Pismo ljubljanskog rektora

Prenosimo pismo Staneta Pejovnika, rektora Sveučilišta u Ljubljani, u kojem opisuje stanje u kojem se nalazi njegova institucija uslijed politike koju prema obrazovanju i znanosti provodi sadašnja Vlada. Rektor se protivi “politici štednje” te traži potporu i zajedništvo cijelog Sveučilišta u otporu spram takvih mjera. Pejovnik naglašava da je “kvalitetno i besplatno javno školstvo nužan uvjet za opstanak demokratske i socijalne države, odnosno društva koje se temelji na solidarnosti i poštovanju svih ljudi.”


Studentice i studenti, asistentice i asistenti, stručne suradnice i suradnici, istraživačice i istraživači, profesorice i profesori, svi zaposleni. Šaljem vam pismo s opisom stanja u kojem se nalazimo. Ukoliko se slažete sa sadržajem pisma, molim vas da to i potvrdite potpisivanjem istog. Potpis je iznimno važan jer će mi omogućiti da govorim u ime cjelokupnog Sveučilišta u Ljubljani.

Sveučilište u Ljubljani – središnja slovenska visokoškolska ustanova nalazi se, zbog rezanja financijskih sredstava za njezino djelovanje, u bezizlaznoj situaciji. Već su i dosadašnji rezovi ozbiljno ugrozili djelovanje Sveučilišta. Najava novih rezova u prijedlogu proračuna za 2013. godinu doslovno predstavlja intervenciju u samu srž ustanove. Upozoravamo da nadležno ministarstvo za tako drastične rezove ne pruža nikakav temelj ni analizu posljedica koje će takve nerazumne mjere štednje donijeti za budućnost visokog školstva. Analiza bi trebala biti provedena ne samo zato što je takva štednja nesrazmjerna u odnosu na mjere štednje u drugim područjima, već i s obzirom na važnost znanja i znanosti. Ovako smanjenje sredstava prolazi bez da je vlada svjesna negativnih posljedica takvih mjera za visoko školstvo i znanost. Prijedlog proračuna za 2013. godinu, u odnosu na 2011., za Sveučilište predstavlja smanjenje sredstava za obrazovanje za 16% te sredstava za istraživanje za 20%.

Godine 2013. Sveučilište u Ljubljani u cijelosti provodi petu godinu bolonjskih programa što predstavlja znatno povećanje opsega djelovanja i troškova. Nikakva unutarnja racionalizacija ne može nadoknaditi štetne posljedice takvog ispada. Budući da je Sveučilište u Ljubljani dosad u najvećoj mogućoj mjeri raspoređivalo sredstva za pojedine aktivnosti te je zapravo financiralo javnu službu visokoškolskog obrazovanja sredstvima iz komercijalnih izvora, nema prostora za nikakvu dodatnu preraspodjelu sredstava za tržišnu, istraživačku i nastavničku djelatnost. Uz to, uz smanjenje proračunskih sredstava za istraživanje ugrožene su kako razvojna, tako i istraživačka djelatnost Sveučilišta.

Ministri aktualne vlade te zastupnice i zastupnici slovenskog parlamenta očito zaboravljaju da su i sami bili dio sustava kvalitetnog i besplatnog studija na javnim visokoškolskim ustanovama. Sa svojim sadašnjim djelovanjem te neprihvatljivim odlukama sadašnjim i budućim generacijama studentica i studenata oduzimaju šansu za jednakopravan pristup besplatnom javnom visokom obrazovanju. Kvalitetno i besplatno javno školstvo je nužan uvjet za opstanak demokratske i socijalne države, odnosno društva koje se temelji na solidarnosti i poštovanju svih ljudi. Šteta koja sada nastaje neće biti nadoknadiva u nekom bogatijem vremenu. Generacije studenata koje sada studiraju bit će nepovratno žrtvovane zbog loše osmišljenih mjera štednje.

Stoga se odlučno protivimo takvoj razornoj politici. Ne možemo, ne smijemo i nemamo pravo pristati na najavljene drastične rezove. Takvim pothvatima svi se, sada i ovdje, moramo oduprijeti. Istovremeno se solidariziramo sa svim javnim ustanovama koje se nalaze u sličnom položaju, sa cijelom kulturnom sferom te sa svim građanima.

Od Vlade Republike Slovenije zahtijevamo da izmijeni i smanji planirana smanjenja sredstava u visokom školstvu za 2013. godinu, a zastupnice i zastupnike Državnog sabora pozivamo da glasuju protiv planiranog prijedloga proračuna.

Molim vas da mi proslijedite vaše mišljenje o gore iznijetom što možete jednostavno učiniti odgovaranjem na poruku („reply“) te u predmet iste upišete „Slažem se“, odnosno „Ne slažem se“. Svoje stajalište možete i obrazložiti.

Lijepi pozdrav,
Stane Pejovnik, rektor Sveučilišta u Ljubljani

Sa slovenskog prevela Željka Kelkedi

Vezani članci

  • 9. svibnja 2024. Antikapitalistički seminar Slobodni Filozofski i Subversive festival u sklopu Škole suvremene humanistike organiziraju četvrti po redu Antikapitalistički seminar, program političke edukacije koji će se i ove godine kroz predavanja, rasprave i radionice kritički osvrnuti na isprepletenost teorije i prakse te važnost proizvodnje kolektivnog znanja. Prijave traju do 26. svibnja 2024. godine, a program će se održavati u prostoru SKD „Prosvjeta“ u Zagrebu od 3. do 9. lipnja 2024. Vidimo se!
  • 23. prosinca 2023. Ima li Gaza budućnost? Nakon napada palestinskih oružanih snaga pod vodstvom Hamasa na izraelsko stanovništvo, uslijedila je odmazda Izraela. Sukob se dogodio u kontekstu pragmatičnih geopolitičkih nastojanja normalizacije odnosa Izraela s arapskim državama (pod palicom SAD-a), te u situaciji sve većeg pomicanja izraelskog političkog spektra udesno. Neki od motiva za napad su okupacija i kontinuirana represija nad palestinskim stanovništvom, neprekidno naseljavanje Židova na palestinskim teritorijima i izbacivanje Palestinaca s njihove zemlje te međunarodna normalizacija režima aparthejda. Odgovor Izraela, uz prešutno savezništvo Zapada, dosegnuo je strahovite razmjere ljudskih žrtava i razaranja gradova u Gazi. Autor nudi tri moguća scenarija.
  • 22. prosinca 2023. Vazduh koji dišemo na kapitalističkoj periferiji Zagađenje zraka i životne sredine ogromni su problemi u Srbiji i drugim zemljama kapitalističke (polu)periferije, ali se to ili zanemaruje ili se problematika smješta u kvazi politički neutralne narative. Knjiga Vazduh kao zajedničko dobro Predraga Momčilovića je pregledna publikacija ‒ o historiji zagađenja zraka, o trenutnoj kvaliteti zraka, ključnim zagađivačima te njihovom utjecaju na zdravlje, o društveno-ekonomskim uzrocima zagađenja zraka i dominantnim narativima kroz koje se to predstavlja, kao i o politikama te borbama za čist zrak. Budući da polazi od suštinske veze kapitalizma i zagađenja, autor borbu protiv zagađenja odnosno privatizacije zraka misli u antikapitalističkom ključu: za čist zajednički zrak i druga dobra kojima ćemo upravljati demokratski.
  • 4. prosinca 2023. Psihologija kao potiskivanje politike, teorije i psihoanalize Emocije, afekti i mentalni fenomeni ujedno su društvene i kulturne prakse, ali njihova sveopća psihologizacija i privatizacija gura ih u polje koje je omeđeno kao individualno i kojem se pretežno pristupa kroz psihološka razvrstavanja i tipologizacije. Pritom se određeni psihološki pristupi nameću kao dominantni, dok se drugi istiskuju kao nepoželjni (posebice psihoanaliza). Kada se psihologija prelije i na druga društvena polja, te nastoji biti zamjena za teoriju i politiku, onda i psihologizirani aktivizam klizi u prikrivanje političke i teorijske impotencije, nerazumijevanja, neznanja i dezorganiziranosti, a kolektivno djelovanje brka se s kvazi-kolektivnom praksom razmjene osobnih iskustava. Prikriva se i ključni ulog psihologije i psihoterapije u reprodukciji kapitalizma, osobito kroz biznis temeljen na obećanju „popravljanja“ psihe, a onda i radnih tijela, te uvećanju njihove funkcionalnosti, a onda i produktivnosti. Psihologija i psihoterapija ipak ne mogu nadomjestiti posvećeno političko djelovanje i rigoroznu teorijsku proizvodnju. Ljevica bi brigu o mentalnom zdravlju prvenstveno trebala usmjeriti u borbu za podruštvljenje zdravstva i institucija mentalne skrbi koje će biti dostupne svima.
  • 2. prosinca 2023. Nevidljivi aspekt moći: nijema prinuda proizvodnih odnosa Unatoč nerazrješivim kontradikcijama i krizama, kapitalizam 21. stoljeća nastavlja opstajati. Kako bismo razumjeli paradoksalnu ekspanziju i opstojnost kapitala usred kriza i nemira, potrebno nam je razumijevanje specifičnih povijesnih oblika apstraktne i nepersonalne moći koja je pokrenuta podvrgavanjem društvenog života profitnom imperativu. Nadograđujući kritičku rekonstrukciju Marxove nedovršene kritike političke ekonomije i nadovezujući se na suvremenu marksističku teoriju, Søren Mau u svojoj knjizi obrazlaže kako kapital steže svoj obruč oko društvenog života, na način da stalno preoblikuje materijalne uvjete društvene reprodukcije.
  • 30. studenoga 2023. Usta puna djetetine U kratkom osvrtu na vlastito iskustvo trans djeteta, autor razmatra aktualni val legislativne transfobije.
  • 20. studenoga 2023. Lezbijke nisu žene: materijalistički lezbijski feminizam Monique Wittig Recepcija materijalističkog feminizma kod nas, koji nastaje sintetiziranjem marksističkih i radikalnofeminističkih tumačenja naravi, granica i funkcije roda, sužena je uglavnom na eseje Monique Wittig. Marksistička terminologija u njima je dekontekstualizirana iz Marxovih i Engelsovih pojašnjenja, gubeći svoja značenja u metaforama i analogijama kojima se nastojala prevladati nekomplementarnost s radikalnofeminističkim atomističkim viđenjima roda. No Wittigini eseji predstavljaju i iskorak iz toga korpusa, ukazujući na potrebu za strukturiranijim razmatranjem roda (kao režima) i povijesnom analizom njegova razvoja te, najvažnije, pozivajući na aboliciju roda, što i danas predstavljaju temeljni zahtjev kvir marksističkog feminizma. Učeći iz lezbijstva i drugih oblika koje rod stječe, Wittig podsjeća na relevantnost obuhvatne i razgranate empirijske analize da bi se kompleksni fenomeni koji strukturiraju našu svakodnevnicu mogli razumjeti.
  • 10. studenoga 2023. Pozornica kao moralna institucija Predstava „Možeš biti sve što želiš“ na dramaturško-režijsko-izvedbenom planu donosi avangardističku i subverzivnu jukstapoziciju raznorodnih prizora u kojima likovi dviju zaigranih djevojčica razgovaraju o društvenim fenomenima, demontirajući pritom artificijelnost oprirodnjenih društvenih uloga, ali i konvencionaliziranu samorazumljivost kazališnog stvaranja. Podrivajući elitističke i projektno-orijentirane norme teatra, a na tragu Schillerova razumijevanja kazališta kao estetskog, moralnog i društveno-političkog aparata, kroz ovu se predstavu vraća i dimenzija totaliteta, težnja da se obuhvati cjelinu, kroz koju se proizvodi kritika, provokacija i intervencija, ali i didaktika brehtijanskog tipa, odozdo, iz mjesta govora potlačenih.
  • 8. studenoga 2023. Iran – kratka istorija revolucija i nade U sedamdesetogodišnjici od iranskog puča i svrgavanja s vlasti sekularno-nacionalističkog premijera Muhameda Mosadeka, analitičko-političku pažnju valja usmjeriti šire, na društveno-historijski okvir koji ga je odredio, kao i na veze s drugim neuralgičnim elementima iranske historije i sadašnjice. Nacionalizacija naftne industrije koja je poljuljala britanske ekonomske interese u vrijeme Mosadekove vlade, u hladnoratovskom je kontekstu poslužila i kao apologija za spašavanje Irana od mogućeg posrnuća u komunizam. Nakon svrgavanja Mosadeka, iranski Šah Muhamed Reza Pahlavi nastavio je svoju represivnu vladavinu, gušeći radničke štrajkove i borbe, kao i pobune drugih opozicijskih elemenata, sve do Iranske revolucije iz 1979. godine (poznate i pod nazivom Islamska revolucija). Međutim, islamska demokracija te revolucije ‒ zamišljena kao antiteza imperijalnom projektu liberalne demokracije ‒ u osnovi nije izmijenila socioekonomske odnose, već je u interesu novonastale vladajuće klase učvrstila neoliberalnu ekonomiju. Historijsko-sociološki pregled Irana podcrtava to da su se revolucionarni elementi pojavljivali u proplamsajima, otvarajući daljnji horizont nade.

Događanja

pogledaj sve

Bookmarks

pogledaj sve

Fusnote

pogledaj sve

Natječaji i prijave

pogledaj sve

Plenum FFZG-a

pogledaj sve