Studentska lista: „Filozofski je naš!“

Nakon nelegalnog raspuštanja Studentskog zbora Filozofskog fakulteta, pritisak od strane Sveučilišta i o.d. dekana Holjevca se nastavlja. Mimo volje Vijeća i studentskih predstavnika Filozofskog fakulteta postavljeni su članovi izbornih tijela te je odlučeno da se izbori za Studentski zbor FFZG-a održavaju 22. i 23. studenog 2016. godine. Klub studenata psihologije STUP pozvao je kandidate na izborno sučeljavanje, no nitko osim članova/ica liste „Filozofski je naš!“ nije se odazvao pozivu. Donosimo vam osnovne točke programa liste „Filozofski je naš!“ i pozivamo vas da se odazovete na izbore u što većem broju.

Transparent na pročelju zgrade Filozofskog fakulteta (izvor: Facebook stranica kandidacijske liste "Filozofski je naš!")

Izbori za Studentski zbor Filozofskog fakulteta – 22. i 23. studeni 2016.

Studentska lista „Filozofski je naš!“ nastala je s ciljem odgovornog predstavljanja studenata i studentica, borbe za zaštitu i unapređenje njihovih prava, te posebno radi rješavanja aktualne krize upravljanja Filozofskim fakultetom u najboljem interesu studenata. Listu čini 16 studenata i studentica preddiplomskog, diplomskog i postdiplomskog studija, aktivnih i društveno angažiranih članova i članica studentskih organizacija i udruga pri Filozofskom fakultetu.


Članovi i članice liste su:
 
PREDDIPLOMSKI STUDIJ:
• Filip Tenšek (KOMP/INF)
• Denis Gaščić (INF)
• Emirat Asipi (POV/GEO)
• Lorena Drakula (FIL/EKA)
• Petra Kurtović (FIL)
• Lucija Gegić (KRO/SOC)
 
DIPLOMSKI STUDIJ:
• Sanja Šterk (KOMP/KRO)
• Veronika Mesić (ANG/KOMP)
• Tea Miroslavić (POV)
• Andrea Horvat (PORT/ANT)
• Karlo Držaić (POV; ANT/KOMP)
 
POSTDIPLOMSKI STUDIJ:
• Zvonimir Glavaš
• Martina Podboj
• Vinko Drača
• Vanja Putarek


Članovi i članice ove liste, zalažu se i obavezuju se na transparentno i odgovorno zastupanje svih studenata i studentica Filozofskog fakulteta. Vjerujemo kako smo svojim dosadašnjim radom u studentskim udrugama, participacijom u upravnim organima Fakulteta, ali napose aktivnim i ustrajnim djelovanjem koje je za cilj imalo obranu studentskih interesa stekli neophodna iskustva koja nas čine kompetentnima za uspješno obnašanje dužnosti članova Studentskog zbora.
 
U svom radu inzistirat ćemo na kontinuiranoj komunikaciji sa studentima i studenticama glede njihovih problema, prava i ostalih pitanja. Težit ćemo transparentnom, odgovornom i neovisnom zastupanju studentskih interesa, u potpunosti prihvaćajući osobnu, ali i grupnu odgovornost za naš budući rad i postupke. Vjerujemo kako aktivnim i dosljednim angažmanom možemo poboljšati položaj studenata i studentica, pritom ujedno pridonoseći pozitivnom rješavanju aktualne krize Filozofskog fakulteta.
 
Naša je izričita i trajna namjera, djelovanjem među studentima i studenticama te njihovim pravovremenim obavještavanjem o studentskim pravima, pridonijeti konstruktivnom rješavanju problema na svim razinama konstantno vodeći računa o njihovim interesima.
 
Stoga, sljedeće točke predstavljaju glavna programska načela našeg budućeg djelovanja kao članova Studentskog zbora Filozofskog fakulteta.
 
• ZAŠTITA INTERESA STUDENATA
 
Svakodnevno se, kao studenti i studentice, susrećemo s mnogobrojnim problemima urednog i uređenog funkcioniranja studija i samog Filozofskog fakulteta. Pitanja vezana uz kvalitetu, izvođenje i vrednovanje, kako pojedinih kolegija, tako i studijskih programa u cjelini, te pitanja vezana uz mobilnost ili prehranu samo su dio svakodnevnih upita i izvora nesigurnosti brojnih studenata i studentica. U svim takvim i sličnim pitanjima naš je cilj razumjeti interese studenata i studentica kojih se ti problemi dotiču, te na temelju razgovora i savjetovanja donijeti odgovarajuću promišljenu odluku kojom ćemo se zalagati isključivo za studentske interese, olakšavanje i poboljšanje sveopćih procedura njihovog ostvarenja i zaštitu studijskih programa Fakulteta i Sveučilišta u skladu sa voljom i interesom studenata i studentica.
 
• AKTIVIRANJE ŠIRE STUDENTSKE POPULACIJE
 
Događanja koja se posljednjih mjeseci odvijaju na našem Fakultetu zorno pokazuju da združeno i promišljeno djelovanje studenata doista može uvelike utjecati na politiku i rad uprave Filozofskog fakulteta. Upravo zato smatramo kako je jedan od najvažnijih ciljeva članova liste „Filozofski je naš!“ osvijestiti opću studentsku populaciju o problemima koji izravno, ali i posredno, utječu na kvalitetu studiranja i budući profesionalni rad. Vjerujemo da tako možemo pridonijeti trajnijem rješavanju brojnih problema s kojima se studenti i studentice kontinuirano susreću.
 
• ZAŠTITA I OSTVARIVANJE STUDENTSKIH PRAVA I PARTICIPACIJE
 
Kao studenti i studentice često nismo upoznati sa našim postojećim pravima i dužnostima, te smo stoga izloženi odlukama koje se nepovoljno odražavaju na status i opće interese studenata, ali i samog Filozofskog fakulteta.
 
Vjerujemo kako je obaveza članova i članica Studentskog zbora, kroz blisku suradnju sa studentskim pravobraniteljem, informirati studente i studentice o njihovim pravima i obavezama koje proizlaze iz akata Fakulteta i Sveučilišta, te im tako pružiti pomoć i zaštitu koja je već propisana. Uz to, vjerujemo kako je na samom Fakultetu moguće daljnje djelovanje s ciljem zaštite, ostvarivanja, ali i poboljšanja studentskih prava.
 
Smatramo kako je za rješavanje problema nedovoljne participacije studenata i studentica u upravljanju Fakultetom važno sudjelovanje studentskih predstavnika po godinama studija u vijećima matičnih odsjeka. Također, zalažemo se za transparentnu suradnju Studentskog zbora sa Studentskim vijećem Filozofskog fakulteta. Vjerujemo kako je izuzetno važno omogućiti pravovremeno informiranje studentskih predstavnika i samih studenata i studentica kako bi ih se uključilo u donošenje odluka, posebno onih koje se neposredno tiču studentskih prava.
 
• BORBA ZA BESPLATNO OBRAZOVANJE
 
Velik dio studenata primoran je plaćati neki oblik školarine svake akademske godine. Smatramo da smisao visokoškolskog obrazovanje nije tek periodična borba za ostvarivanjem fiksnog broja ECTS bodova, te da dostupnost i kvaliteta nastave te studentskog angažmana ne smije ovisiti o financijskim mogućnostima studenata i studentica. Vjerujemo kako jedino sasvim besplatno obrazovanje omogućava jednake početne pozicije, te samim time, težnje za besplatnim obrazovanjem predstavljaju opće težnje za boljim i pravednijim društvom. Stoga ćemo se, kao predstavnici studenata, aktivnom i ustrajnom participacijom u organima odlučivanja te suradnjom s drugim studentskim organizacijama, zalagati za očuvanje, ali i unapređenje studentskog standarda, pri čemu ćemo se voditi idejama jednakosti i solidarnosti. Smatramo kako bi besplatno, a time i svima dostupno obrazovanje trebalo predstavljati civilizacijsku normu kojoj svi težimo.
 
• FINANCIRANJE STUDENTSKIH ORGANIZACIJA I PROJEKATA
 
Filozofski fakultet okuplja znatan broj studentskih organizacija koje svojim radom, odnosno organiziranjem brojnih znanstvenih i društvenih projekata, uvelike povećavaju kvalitetu nastave, ali i studija u cjelini. Participiranjem u pojedinim projektima, studenti stječu vrijedne kompetencije za budući znanstveni i društveni rad, tako upotpunjujući studij iskustvima koja često sama nastava ne pruža u dovoljnoj mjeri. Smatramo kako je nužno unaprijediti sustav financiranja studentskih aktivnosti, te stoga namjeravamo djelovati na način da osiguramo znatniju potporu i veće poticaje namijenjene studentskim organizacijama i projektima.
 
• RJEŠAVANJE AKTUALNE KRIZE NA FILOZOFSKOM FAKULTETU
 
Kriza koja je na Filozofskom fakultetu očita još od protekle akademske godine, a čije uzroke možemo pratiti i dalje u prošlost, dovela je Fakultet u stanje paralize i pravnoga kaosa. Brojnim nelegalnim odlukama i djelovanjem koje je suprotno interesima i željama studenata i studentica, Uprava našeg Fakulteta, ali i vodstvo Sveučilišta, onemogućili su normalan i zakonit rad Fakultetskog vijeća, a time i Filozofskog fakulteta u cjelini. Da bismo ilustrirali koliko trenutno stanje negativno utječe na studente, vjerojatno je dovoljno navesti kako je naplata školarina i upisnina izvršena bez važeće odluke Fakultetskog vijeća, čime su sva takva plaćanja potencijalno učinjena nelegalnim. Uz to, paraliza Fakultetskog vijeća sprječava potvrdu i produženje ugovora pojedinim nastavnicima čime je ugroženo održavanje nastave, ali i sama njihova egzistencija.
 
Ne treba zanemariti ni autokratsko djelovanje Uprave našeg Fakulteta, bilo pod vodstvom bivšeg dekana ili trenutnog o. d. dekana koji u potpunosti nastavlja represivnu politiku svog prethodnika. Činjenica kako protekle dvije uprave sustavno onemogućavaju rad studentskih udruga kroz zabranu korištenja studentskih prostorija, ali i legitimno izražavanje mišljenja studenata skidajući plakate, koristeći zaštitare i zatvarajući čitavu zgradu Fakulteta, te zanemarujući, kroz plenum, legitimno izraženu volju studenata, očito ukazuje na potrebu za aktivnim djelovanjem studentskih predstavnika s ciljem normalizacije stanja.
 
Stoga mi, studenti i studentice, članovi i članice ove liste, primarnim smatramo hitro i odlučno rješavanje trenutne krize u skladu s najboljim interesima i željama studenata i studentica Filozofskog fakulteta, pritom se ne obazirući na osobne interese pojedinaca koju su trenutno i privremeno na pozicijama moći.
 
Studentske udruge koje su dale podršku listi: USF, KSFF, OLA, KSPUFF, ISHA Zagreb, SKUP, K.


Studentska lista „Filozofski je naš!

Vezani članci

Događanja

pogledaj sve

Bookmarks

pogledaj sve

Fusnote

pogledaj sve

Natječaji i prijave

pogledaj sve

Plenum FFZG-a

pogledaj sve