Izvještaj s 213. plenuma Filozofskog fakulteta

Uoči izbora za Studentski zbor Filozofskog fakulteta, održan je još jedan plenum. Na plenumu su kandidati liste „Filozofski je naš!“ predstavili svoj program i odgovarali na pitanja koja su se ticala budućeg funkcioniranja SZ-a i njegovog odnosa s plenumom te nastavka borbe za besplatno obrazovanje. Plenum je izglasao podršku radnicima/ama Studentskog centra u borbi za njihova prava.

Predstavljanje kandidacijske liste "Filozofski je naš!" u predvorju knjižnice FFZG-a uoči održavanja izbora za Studentski zbor Filozofskog fakulteta (izvor: Facebook stranica kandidacijske liste "Filozofski je naš!")

16.11.2016.

 

Dnevni red:

1. Obavijesti
2. Podrška kandidatima za izbore za studentski zbor FFZG-a
3. Razno
4. Određivanje termina sljedećeg Plenuma, izbor moderatora i zapisničara
 
Početak: 20:15
Moderator čita pravila plenuma. Čita se prijedlog dnevnog reda.
Plenum je usvojio dnevni red.
  

1. Obavijesti

Šalje se škrabica.
 

2. Podrška kandidatima za izbore za studentski zbor FFZG-a

Moderator navodi kako je od jedne kandidacijske liste došla molba da im se izglasa podrška.
 
Sudionica se javlja kao kandidatkinja za izbore za zbor. Predstavlja svoju listu i druge kandidate. Sudionica recitira imena kandidata sa svoje liste – preddiplomski studij – Emirat Asipi, Lorena Drakula, Denis Gaščić, Lucija Gegić, Petra Kurtović, Filip Tenšek – diplomski studij – Karlo Držaić, Andrea Horvat, Veronika Mesić, Tea Miroslavić, Sanja Šterk – doktorski studij – Vinko Drača, Zvonimir Glavaš, Martina Podboj, Vanja Putarek. Glavne smjernice njihovog programa su daljnje aktivno zalaganje za transparentni i demokratski rad FF-a. Kandidati su bili jako aktivni u rješavanju problema na FF-u, od KBF-a do problema s upravom. Žele nastaviti raditi na tim problemima. Žele nastaviti rad prošlog zbora koji je dobro radio svoj posao i koji je nelegitimno raspušten. Točke programa su zaštita interesa studenata, aktiviranje šire populacije, zaštita studentskih prava, borba za besplatno obrazovanje, ostvarivanje studentskih projekata i rješavanja aktualne krize na FF-u. Oni nisu jedina lista. Žele nastaviti svoj rad, a smatraju da postoje i puno važniji problemi od menze na fakultetu. Treba nastaviti raditi na rješavanju krize. Spremni su odgovarati na pitanja sudionika.
 
Sudionicu zanima jedna točka programa, a tiče se transparentnog informiranja. Zanima ju kako bi to novi zbor radio, jer prošli zbor to nije dobro radio. Kako se misle boriti za besplatno obrazovanje, na koji način, i na koji način planiraju birati predstavnike u Fakultetsko vijeće, postoji li neka procedura. Planiraju li predati svoje ovlasti Plenumu.
 
Sudionica odgovara – u planu i programu nalazi se organizacija Studentskog vijeća, koje je počelo s radom prošle godine, kada je situacija bila ozbiljna. Piše se pravilnik za vijeće, to je institucija koja okuplja sve predstavnike u odsječkim vijećima i njihove zamjene. U tom vijeću je i SZ koji bi raspravljao o svemu. Plan je da postoji kontinuirani mehanizam informiranja putem tih sjednica i otvorenih sjednica. U Fakultetsko vijeće delegati se biraju na otvorenoj sjednici SZ, a ovlasti neće prenijeti na Plenum nego će se koordinirati s njime, kao što se dosad i radilo. Predavanje ovlasti Plenumu nije pravno moguće, ne zna kako bi se to izvršavalo. Što se tiče besplatnog obrazovanja, planiraju nastaviti dolaziti na Plenum, ali to je trenutno sekundarno zbog krize koja se događa na fakultetu.
 
Sudionica kaže kako se borba za besplatno obrazovanje vodi isključivo na plenumu, SZ ne može voditi borbu za besplatno obrazovanje, ali nema šanse bez plenuma. Da kandidati vode borbu a da od plenuma traže legitimitet smatra pogrešnim. Smatra pogrešnim što je prvo sastavljena lista, a onda se traži legitimitet. Kandidati su se mogli kandidirati na plenumu. Zakonski se to može provesti. SZ prije nekoliko generacija bio je doslovno pečat i potpis, a sve se rješavalo na plenumima. Postavlja pitanje hoće li svaka sjednica SZ biti otvorena i hoće li svi sudionici moći glasati. Pita zašto plenum nije sazvan prošli tjedan pa da su se tada ljudi kandidirali.
 
Sudionica odgovara na pitanje o besplatnom obrazovanju. U ovom trenutku bitno je da se besplatno obrazovanje nalazi u načelima djelovanja, ali u ovom trenutku ta borba nije moguća u svom punom smislu. Da bi se borili protiv nekoga, moramo imati definiranog protivnika. Trenutno ne funkcionira uprava i nemamo se kome žaliti. Školarine se plaćaju po odluci od prošle godine, a Ministarstvo je takvo nešto samo potvrdilo. Kada imamo takvo djelovanje, prvi problem je suočavanje s upravom i tijelima koja se time bave. Tek nakon toga krećemo u daljnja načela.
 
Sudionik komentira koordinaciju s Plenumom. Kandidati liste „Filozofski je naš“ uvijek će se koordinirati s Plenumom. Teško je prebaciti ovlasti na Plenum, jer će se svaka najmanja odluka morati donositi na Plenumu. Zašto Plenum nije sazvan prošli tjedan – to može napraviti svatko, pita se zašto sudionica nije? Pročitali su program protuliste „Probudimo Filozofski“ koja u svojem programu nema borbu za besplatno obrazovanje.
 
Sudionik naglašava kako se tek u ponedjeljak moglo doznati tko su kandidati, pa se pita kako se uopće Plenum moga sazvati prošli tjedan da se o tome priča.
 
Sudionica kaže kako je uz borbu protiv oktroirane uprave bitno i aktivirati studentsku populaciju. Bitno je dobiti masu koja može odreagirati. Misli da kandidati s liste upravo to mogu.
 
Sudionik komentira delegiranje predstavnika u Fakultetsko vijeće na Plenumu – na Plenum nitko ne može prenijeti ovlasti, jer su ovlasti pravna i institucionalna kategorija, a Plenum je vaninstitucionalno tijelo, što predstavlja njegovu snagu. Time bismo suprotnoj strani dali povoda da opet studente izbaci na cestu. Boras ne može biti argument za takvo nešto.
 
Sudionica kaže kako kandidati namjeravaju dolaziti na Plenum i slušati Plenum, ali neće predati ovlasti Plenumu. To ne znači predati Plenumu žig i potpis, nego to znači da kandidati za SZ djeluju prema načelima i odlukama koje se donesu na Plenumu, što je jednako kao donošenje odluka na otvorenim sjednicama SZ. Pravno, zbor ima žig i pečat, ali prenošenjem ovlasti na Plenum oduzima se zboru mogućnost da djeluje protivno odlukama Plenuma, jer to je tijelo koje predstavlja cijeli fakultet. Pravno nema zapreke da zbor pita Plenum što da se radi, a da zbor potpiše papir. Što se tiče besplatnog obrazovanja – ta borba se vodi protiv države, a ne Ministarstva ili uprave.
 
Sudionik kaže kako su kandidati jasno rekli kako će se koordinirati s Plenumom. Jedino ta lista to ima u programu, mi tvrdimo istu stvar.
 
Sudionica se slaže s tim. Cijelo vrijeme se govori o koordinaciji. Svako od nas je sudionik Plenuma, a ne zbora. Kao sudionici Plenuma dužni smo djelovati po onome što je Plenum izglasao. Sudionica pita podrazumijeva li koordinacija pitanje Plenuma za savjet, ali da zbor sam odluči hoće li taj savjet poslušati. Predaja ovlasti znači poslušati svaku odluku Plenuma, jer Plenum predstavlja sve studente ovog fakulteta koji su izabrali kandidate u studentski zbor.
 
Sudionica kaže kako je razlika između predavanja ovlasti i koordinacije u tome što bi pri predaji ovlasti SZ morao za svaku odluku pitati Plenum. Da se oko svega saziva Plenum svaki tjedan, to nema smisla, malo ljudi dolazi. Kada je u pitanju bilo koja važna odluka, Plenum će biti sazvan i ljudi iz SZ će se pojaviti i slušat će ono što izglasa Plenum. To je primarni cilj, SZ će raditi onako kako studenti žele. Na ovom Plenumu ima 75 ljudi, a na fakultetu ima šest tisuća studenata, što znači da ima ljudi koji ne žele da se ovlasti prebace na Plenum. Koordinirat ćemo se i sazivati Plenume, to je ono što možemo obećati.
 
Sudionica potvrđuje sve što je rekla sudionica. Plenum će biti savjetodavno tijelo, ne vidi u tome prepreku.
 
Sudionik kaže kako su upravo kandidati za zbor organizirali ovaj Plenum. Oni su predstavnici i pitat će studente za sve, a Plenum će sazvati kada za to bude potrebe.
 
Sudionica kaže kako postoje sitnice koje se ponavljaju, a kako se u radu zbora ponavljaju isti procesi. Za sitnice se ne treba sazivati Plenum, nego SZ i svi koji se pojave na njegovim otvorenim sjednicama djeluju prema prethodnim odlukama Plenuma. Ne mora se sazivati Plenum za svaku sitnicu, otvorene sjednice SZ rješavaju sitne odluke, a Plenum služi za veće odluke. Pita zašto kandidati ne žele predati ovlasti Plenumu, ako kažu da će se koordinirati i da će poštivati Plenum.
 
Sudionik kaže kako je već prošlo pola sata od početka točke, poziva se na pravilo da se nakon pola sata odlučuje hoće li se ova rasprava nastaviti i da se ide na glasanje o podršci kandidacijskoj listi. Moderator navodi kako ima još nekoliko ljudi koji su se javili, pa se to mora riješiti. Nije još prošlo cijelih pola sata.
 
Sudionik kaže da mu je žao što je kolegica došla na privatnu raspravu. Ako joj se to ne sviđa, neka ne glasa za listu. Navodi kako je sve ljude na listi vidio na svakom plenumu, ako se oni neće boriti za prava studenata, tko će? Ti su studenti dolazili na svaki plenum gdje se raspravljalo o važnim temama. Nije mu jasno zašto sudionica ne prihvaća odgovor da bi se takav rad nastavio i dalje. Predlaže da se definira u skorije vrijeme što bismo napravili ako kandidati ne pobijede i ako u Fakultetskom vijeću bude netko koga ne želimo.
 
Sudionik zahvaljuje kolegi na lijepim riječima. Ne slaže se s prekidanjem rasprave nakon pola sata, nego bi radije da ljudi postave pitanja u vezi programa. Nema mu smisla vrtiti se u krug.
 
Sudionica postavlja pitanje sudionici koja je često postavljala pitanja dosada – tko je organizirao plenume od četvrtog mjeseca do danas, tko je sudjelovao u svakom plenumu? Prošli zbor i sadašnji kandidati. I SZ i plenum su tijela za krupne odluke, i ona djeluju na različite načine. Ali u njima su isti ljudi i to je ono što je njoj bitnije od prebacivanja ovlasti na plenum.
 
Sudionik kaže kako se točka dnevnog reda mogla nazvati „Predstavljanje kandidata“. Podržava listu „Filozofski je naš“, potpisuje sve njihove ciljeve i program. On se sam kandidirao za mjesto u SZ, te se predstavlja – Aleksandar Dolić, student germanistike i etnologije na diplomskom studiju. Kao kandidat obećaje da će surađivati sa svima prisutnima i da će se boriti za sve manja prava studenata. Poziva sudionike da izađu izbore i da ne zaborave na indeks.
 
Moderator navodi kako je prošlo četrdesetak minuta od početka Plenuma. Kandidacijska lista se predstavila te je jasno artikulirano da lista ne planira prebaciti ovlasti na Plenum nego da će se koordinirati s Plenumom. Također, jedan kolega se predstavio koji je nezavisni kandidat. Predlaže da Plenum može i njega uključiti u svoju podršku.
 
Sudionica kaže kako je Plenum direktnodemokratsko tijelo i smatra kako ljudi koji ne podržavaju načela direktne demokracije ne mogu dobiti podršku Plenuma.
 
Hoće li Plenum da se ova rasprava nastavi?
Plenum neće.
 
Pruža li Plenum podršku kandidacijskoj listi „Filozofski je naš“?
Plenum pruža podršku.
 
Pruža li Plenum podršku samostalnom kandidatu Aleksandru Doliću?
Plenum pruža podršku.
 

3. Razno

Moderator navodi kako je stigla informacija o potencijalnoj mini-akciji, ali te informacije su delikatne, pa je bolje da se sazove RG za mini-akcije za zainteresirane sudionike. Sudionica navodi kako je pokušala aktivirati ljude koji su dobili mandat za provođenje mini-akcija, ali došla je do zaključka kako oni nisu aktivni i ne mogu provoditi mini-akcije, što je problematično. Ako bi se akcija javno razglasila na plenumu, odmah bi i propala. Predlaže da se da mandat novim članovima RG za mini-akcije, pa se oni mogu dogovoriti i koordinirati.
 
Moderator navodi kako RG za mini-akcije nije mandatirana, nego su se ljudi javljali. Sudionica kaže kako je službeno u grupi za mini-akcije, ali kako nije dobila informaciju o potencijalnoj novoj akciji. RG je još uvijek tu i još uvijek je aktivna. Želi komentirati situaciju ako protivnička lista pobijedi za izborima. Napominje kako se ne može ništa napraviti, jer je to demokratsko glasanje, a ako većina studenata odluči da su oni najbolji kandidati onda je to tako. Apelira da se kolege pojave na izborima i glasaju, a obavezno da ponesu indekse.
 
Sudionik ima prijedloge da Plenum bolje funkcionira – prvo da se popravi tehnički aspekt, a drugi što se tiče rasprava. Možda ne bi bilo loše zapisati pitanja koja se žele postaviti prije nego se u mikrofon priča pet minuta. Ako držimo mikrofon u ruci nema potrebe za deranjem.
 
Sudionica kaže kako su radne grupe otvorene, i kako nema smisla da Plenum izglasava nešto za što se ne zna što je točno u pitanju, to nije u duhu direktne demokracije.
 
Sudionica misli da se ne treba rugati, a i kad netko govori da ne bude komentara. Navodi kako postoje akcije koje se ne smiju javno razglasiti, jer onda propadaju. Zna da je ona u skladu sa svim prošlim odlukama Plenuma. Ta se akcija treba obaviti sutra rano ujutro. Nema vremena za sazivanje RG. Trebamo utvrditi ima li RG za mini-akcije mandat ili ne.
 
Moderator moli da se ne vraćamo na zajedljive komentare i prepucavanja. Smatra kako se teme moraju precizirati. Trebamo se držati teme mini-akcije, budući da bi ona bila već sutra apelira na konkretne ideje.
 
Sudionik navodi kako je član RG za mini-akcije. Smatra kako je nemoguće danas dogovoriti i raspraviti mini-akciju za koju se ne smije reći što je točno.
 
Sudionica navodi kako je potrebno šest ljudi i jedan transparent, koji sutra ujutro u 10 sati moraju biti negdje. Apelira na ljude koji su prisutni, a koji su u RG za mini-akcije da ostanu poslije plenuma da se dogovore.
 
Sudionica kaže kako trebaju ostati svi koji žele sudjelovati u tome, ne samo oni iz RG.
 
Sudionica navodi kako je danas započeo štrajk radnika SC-a. Glavni razlog je nepotpisivanje kolektivnog ugovora već godinu dana. Nijedna instanca ne reagira. SZ Sveučilišta se našao s predstavnicima sindikata, ali im nisu pružili podršku, nego su od radnika tražili da nastave s radom. Poziva sve zainteresirane da dođu u dvorište SC-a sutra u 11 sati kako bi pružili podršku radnicima. Predlaže pisanje pisma podrške i izglasavanje podrške.
 
Moderator navodi kako je ovo u skladu s tradicijom Plenuma, pa da ne treba rasprava.
 
Pruža li Plenum podršku radnicama i radnicima SC-a?
Plenum pruža podršku.
 
Hoće li Plenum uputiti pismo podrške radnicama i radnicima SC-a?
Plenum hoće.
 

4. Određivanje termina sljedećeg Plenuma, izbor moderatora i zapisničara

Sudionik predlaže da se Plenum sazove prema potrebi i da se to prepusti RG za tehnikalije.
 
Slaže li se Plenum da se sljedeći termin, moderatori i zapisničar odrede prema potrebi?
 
Plenum se slaže.
 
Završetak: 21:19

Vezani članci

 • 7. travnja 2016. Izvještaj s 203. plenuma Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 6. travnja 2016. Na 203. plenumu Filozofskog fakulteta u Zagrebu raspravljalo se o provedbenim koracima u realizaciji službene suradnje s KBF-om te kako u njih efikasno intervenirati da bi se spriječilo sklapanje ugovora. Raspravljalo se i o prijetnji autonomiji FFZG-a te suspenziji prodekanice za znanost i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Branke Galić. Sazvana je radna grupa za medije i radna grupa za procjenu trenutne situacije. Idući plenum održat će se 13. travnja 2016. godine u 20h, D7.
 • 14. travnja 2016. Izvještaj s 204. plenuma, 13. travnja 2016. Sinoć ste u Dvorani 7, između ostaloga, mogli saznati ponešto o pravnim aspektima suspenzije prodekanice Galić, čuti u kojem su obliku FFZG i KBF dosad surađivali i na koji način se ta suradnja razlikuje od nove sporne "suradnje" te koje su još suradnje, osim aktualne s KBF-om, potencijalno sporne i zašto. Još jednom se moglo čuti da plenumaši ne žele podjele niti diskriminacije u ikojem obliku te da je problem ugovora iznad svega politički problem, a rad Plenuma FFZG-a trenutno je većinom usmjeren na borbu unutar Filozofskog fakulteta. Prenosimo službeni izvještaj.
 • 24. travnja 2016. Izvještaj s 205. plenuma Filozofskog fakulteta Na 205. plenumu FFZG-a, koji se održao 20. travnja 2016. raspravljalo se o revidiranju odluke o povjerenju novinaru za snimanje dokumentarca, zatim o pravnim aspektima slučaja prodekanice Galić, o najavljenoj cenzuri rasprave na Fakultetskome vijeću, o Prijedlogu novoga Pravilnika o postupku vrednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu koji je predložen na Senatu Sveučilišta u Zagrebu te o potpori radnicima za Praznik rada.
 • 30. rujna 2016. Izvještaj s 210. plenuma Filozofskog fakulteta Na 210. plenumu FFZG-a, održanom u izvanrednim okolnostima ispred zgrade fakulteta, raspravljalo se o opstrukciji rada plenuma te novim postupcima dekana Previšića i rektora Borasa zbog kojih je plenum izglasao mogućnost blokiranja fakulteta ako dekan Previšić do 3. listopada ne podnese ostavku. Također, plenum je zatražio da rektor Boras da ostavku te će tražiti studentske zborove ostalih sastavnica Sveučilišta da supotpišu zahtjev. Plenum je oštro osudio nasilje uz napomenu da dosad ni na jednom plenumu nije bilo ekscesa.
 • 5. listopada 2016. Izvještaj s 211. plenuma Filozofskog fakulteta + izjava za medije Na 211. plenumu Filozofskog fakulteta u Zagrebu, održanom 3. listopada, raspravljalo se o statusu plenuma i studentskih predstavnika te njihova odnosa sa Studentskim zborom, smjeru kretanja politike fakulteta s obzirom na v.d. dekana Holjevca, te legalnosti izbora novih prodekana od strane Senata.
 • 23. studenoga 2016. Izvještaj s 213. plenuma Filozofskog fakulteta Uoči izbora za Studentski zbor Filozofskog fakulteta, održan je još jedan plenum. Na plenumu su kandidati liste „Filozofski je naš!“ predstavili svoj program i odgovarali na pitanja koja su se ticala budućeg funkcioniranja SZ-a i njegovog odnosa s plenumom te nastavka borbe za besplatno obrazovanje. Plenum je izglasao podršku radnicima/ama Studentskog centra u borbi za njihova prava.
 • 11. ožujka 2015. Blokirana izjava SSUFF-a o ugovoru FFZG-a s Katoličkim bogoslovnim fakultetom
 • 18. travnja 2016. Analiza dosadašnjeg rada Uprave – ima li kraja ovakvom načinu funkcioniranja FFZG-a? Sa službene Facebook stranice Plenuma FFZG-a preuzeli smo osvrt anonimnog/e studenta/ice na dosadašnje funkcioniranje Uprave FFZG-a. Osim što na netransparentan način pokušava progurati potpisivanje Ugovora s KBF-om, Uprava je nelegitimno suspendirala prodekanicu Galić te provodi cenzuru na mailing listama.
 • 15. ožujka 2016. Amenovanje ugovora na neodređeno U jeku neokonzervativizacije hrvatskog društva ponovno je iskrsnulo pitanje uspostave formalne suradnje Katoličkog bogoslovnog fakulteta i Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Trenutna Uprava FFZG-a još žustrije nego prije pokušava osigurati pristanak za novi prijedlog ugovora koji nije ništa manje sporan od svoje prethodne verzije. Problemi koje pritom identificiramo jasno ukazuju kako se i u prostoru obrazovanja otvara svjetonazorsko bojno polje. S obzirom na to, itekako je nužno razvoj situacije držati pod povećalom i pokušati formirati kritičku javnu svijest o potrebi pružanja otpora navedenome planu.
 • 7. listopada 2016. Napamet naučeni tržišni refren Obrazovanje u Hrvatskoj stiješnjeno je između optimističnog utopijskog liberalno-pluralističkog koncepta koji zagovaraju pobornici Cjelovite kurikularne reforme, permanentnih pritisaka za daljnjom komercijalizacijom i ekonomizacijom sustava i njegovih aktera te impulsa klerikalizacije obrazovnog sustava, uslijed čega brojne teme vezane uz obrazovanje ostaju neotvorene u široj javnosti. S Hrvojem Tutekom s Odsjeka za anglistiku FFZG-a razgovarali smo o prelamanju političkih silnica u obrazovanju, položaju studenata i akademskih radnika te manje vidljivim problemima desnog napada na sekularnu i humanističku obrazovnu, napose sveučilišnu tradiciju.
 • 19. svibnja 2016. Rezultati istraživanja studentskog mnijenja o ugovorima o zajedničkim dvopredmetnim studijima između FFZG-a i KBF-a Studentsko vijeće Filozofskog fakulteta u Zagrebu uz pomoć nastavnika provelo je istraživanje studentskog mnijenja o ugovorima o zajedničkim dvopredmetnim studijima između FFZG-a i KBF-a. U nastavku donosimo informacije o metodologiji istraživanja, anketna pitanja i rezultate ankete (link).

Događanja

pogledaj sve

Bookmarks

pogledaj sve

Fusnote

pogledaj sve

Natječaji i prijave

pogledaj sve

Plenum FFZG-a

pogledaj sve