Izvještaj s 218. plenuma Filozofskog fakulteta + izjava za medije

Na 218. plenumu Filozofskog fakulteta u Zagrebu, održanom 13. srpnja, raspravljalo se o nepravilnostima u procesu izbora dekana FFZG-a i održavanju sjednice Senata na kojoj je valjalo odlučiti hoće li kandidatura većinski izglasanog profesora Jovanovića biti prihvaćena, o prirodi smjene dekanice Filozofskog Vesne Vlahović-Štetić i postavljanja o. d. dekana Miljenka Šimprage na čelo istog. Izglasane su tri točke (odbijanje razrješenja dekanice i postavljanja Šimprage za o. d. dekana, te umjesto njega potvrđivanje demokratski izabranog o. d. dekana Bagića), koje su usmjerene prema Senatu. Uspostavljene su radne grupe i najavljene daljnje akcije te širenje fronte.

Izvor: Facebook stranica Plenuma Filozofskog Fakulteta

Izjava za javnost Plenuma Filozofskog fakulteta u Zagrebu

 
Drage studentice i studenti, profesorice i profesori, senatorice i senatori, kolegice i kolege, rektore Boras i široka javnosti,
 
unatoč neizmjerno nezahvalnoj situaciji uslijed globalne pandemije koronavirusa, unatoč tome što je kraj ispitnih rokova, sredina srpnja te unatoč svim otegotnim okolnostima koje zajedno svakodnevno proživljavamo, moramo djelovati i djelujemo u onom trenutku u kojem institucionalni okviri za rješavanje nesuglasica propadaju u besmisao, puku formu i praznu frazu. Plenum Filozofskog fakulteta u Zagrebu odlučno se protivi samovolji i jednoumlju kako pojedinaca, tako i interesnih skupina. Zatečeni smo u trenutku u kojem prorektor optužuje dekanicu za mobing, dakle nadređeni podređenu, te se na temelju takve optužbe razrješava cijeli dekanski kolegij. Nakon toga odbija se demokratski, unutar fakulteta izglasan obnašatelj dužnosti kao i prethodno jedina prihvaćena kandidatura za izbor novog dekana te se postavlja obnašatelj dužnosti kojemu struka nije povezana sa znanstveno-nastavnim djelatnostima našeg fakulteta. U trenutku u kojem jedna osoba odlučuje da je iznad Senata, fakulteta, Fakultetskog vijeća i studenata tog fakulteta, u trenutku u kojem naprosto ne postoji način da se argumentirano raspravlja s pozicijama moći i kada su svi pravno propisani instrumenti uzaludno poduzeti, u tom trenutku Plenum Filozofskog fakulteta u Zagrebu odlučio je ponovno reći dosta. Dosta je autokratskog vladanja Sveučilištem, lažnog moraliziranja i nametanja vlastite volje preskakanjem demokatskih procedura.
 
Iz tih razloga Plenum Filozofskog fakulteta u Zagrebu zahtijeva od Senata Sveučilišta u Zagrebu da odbije potvrditi suspenziju dekanice prof. dr. sc Vesne Vlahović-Štetić na temelju sporne i izvanakademske presude. Također, Plenum zahtijeva da se ne potvrdi mandat obnašatelja dužnosti dekana čovjeku koji nikada nije bio student niti profesor Filozofskog fakulteta, prof. dr. sc. Miljenku Šimpragi, već da se prihvati demokratski, unutar institucije odabran obnašatelj dužnosti dekana.
 
Apeliramo na Rektora, koji je u prošlosti napuštao sjednice jer su se donosile odluke koje nisu po volji studenata, a kojemu je sada problematično da se netko usudio staviti studente u središte obrazovnih procesa na Sveučilištu, da opet počne postupati u skladu s voljom studenata i da obustavi proces nametanja uprave Filozofskom fakultetu s bilo koje adrese koja nije Ivana Lučića 3. Senatorice i Senatore u Vijeću Sveučilišta savjetujemo da se zapitaju kada njihov fakultet dolazi na red. Podsjećamo ih da su i oni, a ne samo rektor, odgovorni za stanje na Sveučilištu u Zagrebu te ih potičemo da onemoguće institucionalno nasilje ne samo nad Filozofskim fakultetom, već i nad cijelim Sveučilištem u Zagrebu.
 
Plenum Filozofskog fakulteta u Zagrebu
 
14.7.2020.
Izvještaj s 218. plenuma Filozofskog fakulteta u Zagrebu

 
13. VII. 2020.
 
parkiralište FFZG-a
 
Prijedlog dnevnog reda:
1. Obavijesti
2. Smjena dekanice i postavljanje o. d. dekana
3. Imenovanje sekcija i radnih grupa
4. Razno
5. Odabir moderatora, zapisničara i termina za sljedeći plenum
 
Plenum je počeo u 20:16
Moderatori čitaju pravila plenuma.
Moderator predlaže izglasavanje dnevnog reda.
Plenum je usvojio predloženi dnevni red.
  
1. Obavijesti
 
Moderator iznosi obavijesti.
 
S obzirom na to da nismo dobili dvoranu, sudionici se trebaju približiti ako žele govoriti.
 
Krenut će škrabica za akcije, transparente i financijske troškove Plenuma, poziva na priloge.
 
Sudionici mogu napisati svoje mišljenje na papir ako se ne žele izlagati.
 
Sutra prosvjedna šetnja u 11:55, okupljanje u 11:45, peticija za rektorovu ostavku uručit će se Plenkoviću.
 
2. Smjena dekanice i postavljanje o. d. dekana
 
Uvodničar će nas uputiti u kronologiju događaja.
 
Sudionik: Kamera je tu kako bi sudionik snimio Plenum za buduće studente FF. Plenum je suglasan s tim prijedlogom.
 
Uvodničar: Predstavit će kontekst događaja. Situacija započinje procesom izbora dekana. Prvo FV treba prihvatiti predloženike i prihvaćene kandidature poslati na Sveučilište, gdje ih Senat treba prihvatiti. Zatim ponovno kao kandidati dolaze na FV sastavnice, gdje ono bira dekana. Za profesora Jovanovića: 79 za, 9 protiv, za profesora Tadića: 30 za, 55 protiv. Senat je trebao prihvatiti ili odbiti kandidaturu. U petak 24. travnja došla je obavijest, odnosno dnevni red za sjednicu Senata s točkom 18, odlukom o uskrati suglasnosti profesoru Jovanoviću. Obrazloženje dolazi netom prije sjednice, samo dvije točke vezane su za program rada prof. Jovanovića, ostale su vezane za rad prethodne uprave jer je on u programu napisao da će se nastaviti na njezin rad. Sjednica je bila elektronska, mogli su samo poslati svoje glasove i komentare, nije bilo rasprave. Nadalje, FV mora izabrati svog v. d. dekana – 3. lipnja izabran je prof. Bagić (80 za, 6 protiv). I tu odluku mora potvrditi Senat Sveučilišta. Prof. Bagić je pozvan na razgovor u srijedu 8. lipnja kako bi rektor s njim dogovorio daljnji plan, međutim, u isto vrijeme dolazi odluka o suspenziji dekanice. Sljedeći dan studenti i profesori pokušali su spriječiti primopredaju fakulteta, a nakon što su se razišli, jedan od članova povjerenstva došao je po ključeve. Danas oko 9 sati imenovani v. d. Šimpraga viđen prvi put na fakultetu, ubrzo otišao. Sutra je također elektronska sjednica Senata, u 12 sati, nakon toga saznat ćemo rezultate.
 
*Pljesak uvodničaru!!!*
 
Moderator poziva sudionike da se pridruže raspravi: komentari, pitanja i sl.
 
Moderatorica ističe da nam za prijelaz za sljedeću točku trebaju ideje što ćemo učiniti.
 
Sudionica ističe nekoliko problema ove situacije. Trenutno nam je nametnuta uprava koja nije s našeg fakulteta. Mi kao studenti ne znamo kako će se odvijati ak. god. Tragično je da nam Boras nakon svega što je učinio smjenjuje upravu i onemogućuje rad naše institucije. Predlaže da zatražimo od Senata da sutra ne potvrdi M. Šimpragu kao v. d. dekana FF kad smo već demokratskim putem izabrali svog dekana.
 
*Pljesak!!*
 
Sudionik napominje da je održana sjednica FV Fakulteta političkih znanosti koji je tražio da se dvije točke maknu s dnevnog reda. Hvala FPZG! *Pljesak!*
 
Moderator traži formulaciju koju bi Plenum trebao usvojiti:
 
1. Plenum zahtijeva da Senat sutra ne potvrdi razrješenje dekanice Vesne Vlahović-Štetić.
 
Moderator stavlja točku na izglasavanje.
 
Sudionik smatra da trebamo odbaciti formulaciju, dodaje da dekanica ima pravomoćnu presudu.
 
Sudionica dodaje da je to u suprotnosti s onim što je tražila. Nije riječ o pravomoćnoj presudi koja se može uzeti zdravo za gotovo. I Boras je pravomoćno osuđen, ali nije odstupio s dužnosti i nije se tražila njegova suspenzija.
 
Sudionica: jedno je presuda, a drugo je razrješenje dekanice na ovakav način. Možemo tražiti da se poništi to razrješenje, ne ulazeći u sudstvo.
 
Sudionica napominje da ako ćemo raspravljati o pravomoćnoj presudi, onda o tome treba raspravljati na FV. Mi možemo demokratski donositi odluke preko naših izabranih predstavnika, nitko drugi.
 
Sudionik se slaže, ali misli da to može i Sveučilište putem Senata. Ako dekan ima pravomoćnu presudu, to je u ingerenciji Senata. Pitanje je želimo li mi biti dio Sveučilišta.
 
Sudionik: Kad bi institucije radile svoj posao, ne bi bilo potrebe za ovakvim vaninstitucionalnim načinima djelovanja. Senat nema pravo na ovaj način razriješiti cijelu upravu. Najbolje za faks kad ne bi bio dio ovog korumpiranog (…) Sveučilišta.
 
Moderator sažima što smo dosad čuli, vraća nas na točke.
 
Sudionica misli da trebamo izglasati točke, ali naći i druga rješenja za ovu situaciju. Čovjek ne zna ni odsjeke na fakultetu. Što mi sve možemo poduzeti prema Senatu, rektoru. Mi ćemo izglasati, ali tamo sjede dizači ruku, a ne ljudi koji će učiniti nešto moralno i ispravno.
 
Plenum usvaja točku. *Pljesak!!*
 
2. Plenum zahtijeva da Senat sutra ne potvrdi Miljenka Šimpragu za o. d. dekana Filozofskog fakulteta.
 
Točka na izglasavanju. Primjedba: nepotrebno – ako dekanica neće biti razriješena, neće ni M. Š. biti v. d.
 
Sudionik želi da se glasa o točki. Postoji rješenje. Hoće li glasati o ovoj točki?
 
Sudionica: S obzirom na to da je na dnevnom redu, bolje da izglasamo. Ajmo izglasati želimo li izglasati jer Plenum.
 
Želi li Plenum glasati o ovoj točki? Da.
 
Sudionik ima primjedbu: Došle su nove informacije vezane za v. d. prodekana. Studijski programi: Kovačić, financije i poslovanje: Brandl, znanost i međunarodna suradnja: Munk, studenti i nastava: Pavlina, organizacija: Galović.
 
Plenum je izglasao drugu točku.
 
3. Plenum zahtijeva da Senat potvrdi demokratski izabranog Dragana Bagića za o. d. dekana Filozofskog fakulteta.
 
Sudionica pozdravlja drugove i drugarice. Bila je na plenumima 2016. i 2017. Rektor je obilježio njezin studij. Večeras nedostaje spremnost na odlučnu akciju. Opetovano se krše uzusi civilnog društva, ignoriraju se demokratske institucije. Suludo je da nešto tražimo od Senata ako pogledamo povijest, kako on funkcionira. Slaže se da trebamo naći druge opcije. Plenum je izvaninstitucionalno okupljanje, treba pronaći druga sredstva. Sila je ono što Boras pokazuje, smije nam se svima u lice, kako pristojno apeliramo na njegovu pristojnost. Predlaže štrajk osoblja koji ne može biti legalan. Država će ih vraćati na posao ili prijetiti otkazima. Drugi korak je da se studenti pridruže. Ovaj fakultet čine studenti, nastavno i nenastavno osoblje. Prigovorilo se da je naš kandidat za dekana stavio studente u središte pažnje, zato bismo trebali djelovati zajedno. Štrajk, blokada fakulteta. Ne možemo nakon sit-ina predati ključ. Dosta je nasilnog upravljanja našim fakultetom!
 
Sudionik: Svi znamo da je sve orkestrirano, da se teren priprema dulje vrijeme. Od odbijanja do kašnjenja izbora v. d. dekana. Upućuje da svi pročitaju dopise sindikata. Čita ključne dijelove: Naoko moćan argument gubi na snazi kad se podvrgne pravnoj analizi. Nude nam se krivi podaci, guraju se krive informacije da bi se ljude zavaralo. Kontraargument kad se pažljivo pročita: ništa protiv dekanice nije napisano. Nemojmo se zavaravati onime što nam rektor govori. Ubuduće naći moduse kako se suprotstaviti svemu tome.
 
Moderatorica ne vidi smisao štrajka. Za dva tjedna počinje godišnji odmor. U ovom trenutku to nema smisla raditi.
 
Moderator smatra da je bitno da vidimo koliko smo kapacitirani za različite stvari.
 
Sudionik: Nije li prva točka u kontradikciji s trećom? Dekanica bi se trebala vratiti na funkciju, a tražimo da profesor Bagić postane v. d.
 
Sudionik: Odgovara mu da to misli zato što nije pročitao ništa.
 
Sudionik: Prvo je odbačen program predloženika za dekana. Nakon toga se čekalo kada će se v. d. izabrati. Vijeće ga je potvrdilo, ali Senat nije. Taj v. d. bi stupio u idućoj ak. god. i to nije u kontradikciji jedno s drugim.
 
Plenum je izglasao i treću točku.
 
Moderatorica pita ima li komentara dosadašnjih točaka.
 
3. Imenovanje sekcija i radnih grupa
 
Kako bismo mogli provesti ovo što smo izglasali. Koje grupe osnovati?
 
Sudionica: Krucijalno je da kažemo svima što smo odlučili. Predlaže medijsku sekciju da napiše izjavu o ovome što smo usvojili.
 
Drugi prijedlog: radna grupa za mini akcije – ključno je da izvršimo pritisak. Ako dođe do usvajanja točaka, treba mu pokazati da nije dobrodošao.
 
Treća grupa: radna grupa za vanjsku suradnju – kontaktiranje drugih sastavnica, studentske organizacije koje se također ne slažu s ovim odlukama. Tko god je bio ovdje, vidio je da postoji veliki broj studenata koji nisu u Zg, i oni trebaju pronaći način da nas podrže.
 
Sudionica: Važno je da im objasnimo da im se ovo sutra može dogoditi. Važno je da se kao studenti i profesori povežu s drugima, ima nas koji ćemo se suprotstaviti.
 
Sudionica: Otprilike znamo kakav će biti ishod, predlaže dekanici da se vrati na svoju poziciju. Radikalni potez uprave da pokaže Borasu da ne da svoj fakultet. Radikalno, a učinkovito.
 
Moderatorica: Ovime se vraćamo na drugu točku.
 
Sudionica: Važno da organiziramo radnu grupu za unutarnju koordinaciju, puno je studenata koji nisu sudjelovali u akcijama. Grupa će aktivirati mlađe generacije, paralelno s Vijećem studenata, sa SZ.
 
Sudionica misli da je važno se svi fokusiraju na marketing. Mediji su pod kontrolom, medijske poruke nažalost neće biti javno dostupne studentima koji nisu s FF. Poziva tu radnu skupinu da se baci na društvene mreže, da se naša poruka više proširi.
 
Anonimno: to je već dio medijske sekcije.
 
Moderatorica vraća na prijedlog da se dekanica vrati. Sudionica misli da bi se to moglo napraviti kao mini akcija – sjesti s upravom u dekanat.
 
Sudionica: Sve što sad radimo su formalnosti. … Pustimo formalnosti, napravimo aktivizam. Profesori, jeste li za aktivizam? Boras se ne drži formalnosti. Ovo je kafkijanski proces, napravit ćemo nešto van očekivanja: zadržati svoj fakultet za sebe. Jeste li sad za aktivizam?
 
Moderatorica: Profesori su dio ovog plenuma i ne zna što da radi.
 
Sudionica: Kolegica je apelirala na profesore i članove uprave da se vrate na svoje radno mjesto. Mi se moramo aktivirati unutar sebe, studente FF-a i organizirati se. Imamo 10 dana, nešto se može napraviti, zato su tu radne grupe, tu ćemo vidjeti i što ćemo raditi u 9. mjesecu nakon kolektivnog godišnjeg.
 
Mandatiranje za medijsku sekciju: imenom, zaboravite prezime. 🙂
 
Za njih ćemo glasati.
 
Sudionik: Postoji razlika između sekcije i grupe. U sekciji se mandat izglasava, obavezni su doći, svi drugi su dobrodošli, ali oni preuzimaju odgovornost. Ostale radne skupine otvorene su za sve.
 
Kandidati za medijsku sekciju: Leon – sudjelovao u medijskoj sekciji, tipkali skripte, naučit će i marketing, on bi se i dalje bavio skriptom. Borna će pomoći Leonu. Mirta se pridružuje, ima iskustva s marketingom. Lucija, studira kro, treba im jedna takva!! Ana, samouki stručnjak za društvene mreže.
 
Moderatorica predlaže izglasavanje medijske sekcije. Plenum je suglasan s ovom skupinom. Jeeej!
 
Ostale radne grupe: popisi na stolu – želimo li ove radne skupine: mini akcije, vanjska suradnja, unutarnja koordinacija?
 
Mini akcije izglasane.
 
Vanjska izglasana.
 
Unutarnja koordinacija izglasana.
 
Sudionica poučena iskustvom 2016. apelira na studente i profesore da se uključe u rad radnih grupa. Što nas je više, bolja organizacija. Papiri za upisivanje ovdje, UKLJUČITE SE U RAD RADNIH GRUPA I POZOVITE SVE SVOJE PRIJATELJE!
 
Moderatorica predlaže da izglasamo koordinatore: mini akcije – Tea – svi za, vanjska suradnja – Tea – svi za, unutarnja koordinacija – Lorena – svi za. Čestitamo!!
 
Prebrojavanje i izvještaj o ovoj škrabici. 1980 kn. Stara škrabica: 726 kn.
 
Mandatiranje novog blagajnika. Mirela – svi za.
 
Za ostale RG – popis na stolu.
 
Svi koji nisu u Zg mogu se uključiti u RG, bit će poslani pozivi. Upisati se na plenumsku mailing listu. Bit će juicy mini akcije!! Online isto. Termine će dogovoriti koordinatori.
 
Zaključujemo točku 3.
 
4. Razno
 
Pitanja, komentari. Nema. Sigurno.
 
5. Odabir moderatora, zapisničara i termina za sljedeći plenum.
 
Moderator, zapisničar, termin?
 
Možemo sad ili kasnije, sazvati po potrebi.
 
Sudionica: Trenutna situacija je takva da ne znamo hoćemo li doma, ne određivati datum, predlaže plenum po potrebi nekad.
 
Nema primjedbi.
 
Sljedeći plenum saziva se po potrebi. Svi za.
 
Zaključujemo posljednju točku i 218. plenum!!
 Vezani članci

 • 1. studenoga 2018. Izvještaj s 217. plenuma FFZG-a Prema odluci 203. plenuma iz 2016. godine, na 217. plenumu primarno se raspravljalo se o autorizaciji dokumentarnog filma vezanog uz borbu studenata protiv klerikalizacije obrazovanja. Nakon odgledanog dokumentarca, plenum je autorizirao film i dao svoje sugestije autoru. Prilikom rasprave o davanju podrške radnicima 3. maja, otvorilo se pitanje funkcioniranja plenuma u narednom periodu, odnosno potrebi da se sastaje češće te počne djelovati kao aktivističko tijelo koje će ažurnije reagirati na društvena zbivanja. Uz to, naznačeno je da bi naredna obljetnička godina trebala biti obilježena događanjima vezanima uz borbu za besplatno obrazovanje. Na kraju plenuma iznesen je izvještaj o aktivnostima plenumskih radnih grupa i tekućim akademskim projektima koji su od interesa za plenum.
 • 2. travnja 2017. Izvještaj s 216. plenuma FFZG-a Studenti Hrvatskih studija se od 20. ožujka do danas okupljaju na Studentskom saboru kako bi pokušali obraniti vlastiti studij i suprotstaviti se još jednom potezu koji dolazi sa Sveučilišta, a povezan je s pokušajem osiguravanja povoljnije pozicije za konzervativne struje u društvu. Kako bi pružili podršku kolegama s Hrvatskih studija, studenti s nekoliko fakulteta Sveučilišta okupili su se na prvom zajedničkom plenumu Filozofskog fakulteta i Hrvatskih studija kako bi raspravili o trenutnoj situaciji i razmotrili moguće korake u zajedničkoj borbi. U ponedjeljak 3. travnja na FFZG-u sastaje se radna grupa za pripremu blokade na kojoj će se raspravljati o Zakonu o HKO-u i degradaciji stručnih studija te sudjelovanju u organizaciji Marša za znanost 22. travnja.
 • 31. prosinca 2016. Izvještaj s 214. i 215. plenuma FFZG-a Nakon sjednice Senata Sveučilišta održane 13. prosinca 2016. godine, održan je i 215. plenum FFZG-a na kojem se pričalo o događajima na Senatu i mogućnostima daljnjeg djelovanja. Na dnevni red Senata situacija na Filozofskom fakultetu je ubačena kao zadnja točka. Senat je velikom većinom proglasio sjednicu FV-a od 21. studenog nelegalnom što plenum smatra neprihvatljivim i štetnim. Senatorima izabranima na spornoj sjednici rektor Boras je dopustio da prisustvuju sjednici bez prava glasa. U međuvremenu je Upravni sud donio odluku o poništenju zahtjeva za tužbom zbog raspuštanja prošlog SZ-a proglasivši se nenadležnim za navedena pitanja.
 • 23. studenoga 2016. Izvještaj s 213. plenuma Filozofskog fakulteta Uoči izbora za Studentski zbor Filozofskog fakulteta, održan je još jedan plenum. Na plenumu su kandidati liste „Filozofski je naš!“ predstavili svoj program i odgovarali na pitanja koja su se ticala budućeg funkcioniranja SZ-a i njegovog odnosa s plenumom te nastavka borbe za besplatno obrazovanje. Plenum je izglasao podršku radnicima/ama Studentskog centra u borbi za njihova prava.
 • 15. ožujka 2016. Amenovanje ugovora na neodređeno U jeku neokonzervativizacije hrvatskog društva ponovno je iskrsnulo pitanje uspostave formalne suradnje Katoličkog bogoslovnog fakulteta i Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Trenutna Uprava FFZG-a još žustrije nego prije pokušava osigurati pristanak za novi prijedlog ugovora koji nije ništa manje sporan od svoje prethodne verzije. Problemi koje pritom identificiramo jasno ukazuju kako se i u prostoru obrazovanja otvara svjetonazorsko bojno polje. S obzirom na to, itekako je nužno razvoj situacije držati pod povećalom i pokušati formirati kritičku javnu svijest o potrebi pružanja otpora navedenome planu.
 • 18. travnja 2016. Analiza dosadašnjeg rada Uprave – ima li kraja ovakvom načinu funkcioniranja FFZG-a? Sa službene Facebook stranice Plenuma FFZG-a preuzeli smo osvrt anonimnog/e studenta/ice na dosadašnje funkcioniranje Uprave FFZG-a. Osim što na netransparentan način pokušava progurati potpisivanje Ugovora s KBF-om, Uprava je nelegitimno suspendirala prodekanicu Galić te provodi cenzuru na mailing listama.
 • 11. ožujka 2015. Blokirana izjava SSUFF-a o ugovoru FFZG-a s Katoličkim bogoslovnim fakultetom
 • 20. travnja 2009. Izjava za medije nezavisne studentske inicijative za pravo na besplatno obrazovanje, 20. travnja 2009. godine
 • 28. travnja 2016. Izjava Plenuma FFZG-a za javnost i medije Vlatko Previšić, dekan Filozofskog fakulteta u Zagrebu nastavlja sa statutarno i etički neprihvatljivim praksama u svojem djelovanju. Zbog neprimjerenog ponašanja koje ometa obavljanje radnih zadataka i smanjuje kvalitetu rada institucije, plenum FFZG-a nakon provedene rasprave na 206. zasjedanju odlučno traži razrješenje prof. dr. sc. Vlatka Previšića s dužnosti dekana.
 • 21. travnja 2016. Izjava Plenuma Filozofskog fakulteta u Zagrebu za javnost i medije Na sjednici Fakultetskog vijeća 21. travnja 2016. dekanov pokušaj onemogućavanja otvorene rasprave izazvao je revolt među članovima Fakultetskog vijeća koji su većinski demonstrativno napustili sjednicu pokazavši da neće pristati na nedemokratske standarde koje se pokušava nametnuti. Plenum Filozofskog fakulteta izglasao je nepovjerenje Upravi fakulteta zbog cenzure te nepoštivanja zakona i propisa.
 • 30. rujna 2016. Izvještaj s 210. plenuma Filozofskog fakulteta Na 210. plenumu FFZG-a, održanom u izvanrednim okolnostima ispred zgrade fakulteta, raspravljalo se o opstrukciji rada plenuma te novim postupcima dekana Previšića i rektora Borasa zbog kojih je plenum izglasao mogućnost blokiranja fakulteta ako dekan Previšić do 3. listopada ne podnese ostavku. Također, plenum je zatražio da rektor Boras da ostavku te će tražiti studentske zborove ostalih sastavnica Sveučilišta da supotpišu zahtjev. Plenum je oštro osudio nasilje uz napomenu da dosad ni na jednom plenumu nije bilo ekscesa.
 • 5. listopada 2016. Izvještaj s 211. plenuma Filozofskog fakulteta + izjava za medije Na 211. plenumu Filozofskog fakulteta u Zagrebu, održanom 3. listopada, raspravljalo se o statusu plenuma i studentskih predstavnika te njihova odnosa sa Studentskim zborom, smjeru kretanja politike fakulteta s obzirom na v.d. dekana Holjevca, te legalnosti izbora novih prodekana od strane Senata.
 • 15. rujna 2016. Novi pokušaj discipliniranja „neposlušnog“ fakulteta Inicijativa predstavnika i zamjenika Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta te Studentski zbor FFZG-a oglasili su se povodom recentnog poništavanja odluke o razrješenju dekana Previšića. Senat Sveučilišta na čelu s rektorom Borasom jasno se pozicionirao uz bok s Previšićem, proglasivši odluke Fakultetskog vijeća nezakonitima zbog navodne nepravilnosti u izboru studentskih predstavnika. Nastavno na događanja vezana uz odbijanje ugovora o suradnji KBF-a i FFZG-a, kao i nedavnih tužbi pomoću kojih dekan pokušava zastrašiti članove Vijeća, riječ je o još jednom pokušaju utišavanja akademske većine koja odbija pristati na autoritarno upravljanje Fakultetom.

Događanja

pogledaj sve

Bookmarks

pogledaj sve

Fusnote

pogledaj sve

Natječaji i prijave

pogledaj sve

Plenum FFZG-a

pogledaj sve