Ženski rad i sindikalne organizacije

Marksistička teoretičarka i revolucionarka Clara Zetkin uređivala je „Die Gleichheit“, časopis za žene Socijaldemokratske partije Njemačke, od 1892. pa sve do 1917. kada je smijenjena od strane reformističkog vodstva. Osim što je historijsko-materijalističkim tumačenjem socijalne i ekonomske podređenosti žena politički mobilizirao mnoge radnice, časopis je odigrao i važnu ulogu u oblikovanju partijskih i sindikalnih politika vezanih uz tzv. žensko pitanje. Donosimo tekst iz 1893. u kojem Zetkin ukazuje na posljedice povećane prisutnosti sindikalno neorganizirane ženske radne snage u kapitalizmu te partijske i sindikalne drugove oštro upozorava na važnost koju radnice kao nezaobilazne suborkinje u klasnoj borbi imaju za trajnost revolucije. Prijevod ovog teksta nastao je kao završni rad Barbare Šarić u okviru ženskostudijskog obrazovnog programa Centra za ženske studije, studijske grupe 15/16, uz mentorstvo Andreje Gregorine.

Clara Zetkin, Friedrich Engels i August Bebel za vrijeme III. kongresa Druge internacionale u Zürichu 1893. godine (izvor: commons.wikimedia.org, preuzeto, prilagođeno i podrezano kao dio javne domene).
Clara Zetkin, Friedrich Engels i August Bebel za vrijeme III. kongresa Druge internacionale u Zürichu 1893. godine (izvor: commons.wikimedia.org, preuzeto, prilagođeno i podrezano kao dio javne domene).
Partijski kongres u Kölnu trebat će adresirati pitanje sindikata, tj. odnosa političkog i sindikalnog pokreta. Poticaj na raspravu došao je iz sindikalnih krugova. U posljednje su vrijeme sindikati, nažalost, nazadovali; unutar sindikalnog pokreta postoji tendencija da se za to, između ostalih faktora, okrivi i stav političkog pokreta prema sindikalnom. Politički radnički tisak s pravom je odbacio gore spomenute prigovore i pozdravio činjenicu da će se Kölnski partijski kongres još jednom posvetiti tom pitanju te tako pomoći nadilaženju postojećeg nepovjerenja sindikata.
 
Neupitno je da u svim kapitalističkim zemljama ženski rad u industriji igra sve veću ulogu. Broj industrijskih grana u kojima žene danas robijaju od jutra do mraka svake je godine sve veći.
jedinica900x600
I industrije koje već dulje vrijeme zapošljavaju žene, zapošljavaju sve više ženske radne snage. Nije samo broj žena zaposlenih u industriji u stalnom porastu, nego je u porastu i njihov broj u odnosu na broj muškaraca zaposlenih u industriji, trgovini itd.
 
U nekim industrijskim granama – sjetimo se samo tekstilne industrije – gotovo dominira ženski rad koji kontinuirano potiskuje i zamjenjuje muški rad. Štoviše, i iz razumljivih razloga, pogotovo u razdobljima recesije, kao za vrijeme ove koju upravo sada proživljavamo[1], broj radnica se povećao i u relativnom i u apsolutnom smislu, dok se broj zaposlenih radnika smanjio. Kao što smo već objavili, tijekom 1892. u Saskoj se broj radnika starijih od 16 godina umanjio za 1,633, dok je broj radnica slične dobi porastao za 2,466.
 
Prema J. Singeru, vanjskom predavaču na Bečkom sveučilištu, posljednjih se godina u Njemačkoj bilo zaposleno pet milijuna žena[2].
 
Poslovna je analiza 1882. ustanovila da je od sveukupno 7,340,789 zaposlenih u Njemačkoj njih 1,509,167 bilo žena, odnosno 20.6%, što znači da je na svakih 100 zaposlenih osoba u industriji dolazilo skoro 21 žena.
 
Nedavna godišnja izvješća tvorničkih inspektora također jasno pokazuju opseg ženskog rada u industriji. U tvornicama pod zakonskom zaštitom bilo je zaposleno: u Saskoj 241 088 radnika i 123 548 radnica, u Badenu 84 806 radnika i 41 491 radnica, u Hessenu 41 778 radnika i 12 210 radnica, u Saskoj-Altenburgu 9 553 radnika i 4 043 radnice, itd. U Württembergu je bilo 27 719 odraslih radnica, a u Prusiji njih preko 250 000, što ne uključuje žene koje su zaposlene u kućanstvima ili rudarstvu itd.
 
Ovi brojevi daju samo grubu predodžbu o opsegu u kojem se koristi ženska radna snaga. Tu nisu uključene sve one tisuće i tisuće žena koje nisu „zakonski zaštićene“ i, prema tome, nisu podložne tvorničkim inspekcijama. Koliki je tek broj žena koje robuju kao kućanska posluga.
 
Više su puta istaknuti razlozi sve većeg iskorištavanja ženske radne snage: njena niska cijena te napredak sredstava za proizvodnju i metoda proizvodnje. Automatizirani stroj, koji u mnogo slučajeva ne zahtijeva čak ni nadzor, radi divovskom snagom, posjeduje nevjerojatnu vještinu, brzinu i preciznost i čini snagu mišića i kvalificirani rad suvišnima. Kapitalist sada može zaposliti žensku radnu snagu tamo gdje je prije morao zaposliti mušku. I on to čini rado jer je ženski rad jeftin, mnogo jeftiniji od muškog.
 
Iako produktivnost radnica ne zaostaje za produktivnošću radnika, razlika između muških i ženskih nadnica je značajna. Mnogo puta ženske nadnice iznose tek polovicu, često čak i trećinu muških.
 
Gospodarska komora u Leipzigu zabilježila je sljedeće tjedne nadnice: dvica
Godine 1892. Ured za zdravstveno osiguranje u Leipzigu napravio je statističku analizu nadnica kojom je utvrđeno da 60 % radnica tjedno zarađuje do 9 maraka, 32 % do 12 maraka, a samo njih 7 % zarađuje do 15 odnosno od 19 do 21 maraka. Muškarci, što se zarade tiče, također ne prolaze dobro, ali ipak prolaze bolje od radnica: 37 % muškaraca zaradi do 15 maraka, 30 % do 19 maraka i 33 % do 21 marke.
 
U najnepovoljnijem su položaju radnice u kemijskoj industriji u Berlinu. Njih 74 % prima samo 10 maraka i 50 pfeniga tjedno. Od preostalih 26 % samo 2 % ima tjednu plaću do 24 marki.
 
Iz Hessena, Bavarije, Saske, Tiringija, Württemberga, ukratko, iz svih malenih njemačkih Božjih domovinica, tvornički inspektori izvješćuju da su nadnice radnica znatno niže od nadnica muškaraca. Tvornički inspektor Wörrishoffer iz Badena proveo je detaljnu istragu socijalnog stanja tvorničkih radnika. Ona također vrlo jasno pokazuje koliko je mizerna zarada žena zaposlenih u industriji. Wörrishoffer je radnike i radnice podijelio prema njihovim zaradama u tri platna razreda: u niskom su oni s tjednom plaćom do 15 maraka, u srednjem oni s tjednom plaćom od 15 do 24 marki, a u visokom oni s tjednom plaćom iznad 24 marki. Između radnica u Mannheimu, njih 99,2 % spada u niski, 0,7 % u srednji i 0,1 % u visoki platni razred. Drugim riječima, od 100 radnica u Mannheimu njih 99 ima tjednu plaću manju od 15 maraka, 54 prima samo 3 do 8 maraka tjedno dok njih 27 ima plaću do 10 maraka. Ove statistike dobro oslikavaju koliko životni uvjeti ovih radnica odgovaraju njihovim mizernim zaradama. I očita je činjenica da ove bijedne nadnice, uobičajene za žensku radnu snagu, na tisuće žena guraju iz proletarijata u lumpenproletarijat. Nužda sili neke od njih da povremeno ili privremeno traže dio zarade u prostituciji kako bi, prodajom svojih tijela, mogle zaraditi za komad kruha koji ne mogu osigurati prodajom svoga rada.
 
Međutim, ne pate samo radnice zbog mizernih naknada koje dobivaju za svoj rad. Zbog toga pate i radnici. Žene su zbog niskih nadnica od uobičajene konkurencije pretvorene u nepoštenu konkurenciju koja snižava muške nadnice. Jeftin ženski rad izbacuje iz igre rad muškaraca i ako muškarci žele nastaviti zarađivati za svoj svakodnevni kruh, moraju se pomiriti s niskim nadnicama. Tako ženski rad nije samo jeftina vrsta rada, on pojeftinjuje i muški rad i iz tog ga razloga kapitalist, koji je gladan profita, dvostruko cijeni. Cijela jedna industrijska grana – tekstilna industrija – dokaz je upotrebe ženskog rada u svrhu smanjenja nadnica. Niska plaćenost tekstilnih radnika djelomično je rezultat opsežne upotrebe ženskog rada u toj industriji. Baruni vune i pamuka koristili su ženski rad ne bi li unazadili radne i životne uvjete jednog velikog dijela proletarijata na toliko nisku razinu da su protivni kulturi.
 
Prijelaz stotina tisuća radnica na modernizirana sredstva za proizvodnju koja za deset ili čak sto puta povećavaju produktivnost, trebao je dovesti, a i doveo je u nekim slučajevima, do dizanja životnog standarda proletarijata – u racionalno organiziranom društvu. U kapitalističkom se društvu, što se proletarijata tiče, blagoslov pretvorio u prokletstvo, obilje u gorko siromaštvo. Ekonomske prednosti industrijske aktivnosti proleterke koriste tek sićušnom broju nedodirljivih gildi rentijera i iznuđivača profita.
 
Uplašen ekonomskim posljedicama ženskog rada i drugim, s njima povezanim zloupotrebama, radnički je pokret na neko vrijeme zatražio zabranu rada žena u industriji. Pri tome je u obzir uzeta samo uska perspektiva vezana uz pitanje nadnica. Zahvaljujući socijalističkoj propagandi, klasno je osviješteni proletarijat naučio ovo pitanje sagledati iz drugog ugla, iz ugla njegove povijesne važnosti za oslobođenje žena i oslobođenje proletarijata. Sada razumije da je nemoguće ukinuti rad žena u industriji. Odustao je od svog prvotnog zahtjeva i pokušava umanjiti loše ekonomske posljedice ženskog rada unutar kapitalističkog društva, i samo unutar njega, dvama drugim sredstvima: zakonskom zaštitom radnica i njihovim uključivanjem u sindikalne organizacije. Već smo spomenuli nužnost i pozitivne posljedice zakonske zaštite radnica. Gore istaknute brojke, koje pokazuju zastupljenost ženskog rada u industriji i lošu plaćenost ženske radne snage, te opće poznate činjenice negativnog utjecaja ženskog rada na visinu nadnice, jasno govore u prilog potrebi i važnosti sindikalnog organiziranja žena.
 
S obzirom na to da tisuće i tisuće radnica radi u industriji, njihovo uključivanje u sindikalni pokret od vitalne je važnosti za sindikate. U pojedinim industrijama u kojima ženski rad igra značajnu ulogu, svaki je pokret, koji bi se borio za bolje nadnice, kraće radno vrijeme, itd., od samog početka osuđen na propast zbog stava radnica koje nisu organizirane. Bitke koje su obećavajuće započele, skončale su neuspješno jer su poslodavci uspjeli sindikalno organiziranim radnicima suprotstaviti sindikalno neorganizirane radnice, koje bi nastavile raditi za bilo kakvu nadnicu ili se zaposlile pod bilo kakvim uvjetima, pretvarajući se iz nepoštene konkurencije u štrajkbrejkerice.
 
Uključivanje žena u sindikate nije neodgodiva nužnost samo zbog postizanja pozitivnih ishoda ekonomske borbe sindikata. Zbog povećanja bijednih nadnica radnica te ograničavanja nelojalne konkurencije njihovo je organiziranje imperativ.
 
Različiti su razlozi zašto je ženski rad toliko lošije plaćen od muškog. Važan uzrok izrazito niskih nadnica radnica jest činjenica da gotovo uopće nisu organizirane. Nedostaje im snaga koju donosi zajedništvo, hrabrost, osjećaj moći, duh otpora i sposobnost odupiranja koje donosi snaga organizacije u kojoj se jedan bori za sve i svi se bore za jednoga. Nadalje, nedostaju im informiranje o političkim pitanjima i obrazovanje koje organizacija pruža. Bez razumijevanja modernog ekonomskog života u koji su nerazmrsivo uhvaćene, neće biti sposobne iskoristiti niti razdoblja napretka kroz svjesno, proračunato i složno djelovanje niti će se moći zaštititi od gubitaka u razdobljima ekonomske recesije. Ako se pod pritiskom nepodnošljivih prilika konačno pobune, nerijetko to čine u neprimjerenom trenutku i na neorganiziran način.
 
Ova situacija ima velik utjecaj na mizerne uvjete ženskog rada i nadalje se očituje u gorčini koju muški radnici osjećaju prema ženskoj konkurenciji. Prema tome, u interesu je i radnika i radnica da se radnice čim prije uključe u radničke sindikate. Što je veći broj organiziranih radnica, koje se rame uz rame sa svojim drugovima iz tvornice ili radionice bore za bolje radne uvjete, tim prije i time više će se povećati ženske nadnice te će se uskoro ostvariti i princip: jednaka plaća za jednaki rad bez obzira na razliku u spolu. Organizirana i ekonomski ravnopravna radnica radniku prestaje biti nelojalna konkurencija.
 
Sindikalno organizirani radnici sve su više svjesni koliko je važno da se radnice uključe u redove njihovih organizacija. Posljednjih nekoliko godina unutar sindikata uloženo je dosta truda kako bi se to postiglo. A, ipak, koliko se malo postiglo i koliko još nevjerojatno mnogo po tom pitanju treba učiniti.
 
Prema izvještaju Opće komisije sindikata Njemačke, od pedeset i dvije organizacije, samo njih četrnaest ima i radnike i radnice među svojim članovima. Tu su još i dvije organizacije koje uključuju samo žene: Sindikat glačarica i Središnja organizacija za žene i djevojčice Njemačke. No, što to može značiti s obzirom na veliki i konstantno rastući broj industrija u kojima su zaposlene žene?
 
Čak i u onim industrijskim granama gdje je započelo sindikalno organiziranje žena, taj je proces tek u začetku:
trica
NAPOMENA: Radnice koje bi mogle biti članice lokalnih sindikata nisu uključene. Ne postoje statistike o njihovoj brojčanosti, koja je, uostalom, neznatna.
Sindikat radnika u duhanskoj industriji prvi je na listi po broju članica, ali one svejedno ne čine ni četvrtinu njegova ukupnog članstva. 1882. godine 43.1% od ukupnog broja radnika u duhanskoj industriji činile su žene. U četiri sljedeća sindikata s relativno najvećim brojem članica, žene ne čine ni punih 10% od ukupnog članstva. Sindikat radnika u industriji zlata i srebra ne broji ni 5% članica usprkos velikom broju žena zaposlenih u toj industriji. 1882. 60% svih radnika u predionicama i 30% svih radnika u tkaonicama bile su žene, no postotak onih koje su bile sindikalno organizirane iznosio je samo 9.5%. Ovi brojevi, zajedno s ropskim nadnicama koje općenito prevladavaju u tekstilnoj industriji, najviše govore o nužnosti sindikalnog organiziranja žena.
 
Sindikati moraju prepoznati ovu nužnost te sve svoje snage uložiti u uključenju žena u svoje organizacije.
 
Naravno, ne poričemo teškoće s kojima su radnice suočene u ostvarenju ove zadaće. Tupa rezignacija, pomanjkanje osjećaja solidarnosti, sram, predrasude svih vrsta i strah od tvorničkog tiranina mnoge žene priječi da se učlane u sindikate[3]. Čak i više od spomenutih faktora, nedostatak vremena za radnice predstavlja golemu zapreku njihovom masovnom organiziranju jer su žene i tvorničke i kućne ropkinje, primorane snositi dvostruki radni teret. Međutim, ekonomski razvoj kao i zaoštravanje klasne borbe obrazuju i radnike i radnice te ih prisiljavaju da prevaziđu spomenute teškoće.
 
Naravno, prepoznajemo da su posljednjih godina unutar sindikata poduzeti ozbiljni napori da se njihove drugarice uključe u organizacije zajedno s radnicima. No, ono što je po tom pitanju učinjeno i za čim se stremilo nipošto ne odgovara hitnosti i važnosti predstavljenog zadatka. U teoriji, većina članova sindikata priznaje da je zajedničko organiziranje radnika i radnica unutar istog zanata postalo neizbježno. U praksi, međutim, mnogi od njih ne ulažu trud koji bi mogli uložiti. Štoviše, tek nekoliko sindikata i unutar njih tek nekoliko pojedinaca energično i ustrajno rade na organizaciji radnica. Većina članova sindikata pri tome im daje nedovoljno podrške. Takve pothvate smatraju hobijima koje treba tolerirati, ali ne i podržavati ‘sve dok postoji toliki broj nezainteresiranih sindikalno neorganiziranih muških radnika’. Ovaj stav je potpuno pogrešan.
 
Sindikalno organiziranje radnica doživjet će značajan napredak samo onda kada ga umjesto tek nekolicine počinje podržavati svaki član sindikata ulažući sav potreban trud kako bi u sindikat učlanio svoje drugarice iz tvornice ili radionice. Za ispunjenje ovog zadatka neophodne su dvije stvari. Radnici moraju prestati u radnici vidjeti prvenstveno ženu kojoj se mogu udvarati ukoliko je mlada, lijepa, ugodna i vesela (ili to nije), moraju je prestati, ovisno o stupnju obrazovanosti ili njegovom nedostatku, vrijeđati i napastovati. Radnici se moraju naviknuti da se prema radnici odnose prvenstveno kao prema proleterki, kao drugarici u radu i klasnom ropstvu i kao ravnopravnoj, neizostavnoj suborkinji u klasnoj borbi. Umjesto da se sindikati toliko trude sve članove i pristalice političke partije učlaniti u svoje organizacije, trebalo bi, čini nam se, staviti naglasak na uključenje široke, nezainteresirane mase u radnički pokret. Prema našem mišljenju, glavna zadaća sindikata je prosvjećivanje, discipliniranje i obrazovanje (svih radnika) za klasnu borbu. Imajući u vidu sve veće korištenje ženske radne snage te iz toga proizašle rezultate, radnički će pokret zasigurno počiniti samoubojstvo ako, u svom trudu da privuče široke mase proletarijata, ne posveti radnicama jednaku količinu pažnje kao i radnicima.
 
(Die Gleichheit, Stuttgart, 1. november 1893.)
   

Bilješke:

[1]1893. razdoblje je svjetske ekonomske depresije. U prosincu 1893. oko tri milijuna ljudi u SAD bilo je bez mogućnosti zarađivanja za život.

[2] U SAD je 1880. bilo zaposleno 2,647,000 žena čineći 15.2% ukupne radne snage u zemlji. Do 1890. zaposleno je bilo četiri milijuna žena, 17.2% od ukupne radne snage. Ova je brojka uključivala gotovo 300 000 djevojaka mlađih od 15 godina. (Philip S. Foner, Women and the American Labor Movement: From the Colonial Times to the Eve of World War I, New York, 1979, str.186.)

[3]U vezi s ovim zanimljivo je primjetiti da je Leonora M. Barry, glavna instraživačica Knights Labour Department of Woman’s Work došla do sličnog zaključka kao i Clara Zetkin. I ona je u svojim izvješćima iz 1887., 1888. i 1889. istaknula da su žene djelomično same odgovorne za svoju kontinuiranu eksploataciju. ‘Sve ovo,’ zaključila je Barry, ‘posljedica je okoliša i uvjeta koji su okruživali žene u prošlosti i danas i može se nadići samo konstantnom agitacijom i edukacijom.’ (Ibid., str. 204-05)

 

[*] Tekst je preveden s engleskog jezika uz konzultiranje njemačkog originala zbog djelomično netočnog prijevoda.

Vezani članci

 • 11. ožujka 2017. Crveni karanfili (izvor: ChadoNihi @ Pixabay prema Creative Commons licenci) Klasno cvijeće U osvrtu na revolucionarni historijat Osmog marta, autorica evaluira njegova suvremena obilježavanja koja više nego ikad moramo jasno pozicionirati kroz antikapitalističku optiku te ekonomski i politički angažman žena kako bismo nadišli/e liberalno konceptualiziranje oslobođenja žena oprimjereno individualnim uspjesima snažnih pojedinki. O socijalističkom nasljeđu obilježavanja Osmog marta te važnosti dugoročnih strategija obrane reproduktivnih i drugih prava piše Andreja Gregorina, koordinatorica obrazovnog programa Centra za ženske studije i članica feminističkog kolektiva FAKTIV.
 • 27. prosinca 2017. Prve ženske članice parlamenta na svijetu izabrane su 1907. godine u Finskoj. Konzervativne parlamentarke nose crno, socijaldemokratkinje bijelo. (izvor: commons.wikimedia.org, preuzeto, prilagođeno i podrezano kao dio javne domene). Pet funti godišnje Povijesna aproprijacija borbe za žensko pravo glasa od strane buržoaskih feminističkih pokreta, do danas uspješno marginalizira doprinose lijevih feministkinja sufražetskom pokretu, a pritom i dimenziju egalitarnosti u kojoj se ogledaju ograničenja liberalne pozicije, koja uspjehom naziva činjenicu da je aktivno i pasivno pravo glasa bilo izboreno za ograničen broj privilegiranih žena. Andreja Gregorina, voditeljica marksističko-feminističkog kružoka FEMATIK, u okviru kojega se promišljala ova tema, ukazuje na demarkacije u polju političke participacije i subjektivacije žena te na važnost socijalističke agende kao zaloga radikalizaciji feminističke borbe.
 • 1. ožujka 2017. Clara Zetkin, crtež Roberta Diedrichsa (izvor: Krückstock, preuzeto i podrezano prema Creative Commons licenci). Za oslobođenje žena! Na Međunarodnom radničkom kongresu u Parizu, održanom od 14. do 20. srpnja 1889. godine, politička radnica njemačkog i međunarodnog radničkog pokreta Clara Zetkin, koja je od 1890. upravljala ženskim proleterskim pokretom u Njemačkoj, održala je značajan govor o odnosu ženskog rada i kapitala te specifičnosti ženske nadnice u kapitalističkom sustavu. Ukazavši da pitanje ženske emancipacije nije izolirano pitanje, ustvrdila je da ga je nužno promatrati u kontekstu šire društvene reprodukcije unutar koje i radnici i radnice dijele zajednički interes i istog neprijatelja. Prijevod ovog govora nastao je kao završni rad Barbare Šarić u okviru ženskostudijskog obrazovnog programa Centra za ženske studije, studijske grupe 15/16, uz mentorstvo Andreje Gregorine.
 • 4. rujna 2017.
  Featured Video Play Icon
  Lijeve emancipatorne prakse – što nas (ni)je naučila povijest feminističke borbe

  Kao jedan od glavnih razlog organiziranja tribine o lijevim emancipatornim praksama na prostoru Jugoslavije, moderator Jakov Kolak naveo je nedovoljnu zastupljenost sadržaja vezanih uz feminističke teorije i prakse u kurikulima sveučilišnih predmeta, odnosno neophodnost da se ukaže na probleme i ograničenja liberalnog feminizma kao globalno dominantnog feminističkog pravca koji svojim djelovanjem podržava strukturnu opresiju klasno […]

 • 23. lipnja 2017.
  Featured Video Play Icon
  Rodno uvjetovana prekarnost privatizirane društvene reprodukcije: rodno uvjetovano siromaštvo i država

  Referirajući na svoju knjigu Gendered States of Punishment and Welfare: Feminist Political Economy, Primitive Accumulation and the Law (2016.), Adrienne Roberts ukazala je na historijsku konzistentnost te ulogu niza disciplinirajućih legislativnih procesa i penalizirajućih mehanizama socijalne države u održavanju kapitalističkog načina proizvodnje, čime se produbljuje ne samo klasna i rasna, nego i rodna stratifikacija.   […]

 • 19. prosinca 2016.
  Featured Video Play Icon
  Razgovor o knjizi „Garments Against Women“

  Organizacija: Multimedijalni institut MAMA Zagreb, Kulturtreger/Booksa (Zagreb)   Datum i lokacija: 28.6.2016., 19h, Klub „Booksa“, Martićeva 14d, Zagreb   Projekt: Aesthetic Education Expanded / Prošireni estetički odgoj   Partneri: kuda.org (Novi Sad), Berliner Gazette, Kontrapunkt (Skopje)   Moderira: Dunja Kučinac Anne Boyer pjesnikinja je, esejistica i predavačica na Kansas City Art Institute, koja u Booksu […]

 • 14. ožujka 2016.
  Featured Video Play Icon
  Noćni marš – 8. mart

  Priopćenje za medije   Organizacijski odbor Noćnog marša – 8. mart Utorak, 8.3.2016. Zagreb, Park kralja Petra Krešimira IV do Zrinjevca   „Feministička borba za prava žena ne dopušta predah, pogotovo ne sad kad su ponovno na meti sve otvorenijih napada seksualna i reproduktivna, radnička prava žena, a nasilje nad ženama i dalje je sveprisutno, […]

 • 26. prosinca 2017. Kućanski rad (1993-1997), kuhinja (foto: Carolina Latorre Canet; izvor: commons.wikimedia.org, preuzeto i podrezano prema Creative Commons licenci). Od socijalne države do socijalne majke U interesu kapitala i nacionalnih država, populacijske politike sve više posežu za instant socijalnim mjerama i jačanjem uloge obitelji i porodice, restrikcijama u području reproduktivnog zdravlja, te radu migrantkinja i migranata u komodificiranoj sferi društvene reprodukcije. O raznim načinima proizvodnje i oblicima zasnovanosti režimâ materinstva, njihovim ulogama u proizvodnji rodno uvjetovane prekarnosti u vrijeme krize kapitalizma i konzervativnog napada na reproduktivna prava te neophodnosti socijalizacije polja reprodukcije, razgovarale/i smo s Anom Vilenicom, historičarkom i teoretičarkom umjetnosti iz Beograda te istraživačicom na London South Bank Universityju.
 • 20. rujna 2017. Manuel Rivero, Ado-Nay, „Grave impedimento de existencia o desarrollo III“, ulje na drvu, 2016. (izvor: commons.wikimedia.org, preuzeto i podrezano prema Creative Commons licenci). Politička dimenzija reproduktivne sfere Historijsko-materijalistički pristup koji temu reproduktivnih prava politizira unutar neoliberalnog socio-ekonomskog okvira, a kao temeljno polje borbe prepoznaje sferu šire društvene reprodukcije, odnosno kapitalističkog sustava akumulacije, marginaliziran je unutar feminističkih strategija otpora koje argumentacijsku liniju grade na reaktivnim liberalno-legislativnim zahtjevima i konzervativnom zagovaranju autonomije ženskog tijela. O pravu na abortus i pravu na roditeljstvo kao ekonomskim kategorijama, posljedicama institucionalizacije socijalnih zahtjeva desnih subpolitičkih subjekata, režimima roda unutar kapitalizma, klasnim mobilizacijskim potencijalima LGBTIQ+ aktivizma, te o borbi za reproduktivno zdravlje kao dijelu šireg socijalističkog projekta razgovarale_i smo s Mijom Gonan, feminističkom i queer aktivistkinjom i teoretičarkom.
 • 27. rujna 2017.
  Featured Video Play Icon
  Promjena okvira #15
  O reproduktivnim pravima

  Prilog o reproduktivnim pravima [00:00:46] Mia Gonan: Politička dimenzija reproduktivne sfere | proširena, prilagođena verzija intervjua Maya Andrea Gonzalez | proširena, prilagođena verzija intervjua u pripremi Nataša Mihoci | proširena, prilagođena verzija intervjua u pripremi Ana Vilenica | proširena, prilagođena verzija intervjua u pripremi Prosvjedne reakcije na manifestaciju tzv. Hoda za život [00:26:54] Emisija je […]

 • 13. studenoga 2011. Silvia Federici: Feminizam i politika zajedničkog

  Sa stranice uz)bu))na))), “umetničko-teorijsko-političke platforme za pitanje svakodnevlja, direktnu akciju, kolektivno samoobrazovanje i stvaranje novih svetova”, prenosimo prijevod teksta Silvije Federici, znanstvenice i aktivistkinje vezane za radikalnu autonomističku feminističku marksističku tradiciju. Naša perspektiva je ona planetarnog puka: ljudskih bića sa telima, potrebama, željama, čija je najsuštinskija tradicija saradnja u stvaranju i održanju života; onih koji […]

 • 13. svibnja 2017. „LEBANON HANOVER III“ (izvor: Rowena Waack @ Flickr, preuzeto prema Creative Commons licenci.) Zajedno protiv kapitalizma i patrijarhata Repozicioniranje feminističke borbe iz dominantno reformističkog polja (neo)liberalnog feminizma u revolucionarno polje lijevog feminizma od velike je važnosti za konsolidaciju ženskog pokreta, ali i promišljanje progresivnih strategija svih budućih antikapitalističkih platformi. S Petrom Odakom razgovarale smo o retradicionalizaciji rodnih odnosa, heteropatrijarhalnosti kapitalističkog sustava, zaboravu materijalističkog historijata crvenog feminizma te posljedicama marginalizacije njegova zahtjeva za klasnom solidarnošću, odnosno eksplanatornoj važnosti ovakvog pristupa za izgradnju širih savezništava u neoliberalnom društveno-ekonomskom kontekstu.
 • 8. ožujka 2013. Christine Vanden Doelen: Žene plaćaju krizu

  Baš kao što su planovi strukturne prilagodbe iscrpili i osiromašili žene zemalja Trećeg svijeta, mjere štednje dokrajčit će žene Europe. Isti mehanizmi koji proizlaze iz iste neoliberalne ideologije trenutno su posvuda na djelu; privatizacije, liberalizacije i proračunski rezovi u ime mjera štednje izjedaju socijalna prava i osiromašuju žene, učvršćuju i pogoršavaju nejednakost među spolovima te […]

 • 31. listopada 2016. Skup Antifašističkog fronta žena u selu kraj Splita, svibanj 1944. godine (izvor: Znaci.net). Borba u polju diseminacije znanja U uvjetima depolitiziranog identitarnog (post)diskursa odvojenost koncepta roda od pripadajućih ekonomskih kategorija ideološka je nadgradnja buržoasko-tehnokratske vizije kurikularne reforme. U tom se kontekstu ključnima pokazuju emancipatorni napori za smještanjem feminističkog obrazovanja unutar obrazovnih institucija, ali uz očuvanje neformalnih oblika proizvodnje znanja koja bi trebala težiti širem, klasnom povezivanju te pomjeranju obrazovnog modela individualnog osnaživanja prema sistemskoj, kolektivnoj borbi za zajedničke društvene interese. O navedenim temama razgovarali smo s Andrejom Gregorinom iz Centra za ženske studije u Zagrebu.
 • 3. srpnja 2016.
  Featured Video Play Icon
  Razgovor sa Sonjom Lokar

  Organizacija: Centar za ženske studije   Lokacija: Multimedijalni institut (net.kulturni klub MaMa), Preradovićeva 18, Zagreb   Datum održavanja: 20.5.2016. od 18 do 20h   Moderira: Ankica Čakardić   Obrazovni program Centra za ženske studije u petak, 20. svibnja završava još jednu nastavnu godinu. Dvosemestralni studij zaključujemo velikim kolegijem Feministička kritika političke ekonomije u okviru kojega […]

 • 31. prosinca 2017. Crtež Inesse Armand, Aleksandre Kollontai, Rose Luxemburg i Clare Zetkin koji je poslužio kao promotivni vizual za tribinu „Oktobarska revolucija iz rodne perspektive“. Autori vizuala: Dominik Brandibur i Leopold Rupnik Feminizam, revolucija, akademija Da je proizvodnja politiziranog vaninstitucionalnog znanja moguća, ali i prijeko potrebna, pokazao je i veliki interes za prvu iz ciklusa tribina koje organiziraju akterice i akteri okupljene/i oko Inicijative za feministički Filozofski, naslova „Oktobarska revolucija iz rodne perspektive“, na kojoj je bilo riječi o kompleksnoj ulozi žena te njihovu doprinosu revolucionarnoj borbi za vrijeme i nakon Oktobra. Autorica reflektira o uzajamnosti koncepata roda i klase u kontekstu socijalističkog projekta, gotovo nepostojećoj politizaciji akademskog djelovanja te drugim relevantnim pitanjima za širu teorijsko-aktivističku feminističku scenu, koja su se otvorila tijekom tribine i rasprave.
 • 31. prosinca 2017. Iz policijskog kartona Nadežde Krupskaje (izvor). O „Radnici“ Pitanje emancipacije žena u teorijskom je smislu konstitutivno za socijalističku ljevicu od polovice 19. stoljeća, dok je kasnije i politizacija i organiziranje ženskog dijela radništva postala važan aspekt njene klasne konsolidacije. Boljševička revolucionarka Nadežda Krupskaja, visoko pozicionirana politička radnica u Sovjetskoj Rusiji, zadužena za pitanje obrazovanja, autorica je prvog marksističkog teksta na temu oslobođenja žena napisanog na ruskom jeziku. Donosimo prijevod recenzije teksta „Radnica“ (1899), prevedenog na engleski jezik povodom obilježavanja 100. godišnjice Oktobarske revolucije.
 • 22. listopada 2017. Izvor: commons.wikimedia.org, preuzeto prema Creative Commons licenci) 11 HM teza Feministička borba za reproduktivna prava na području bivše Jugoslavije već više od dva desetljeća svoje argumente promišlja primarno u okvirima liberalnog koncepta ljudskih prava, strateški odvojena od socioekonomskog konteksta i vlastitog socijalističkog nasljeđa. Ponuđenih jedanaest historijsko-materijalističkih teza dio su nastojanja da se borbu za pravo na abortus ponovno pozicionira u kontekst klasne borbe, a feminističku teoriju i praksu u kontekst šireg antikapitalističkog projekta, što je i jedini način da legalni pobačaj postane i egalitaran, odnosno dostupan svim ženama. Tekst je korišten kao argumentacijska podloga prosvjedne akcije koju je u rujnu ove godine u Zagrebu organizirala Platforma za obranu reproduktivnih prava žena.
 • 25. travnja 2013. Adrienne Roberts: Ženski pokreti su glavni pokretači progresivne društvene promjene

  Adrienne Roberts je profesorica na Odsjeku za međunarodne studije Sveučilišta u Manchesteru. Bavi se feminističkom i međunarodnom političkom ekonomijom. Doktorirala je 2010. godine na Sveučilištu York na temu “Upravljanje društvenom marginalnošću: prema feminističkoj političkoj ekonomiji siromaštva, zločina i kazne”. U nastavku pročitajte proširenu razgovora koji su s Roberts vodile Vedrana Bibić, Ankica Čakardić i Tina […]

Događanja

pogledaj sve

Bookmarks

pogledaj sve

Natječaji i prijave

pogledaj sve

Plenum FFZG-a

pogledaj sve