. O čemu govorimo kada govorimo o trans genocidu Za kapitalističku nacionalnu državu važna je institucija obitelji, samostojna biološki i socijalno reproduktivna jedinica besplatnog socijalnorepoduktivnog rada te biološkog očuvanja nacije. Kvir ljude koji žive onkraj heteronormativne obitelji, i u svojim se zajednicama nužno ne prokreiraju, ne percipira se ni kao pripadnike_ce iste kulture, te postaju neka vrsta prijetnje očuvanju patrijarhalne nacije i jasno podijeljenim orodnjenim ulogama te strukturama moći. Na tom tragu, tekst donosi teorijske koncepte kojima se preispituje strukturna logika genocidnog nasilja, njegov diskurs i veza s nacionalizmom te normativni artikulacijski okvir koji previđa rod i seksualnost kao relevantne faktore genocida nad određenom društvenom skupinom.
  • 9. listopada 2023. Kad ti petsto zakonskih prijedloga radi o glavi Liberalna i neoliberalna legislativa te pravni okviri, kako u Europi tako i Americi, očekivano, uspješno i brzo apsorbiraju ultrakonzervativne pritiske i transfobnu artikulaciju koja direktno utječe na trans populaciju. Donose se diskriminatorni zakoni koji zatiru prava jedne društvene skupine i u sebi sadržavaju opasne eradikcionističke elemente koji prijete genocidnim nasiljem.
  • 17. rujna 2023. Barbie svijet, Ken carstvo, Stvarni svijet: fantazija do fantazije, a nigde utopije Estetski prilično zanimljiv film Barbie na političkoj razini donosi poneki lucidni prikaz mansplaininga ili prezahtjevnog normiranja feminiteta i maskuliniteta, a i na strani je normaliziranja razlika te afirmiranja tjelesnosti. No, njegova dominantna optika ostavlja sistem proizvodnje koji kroji složeni preplet opresija i eksploatacija bez kritike – opresije na temelju roda prije svega se zamišljaju kao stvar identitetskog odnosa između žena i muškaraca, psihologizirano i potpuno oljušteno od klasnih odnosa, a izostaje i utopijski rad na zamišljanju nečeg drugačijeg. Film ukazuje na slijepe pjege onih feminizama čiji je pristup idealistički i koji se prvenstveno zasnivaju na idejama „osnaživanja“ i „rodne ravnopravnosti“.
  • 9. rujna 2023. Transfobija: reciklirana moralna panika u službi kapitalizma Bujajuća anti-trans propaganda sve glasnije i opasnije prijeti životima trans osoba. Ekstremno desne političke elite, kojima sekundiraju trans-isključujuće radikalne feministkinje, LGB savezi i drugi samoprozvani eksperti za „rodnu ideologiju“ ne prestaju ispunjavati javni prostor dezinformacijama i senzacionalizmom u svrhe širenja moralne panike. Normalizacija transfobije oslanja se na motive koji se osvjedočeno ciklički uprežu u intenziviranje i mejnstrimizaciju diskriminacije i opresije po različitim osnovama. Sistemski situirani konzervativizam u jeku socioekonomske krize ponovno zaoštrava rodne režime i podiže bedeme cisheteronormativne obitelji uime kapitala.
  • 29. lipnja 2023. Politički dosezi serijala RuPaul’s Drag Race U kritičkom osvrtu na popularni američki reality show RuPaul's Drag Race, autorica teksta preispituje njegove komodifikacijske okvire i ukalupljenost u kapitalistički realizam odnosno suženu reprezentaciju draga, te historizira moderni drag: od ballroom scene Crnih kvir osoba iz Harlema tijekom 1920-ih, preko paralelnih struktura i jačanja Pokreta za oslobođenje gejeva i lezbijki tijekom šezdesetih i sedamdesetih godina, sve do recentnih aproprijacija drag i kvir kulture. Oštrica kritike cisheteronormativnog društva i njegovih artificijelnih patrijarhalnih rodnih uloga – opresivnih kako za žene, tako i za kvir ljude, ali i same muškarce – u popularnim je reprezentacijama vidno oslabjela. Primjer toga je i Drag Race, koji drag, ali i kvir, svodi na performativnu zabavu za široku publiku. Namjesto kritike, horizontalnosti i solidarnosti, show promiče agresivnu kompeticiju i snažni individualizam, koji tobože nadilazi sve strukturne opresije.

Događanja

pogledaj sve

Bookmarks

pogledaj sve

Fusnote

pogledaj sve

Natječaji i prijave

pogledaj sve

Plenum FFZG-a

pogledaj sve