Čitaonica studenata FPZG: predavanje Tomislava Medaka

U petak 14.3. 2014., u 18.00 sati u dvorišnoj dvorani Fakulteta političkih znanosti u sklopu Čitaonice predavanje će održati Tomislav Medak iz Multimedijalnog instituta na temu “Civilno društvo i politički rad na ljevici – strukturne i historijske kontradikcije”. Čitaonica je neformalna skupina koja promiče kritičku politiku i borbu, a čine je studenti i profesori Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, kao i oni koji dolaze sa zagrebačke teorijske i aktivističke scene. Projekt Čitaonica odvija se jednom mjesečno i to petkom od 18 sati u prostorijama Fakulteta u obliku predavanja koje prati jedan do dva komentatora izlagača, a potom slijedi rasprava.

Čitaonica je do sada ugostila Antona Tomičića iz udruge Pravo na grad koji je izlagao na temu Političko nasilje u liberalnoj demokraciji, Leonarda Kovačevića s Hrvatskog radija koji je obrazložio Rancierevo shvaćanje politike, Mateju Horvata s Fakulteta političkih znanosti koji je izlagao je na temu Manifest za demokratski socijalizam te Milana Živkovića, savjetnika za medije u Ministarstvu kulture, koji je predstavio temu Mediji: nevolje s tržištem.
Snimke Čitaonica emitiraju se na Radio Studentu.

Tomislav Medak će razmotriti neke sistemske tenzije u radu ljevice unutar okvira civilnog društva. Iako se često pripisuje inherentna vrijednost samoorganiziranju i autonomiji u uvjetima političke represije, društvenog isključivanja i šovinizma, pridaje im se taktički značaj u uvjetima gdje su društvene institucije i politički sistem blokirani za konstitutivne procese, djelovanje unutar okvira civilnog društva suočeno je sa strukturnim ograničenjima. Prvo ima veze sa sistemskom ‘podjelom rada’ u liberalnim demokracijama između tri sektora, gdje su dometi civilnog društva diktirani izvana regulativom i potporom države te ekonomskom moći poslovnog sektora. Što god civilno društvo može postići moguće je u velikoj mjeri unutar pravila igre koja postavljaju država i kapital.
Druga opasnost je da civilno društvo ima slabu društvenu bazu, što mu daje dosta manevarskog prostora i prilike za političke iskorake, koje recimo sindikati nemaju, ali ih i čini slabima.
Treća opasnost je dominacija organizacijskih procesa, birokratizacija i dominacija financijerskih prioriteta zbog nužnosti održavanja prihoda i socijalne stablinosti rada aktivista. Kao polazište za razgovor nakon izlaganja poslužit će tekst Ellen Meiksins Wood: “The Uses and Abuses of Civil Society” (Socialist Register, vol. 26, 1990.). U ulogama komentatora će se ovog puta naći profesori Šalaj i Vujeva, predavači Fakulteta političkih zanosti.

Tomislav Medak koordinira teorijski i izdavački program Multimedijalnog instituta/MaMa. Njegov istraživački interes su kriza kapitalizma, zajednička dobra i socijalna pravdu, pogotovo po pitanjima kulture i digitalnoga. Paralelno radi i s kazališnim kolektivom BADco.

Vezani članci

  • 31. prosinca 2018. Institucionalni patrijarhat kao zakonitost kapitalizma Donosimo kratak pregled knjige „Restavracija kapitalizma: repatriarhalizacija družbe,“ autorice Lilijane Burcar, koja uskoro izlazi i u hrvatskom prijevodu. Razmatrajući niz tema, od pojma patrijarhata, uloge i strukture obitelji te statusa žena u društvu, do analize institucionalnih mjera koje uokviruju reproduktivnu sferu, Burcar naglašava da su odnosi moći unutar obitelji i društva uvjetovani materijalnom podlogom na kojoj se društvo temelji i poručuje da je „institucionalni patrijarhat jedna od središnjih operativnih zakonitosti kapitalističkog sistema“.
  • 31. prosinca 2018. Bogdan Jerković: nekoliko crtica o sistemskom brisanju Slabljenje društvenog značaja kreativnih umjetničkih disciplina velikim je dijelom posljedica njihove hermetičnosti koju, u svijetu kazališne proizvodnje, možemo pripisati konzervativnom karakteru tzv. kazališne aristokracije. O svrsi kazališnog stvaralaštva te njegovu političkom i radikalno-demokratskom potencijalu, pročitajte u tekstu Gorana Pavlića koji problematizira sistemski (akademski i politički) zaborav Bogdana Jerkovića, avangardnog zagrebačkog kazališnog redatelja i ljevičara, čija se karijera od 1946. godine bazirala na pokušaju deelitizacije vlastite struke i kreiranja društveno angažiranog teatra, odnosno približavanja kazališne umjetnosti radničkoj klasi.
  • 31. prosinca 2018. Ekonomski liberalizam u sukobu s principima demokracije Brojni zagovaratelji liberalizma i dalje sugeriraju postojanje idealtipskog kapitalističkog tržišnog društva unatoč jasnoj diskrepanciji s praksom realno postojećih kapitalizama. O definicijama i historizaciji liberalizma, pretpostavkama i račvanju njegovih struja, odnosu slobode i demokracije u kapitalizmu te liberalnom i socijalističkom guvernmentalitetu razgovarali smo s Mislavom Žitkom.
  • 31. prosinca 2018. Noć i magla: Bio/nekropolitika koncentracijskih logora i strategije njihova filmskog uprizorenja Kolektivna sjećanja na traumatična iskustva holokausta nastavljaju, i više od 70 godina nakon oslobođenja zadnjih preživjelih zatvorenika_ica iz koncentracijskih logora, prizivati snažne emotivne reakcije i etičko-moralna propitivanja uloge pojedinca u modernom industrijskom dobu. No, istovremeno je ozbiljno zanemaren političko-ekonomski pristup koji bi nam pomogao shvatiti puni kontekst u kojemu nastaju genocidne politike, poput nacističkog projekta uoči i tijekom Drugog svjetskog rata. Koristeći primjere iz tzv. kinematografije holokausta autor teksta oživljava već djelomično zaboravljenu tezu prema kojoj holokaust nije tek neponovljiva anomalija, nego sasvim logična posljedica razvoja suvremenog kapitalističkog sustava.
  • 31. prosinca 2018. Transfobija i ljevica Za kapitalističke države u posljednje je vrijeme karakterističan uspon ultrakonzervativnih pokreta koji, u skladu s neoliberalnom ekonomskom logikom izvlačenja profita iz reproduktivne sfere, naglasak stavljaju na tradicionalne oblike obitelji i teže održavanju jasnih rodno-spolnih kategorija. Lijeva bi borba stoga neminovno trebala uključivati i borbu onih koji odstupaju od heteropatrijarhalne norme. O problemu transfobije na ljevici pročitajte u tekstu Mie i Line Gonan.
  • 31. prosinca 2018. Ne svatko za sebe, nego svi zajedno – Organiziranje na radnom mjestu: zašto i kako? Današnjem duboko prekariziranom radništvu prijeko su potrebne snažne sindikalne strukture. No, one mogu biti uspostavljene samo kroz dugoročno organiziranje na terenu. Donosimo prijevod teksta skupine istraživača iz kranjskog Centra za društveno istraživanje – kratke upute za sindikalne organizatore i one koji se tako osjećaju.
  • 31. prosinca 2018. Le citoyen de souche* U tekstu o političkim pravima pojedinaca u građanskom društvu, Stefan Aleksić tvrdi da je model ograničenog državljanstva na ograničeno vrijeme, kojeg predlaže ekonomist Branko Milanović kao način dugoročnog adresiranja globalnih migracija, savršen za izgradnju administrativne arhitekture koja će migrante_ice ekonomski instrumentalizirati, a istovremeno odstraniti njihov politički kapacitet, zadovoljivši pritom potrebu za jeftinom radnom snagom, karakterističnu za proces akumulacije kapitala.
  • 31. prosinca 2018. Umjetnost ne može biti svedena na društvenu funkciju U neoliberalnom svijetu u kojem dominira umjetnost neosjetljiva na vlastite uvjete proizvodnje, nužno je uvidjeti da kultura, u koju su lijeve snage uglavnom stjerane, ne može biti surogat za političko-ekonomske promjene. Donosimo vam intervju u kojem Miklavž Komelj govori o politizaciji i transformativnim potencijalima umjetnosti, nadrealističkom pokretu, partizanskom umjetničkom stvaralaštvu, problemu svođenja umjetnosti na njenu deklarativnu intenciju te položaju umjetnosti u procesu restauracije kapitalizma u Jugoslaviji.
  • 31. prosinca 2018. Lekcije jugoslavenskih samoupravnih praksi Jačanje tržišne ekonomije u Jugoslaviji 60-ih produbljuje razlike između proizvođača i onih koji organiziraju proizvodnju, sve jasnije ukazujući na kontradikcije samoupravnog modela te upitne dosege radničke participacije i političke emancipacije. O povijesti Jugoslavije kao projekta državnog kapitalizma, problemima kolektivizacijskih i industrijalizacijskih modela razvoja zemlje, potrebi razlikovanja dviju vrsta radničkog samoupravljanja (odozdo i odozgo) te dezintegracijskom učinku svjetskog tržišta na realno postojeće samoupravne prakse razgovarale smo s historičarom Vladimirom Unkovskim-Koricom.

Događanja

pogledaj sve

Bookmarks

pogledaj sve

Natječaji i prijave

pogledaj sve

Plenum FFZG-a

pogledaj sve