Materijalistička kritika građanske jugonostalgije

Postoje različite jugonostalgije, među kojima je i ona (malo)građanskog ili liberalnog tipa. Osim fokusa na određeni (uži) period Jugoslavije, ideju socijalizma razmatra kroz pojednostavljenu predstavu povijesti kao sukoba „modernizma“ i „antimodernizma“, te „individualizma“ i „kolektivizma“. Socijalizam se zamišlja više kao „životni stil“, ispražnjen od emancipatornog političkog sadržaja, a nit vodilja zapravo je uklapanje u svjetski poredak slobodnog tržišta – ova kulturna imaginacija prije svega žali što je propuštena karta za „pravi“ kapitalizam. Za razliku od idealističkog historijskog pristupa, materijalistička analiza Jugoslaviji pristupa kroz analizu klasnih odnosa, a umjesto na potrošačke standarde, usredotočuje se na radničku participaciju u proizvodnji (samoupravne ekonomije, politike, tendencije, krize i neuspjehe). Materijalistička analiza državnog socijalizma utoliko nije nostalgična, nego kritička.

Robna kuća „Beograd“, Beograd, SFRJ, 1. listopada 1966. godine (foto i izvor: wilford peloquin @ Flickr, preuzeto prema Creative Commons licenci)
Dovršenjem procesa restauracije kapitalizma na našim prostorima, kao i „smenom generacija“ koja se odigrala u poslednjih trideset godina, liberalna, građanska, odnosno srednjoklasna jugonostalgija preuzela je primat među optikama pozitivne idealizacije socijalističke Jugoslavije. Srednja klasa, deiluzionirana svojim prekarnim položajem u društvu kapitalističke (polu)periferije, gde se nalazi pod permanentnom pretnjom gubitka položaja i prelaska u redove radničke klase ili ekonomske emigracije, svoje je utočište pronašla u ideološkoj imaginaciji jugoslovenske modernizacije. Međutim, za kojom slikom Jugoslavije toliko čezne srednja klasa?
 
Iako je jugoslovensko društvo najdinamičniji privredni rast ostvarilo 1950-ih godina, ovaj period nije u centru te imaginacije. On se predstavlja kao sivi period komunističke totalitarnosti, tobožnjeg gušenja ličnih sloboda, „surovog“ kolektivizma. Nasuprot tome, u fokusu građanske jugonostalgije nalazi se mitologizovana slika Jugoslavije od sredine šezdesetih do sredine osamdesetih godina, kao društva ekonomskog blagostanja koje je navodno obezbedilo meritokratski princip profesionalnog ostvarenja i uzlazne socijalne mobilnosti, te ličnu slobodu uprkos uzusima jednopartijskog sistema.
 
Predmet nostalgije tako postaju robe široke potrošnje iz jugoslovenske proizvodnje, jugoslovenska brutalistička arhitektura sa naglaskom na modernističke spomenike NOB-u, jugoslovenski turizam, jugoslovenski rokenrol, pa čak i elementi koji izlaze iz stroge matrice urbane srednje klase, kao što je novokomponovana narodna muzika, čije nostalgične trope, primerice, eksploatiše film Toma.
 
Kako su se dramski umetnici nametnuli kao tribuni malograđanskog mentaliteta i elitističkog resantimana, radi ilustracije teze uzećemo jednu izjavu Mirjane Karanović o njenom jugoslovenskom identitetu:
„Učila sam u školi i kod kuće da nisu važni ni vera, ni nacionalnost, da su važni ljudi. Čitala sam za lektiru dela iz čitave te velike zemlje i učila o istoriji, gledala sam predstave, TV drame i filmove na svim jezicima i dijalektima koji su postojali. Mladinsko gledališče, Kugla glumište, Oslobođenje Skoplja, Festival MESS, Paolo Mađeli, Dušan Jovanović, Dejan Mijač. U mojoj domovini su bila sva ta prelepa mesta: Hvar, Ohridsko jezero, Pohorje, Crno jezero na Durmitoru, Đavolja varoš, Motovun, Sveti Stefan, kafana T’ga za jug u Skoplju, pulska Arena. Azra, Film, Idoli, Orgazam, Haustor. Za mene je Jugoslavija bila najlepša i najuzbudljivija zemlja na svetu.“
O jugoslovenskom bismo identitetu iz ispovesti Mirjane Karanović mogli zaključiti da je bio kosmopolitski, jer biti Jugosloven nije nacionalna odrednica već ideja „građanina sveta“ koji gleda ko je kakav čovek, a ne koje je nacionalnosti. Naviknut da uživa u lepšim stranama života, u umetnosti, turističkom i ugostiteljskom izobilju, kvalitetnoj popularnoj kulturi, dobrom starom rokenrolu, on transcendira uskogrudnost nacionalnog identiteta. Jugosloven je lepa duša koja je zahvaćena vrtlogom istorije potisnuta na marginu društva, gde je osuđena da bude čuvar poslednjih vrednosti humaniteta u nehumanom društvu.
 
Na istoj liniji jugonostalgije je i dramaturškinja mlađe generacije Minja Bogavac, koja smatra da je multikulturna Jugoslavija bila preteča EU, odnosno još bolja od EU, jer:
„Imali smo socijalizam, imali smo ideju bratstva i jedinstva naroda i narodnosti, to su bili pokušaji uspostavljanja društva zasnovanog na socijalnoj pravdi. Danas, takvih država, u svetu više nema i zato mislim da je Jugoslavija bila najbolji državni pilot projekat koji se desio u istoriji novog veka. Znam da se završilo loše, potpuno mi je jasno da eksperiment nije uspeo, ali i dalje mislim da moramo da priznamo: bila je to odlična ideja! Nismo bili spremni za nju, ali – bila je odlična!“
Iako Minja Bogavac izričito pominje socijalizam, on ipak ostaje u kontekstu jedne eksperimentalne ideje koja nije mogla da zaživi u našim narodima. Kolektivni „mi“ nismo bili spremni, jer su sile etnonacionalističkog provincijalnog duha (palanke) odnele prevagu nad kosmopolitskim Jugoslovenima. Dakle, krive su mase koje nisu dorasle ideji punog građanskog ostvarenja u državi blagostanja; njihov smrad ugušio je kratak dašak vetrova Skandinavije na Balkanu.
 
Iako ove izjave deluju kao arbitrarna zapažanja i subjektivni utisci, one zapravo imaju određenu objektivnu težinu jer na „zdravorazumskom“ i „svakodnevnom“ nivou reprodukuju ideološku interpretaciju moderne srpske istorije Latinke Perović i niza istoričara pod njenim uticajem. Zrela koncepcija Latinke Perović, prema kojoj politički život oblikuje borba između „dominantne“ i „neželjene“ elite, na temeljan je način razmontirana u knjizi Mire Bogdanović Elitistički pasijans, stoga u okvirima ovog teksta nećemo dublje zalaziti u elaboraciju. Umesto toga, razmotrimo izjavu istoričara mlađe generacije, Perovićina epigona Milivoja Bešlina:
„Posle smena političkih elita Srbije i Hrvatske, zaista je prestala mogućnost da se unutarjugoslovenski odnosi i sporovi rešavaju demokratskim putem, otvorenim dijalogom i razgovorima. Dogmatske i konzervativne elite koje su došle umesto njih, većinu problema su gurale pod tepih represivnim metodama. Problemi time nisu nestajali. Uz to, smenom liberala u Srbiji, dat je vetar u jedra konzervativizmu, pa i nacionalizmu. Najkonzervativniji titoisti iz 1970-ih deceniju i po kasnije su bili gorljivi podržavaoci Miloševića i srpskog nacionalizma.“
Prema ovoj interpretaciji jugoslovenske istorije, najznačajniji događaji koji su zapečatili sudbinu Jugoslavije bili su gušenje MASPOK-a 1971. i, pre svega, čistka srpskih liberala 1972. godine. Liberalno rukovodstvo republičkih partija, „demokratske snage“ koje su težile daljoj liberalizaciji jugoslovenske ekonomije i konfederalizaciji republika, ugušeno je od konzervativnih snaga saveznog rukovodstva i „duboke države“ oličene u saveznoj službi državne bezbednosti.
 
Dakle, prema liberalnom tumačenju, tragedija jugoslovenske istorije očituje se u tome što je šansa za kapitalističku transformaciju društva postojala već krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina, ali je nepovratno propuštena. Jugoslavija je nakon perioda rapidne industrijalizacije mogla da se u potpunosti integriše u svetski sistem slobodnog tržišta, čime bi se kao ravnopravna partnerica pridružila zapadnoevropskim državama.
 
Građanska jugonostalgija za ovim periodom istorije utoliko ne nosi nikakvu socijalističku sadržinu, već predstavlja resantiman zbog izgubljene šanse „tranzicije po meri čoveka“, „dobrog“ kapitalizma koji bi osiguravao pozicije srednje klase u društvenoj stratifikaciji. Na tom planu odigrava se salto mortale u kojem se centralističke jugoslovenske težnje izjednačavaju sa nacionalističkima, kao nositeljke kolektivističkog duha koji guši ostvarenje građanskog ideala individualnih sloboda. Kako ispravno primećuje Branislav Dimitrijević:
„Jugonostalgija je otuda pre svega nostalgija za kulturnom imaginacijom postsocijalističke tranzicije koja započinje kroz liberalno-reformističke procese u Jugoslaviji upravo tokom šezdesetih.”
Ovakve mispercepcije jugoslovenske istorije proizilaze iz idealističkog pristupa tumačenju istorijskog procesa, odnosno iz inherentnih ideoloških ograničenja liberalne paradigme. Naime, istorijski proces striktno se svodi na političku dimenziju, u kojoj se različiti reprezenti na različitim pozicijama bore oko pitanja modernizacije, koju se shvata isključivo kao otvorenost prema liberalnim vrednostima slobodnog tržišta i građanskog individualizma. Različiti akteri, uprkos klasnim interesima koje reprezentuju, tako bivaju postavljeni na jednu od dve osi u ovom permanentnom konfliktu „kolektivista“ i „individualista“, „modernista“ i „antimodernista“.
 
U ovakvoj interpretaciji istorijskog procesa, moguće je, recimo, da Aleksandar Ranković (šef OZNA-e i UDB-a) i Borisav Jović (kasnije Miloševićeva „desna ruka“), budu na „istoj strani istorije“, kao „konzervativci“ koji su opstruirali modernizacijske tendencije. Štaviše, postoji izvesna „tajna veza“, gde je Rankovićev dogmatski komunizam tobože „evoluirao“ u srpski nacionalizam tokom sedamdesetih i osamdesetih godina, u skladu sa tezom da oba spaja autoritativni i kolektivistički odnos prema društvu. Iza ovog stava stoji drugosrbijanski narativ prema kome je pad Rankovića iznedrio jednu nacionalističku opoziciju koja će postepeno preuzimati vlast u Srbiji. Na tom tragu se Latinka Perović o Rankovićevoj sudbini sugestivno pita:
„Ako u mladosti on [Aleksandar Ranković] nije našao komunizam, nego komunizam njega ’kao sredstvo i podatan materijal’, nije li ga na pragu starosti tako našao i nacionalizam?“
U pitanju je jedna istorijska transverzala u kojoj se menjaju ideološki predznaci, ali zajednički ostaje ideal „zatvorenog“ društva i vrednosti koje iz toga proizilaze.
 
Ovoj „aksiološkoj“ postavci istorijskog procesa treba suprotstaviti materijalistički pristup, da bismo pokazali kako je takva idejna koherencija „konzervativne elite“ naprosto ideološka fikcija liberala. Dovoljno je uporediti stavove Rankovića i Jovića prema fundamentalnim ekonomskim pitanjima, kako bismo uvideli da je Ranković zapravo bio najmoćniji protivnik ekonomske liberalizacije („antimodernist“) u prvoj polovini šezdesetih godina, što je u velikoj meri doprinelo njegovom „padu“ 1966., dok je Jović učestvovao u timu Kire Gligorova koji je sprovodio program privredne reforme usmerene upravo na otvaranje jugoslovenskog društva tržišnim procesima („modernist“), odakle i počinje njegov politički uspon.
 
Takođe, u ovu sliku „dogmatske i konzervativne elite“, kako je karakteriše Bešlin, teško je svrstati i samog Miloševića, koji stupa na političku scenu sa pozicije direktora Beobanke, upravo kao najreprezentativniji izdanak nove tehnokratske klase koja je težila daljoj ekonomskoj liberalizaciji.
 
Dakle, važno je imati u vidu da se istorijski proces ne odvija prateći osi temeljnih „ideja“ ili „vrednosti“, kako nam to prezentuju liberalni istoričari, već kroz klasnu borbu oko suprotstavljenih klasnih pozicija iz kojih se formiraju ideološki odnosi spram društvene stvarnosti, koji proizvode ideje o društvu. Kroz ovakav materijalistički pristup istoriji, moguće je demistifikovati ideološke mispercepcije jugoslovenske istorije, te uspostaviti politički odnos prema srednjoklasnoj jugonostalgiji.
 

* * *

Kao što je pomenuto ranije, u fokusu građanske jugonostalgije nalazi se period od sredine šezdesetih do sredine osamdesetih. Međutim, ovaj period ne predstavlja „zlatno doba“ Jugoslavije, već suprotno tome, razvoj i kulminaciju krize jugoslovenskog društva, koja je uzrokovana prodorom kapitalističkih odnosa u socijalističko društvo[1].
 
Nakon dinamičnog i ekstenzivnog razvoja pedesetih, koji je bio nošen velikim infrastrukturnim projektima usmerenima ka transformaciji iz agrarnog u industrijsko društvo, uz pokušaj samoupravnog socijalističkog upravljanja sredstvima za proizvodnju, već početkom 1960-ih dolazi do usporavanja rasta sistema, te ozbiljnijih razmimoilaženja i sukobâ oko daljeg pravca razvoja jugoslovenske privrede među frakcijama političke elite. Mesta tihog sukoba bila su pitanja deetatizacije privrede i liberalizacije tržišta, te pitanje dubljeg prodora samoupravnih principa (obe tendencije legitimisale su se kao samoupravne).
 
Ovaj sukob rezultira pobedom koncepcije koja je smatrala da je rešenje za prevazilaženje zastoja u jugoslovenskoj privredi reorijentacija privredne politike na „zakone ponude i potražnje“ Nasuprot tome, poražena je ideja nastavka razvoja kroz insistiranje na planskoj privredi. Odlučeno je da se privrednim preduzećima osigura veća autonomija u ekonomskom odlučivanju, a investicione politike premesti u ruke „ekonomskih stručnjaka“, koji će ih prilagoditi „tržišnim zakonomernostima“ – nasuprot dotadašnjem političkom diktatu partijskih kadrova, dirigovanoj privredi i velikim infrastrukturnim investicijama.
 
Ova ideja je 1964. i 1965. materijalizovana nizom mera fokusiranih na otvaranje puta slobodnijem delovanju tržišnih odnosa u privredi, kao i na rast ličnih dohodaka, kako bi se u skladu s time stimulisala potrošnja i generisao rast privrede, a 1966. se donosi petogodišnji plan koji treba da sprovede privrednu reformu. Namera nove političke elite bila je da nakon perioda ubrzane industrijalizacije prebrodi zastoj u jugoslovenskoj privredi kroz tešnje uključivanje u svetsko tržište, odnosno ukidanje carinskog protekcionizma i uvođenje tržišnog principa unutar domaće privrede kako bi na konkurentan način mogla da učestvuje na svetskom tržištu.
 
Rezultati ove privredne reforme bili su katastrofalni, kako u ekonomskom, tako i u političkom te socijalnom pogledu. Prodor tržišnog principa u jugoslovensko socijalističko društvo dovodi do naglog povećanja društvenih razlika, rasta nezaposlenosti i formiranja nove klase stručnjaka koja postaje stvarni gospodar akumulacije. Državni kapital prenosi se na banke, što proizilazi iz uverenja da će one bolje raspolagati akumulacijom u novostvorenim tržišnim uslovima, i prouzrokuje stvaranje nove elite, van bilo kakve demokratske kontrole u bankarskom i trgovinskom sektoru.
 
Ovo društveno raslojavanje prati dalje usporavanje razvoja privrede. Ekonomski učinci reforme suprotni su očekivanima. Rast društvenog proizvoda u društvenom sektoru smanjuje se u periodu od 1954-1965. sa 9,7 posto na 6 posto u periodu od 1966-1970. Uprkos ovom padu društvenog proizvoda beleži se rast ličnih dohodaka u povećanom rasponu, kao indikatoru socijalnog raslojavanja. Ovaj porast ličnog dohotka stimulisan je u skladu sa neoklasičnim ekonomskim uverenjima kreatora reforme da je široka potrošnja generator privrednog rasta i razvoja.
 
Paralelno sa centrifugalnim silama tržišta koje su raslojavale jugoslovensko društvo, kako u pogledu imovinske stratifikacije, tako i u produbljivanju jaza između razvijenih i manje razvijenih jugoslovenskih republika i pokrajina, krajem šezdesetih odvija se i suštinska reorganizacija Saveza komunista, prouzrokovana žestokim sukobom unutar frakcija vladajuće klase.
 
Napetost između centralista, na čelu sa Aleksandrom Rankovićem, i federalista, čije su najistaknutije ličnosti bili Kardelj i Bakarić, nakon privredne reforme dobija oblik otvorenog sukoba. Sukob kulminira „aferom prisluškivanje“, gde Služba državne bezbednosti na čelu sa Rankovićem biva optužena za prisluškivanje Brozove rezidencije, a sam Ranković isključen iz političkog života na čuvenom Brionskom plenumu 1966. godine.
 
Pobeda federalista rezultira procesom federalizacije Saveza Komunista Jugoslavije, koji počinje da funkcioniše više kao unija republičkih partija. Princip demokratskog centralizma pritom nije napušten, već samo prenet sa saveznog na republički nivo. Paralelno sa tim, kroz niz ustavnih amandmana od 1967. do 1971. na suštinski se način transformiše skupštinski sistem, uvođenjem procesa pod nazivom „federiranje federacije“, u kojem se političke odluke donose posredovanjem između različitih interesa i dogovorom republičkih partijskih elita. Međutim, ovaj splet političkih i ekonomskih procesa predstavlja šok za socijalističko društvo, u kojem se pojavljuje niz sukobljenih klasnih i klasno-frakcijskih interesa između kojih nije lako posredovati.
 

* * *

Istorijski, protivrečnosti socijalističkog društva posredovane su određenim klasnim kompromisom između birokratske elite i širokih narodnih masa. Prvobitna klasna struktura jugoslovenskog društva nakon 1945. predstavlja klasičan staljinistički model birokratizacije partijske avangarde, koja postaje nova vladajuća klasa. Ova vladajuća klasa doduše nije buržoaska, već državno-socijalistička. Iako kapitalom, zemljištem i sredstvima za proizvodnju koji su u državnom vlasništvu ne raspolaže vlasnički, kao birokratski aparat ipak postupa kao da ima svojinska ovlašćenja, odnosno imenuje direktore proizvodnje i diriguje investicijama te celokupnim privrednim razvojem. Radnička klasa i zadružni seljaci ostaju u nadničnom odnosu spram države kao titulara kapitala.
 
Razvoj državnog socijalizma u prvim godinama FNRJ takođe je nošen klasnim kompromisom između širokih narodnih masa i upravljačkog sloja, koji je postignut opštom mobilizacijom sa ciljem izgradnje i rapidne industrijalizacije zemlje radi postavljanja temelja socijalističke transformacije čitavog društva. Iako već u prvim godinama dolazi do procesa birokratizacije, vladajuća klasa prožeta je snažnom doktrinarnom socijalističkom svešću i posvećenošću emancipaciji širokih masa, izgrađenima u doba ilegale i rata.
 
Nakon rezolucije Informbiroa 1948. i sukoba sa SSSR-om, vladajuća klasa morala je da pronađe novi način legitimacije, drugačiji put u socijalizam od ostatka Istočnog bloka, pa se 1950. donosi Zakon o samoupravljanju, koji će preoblikovati prvo ekonomski, a zatim i politički sistem Jugoslavije, te uvesti novu dinamiku u klasni kompromis vladajuće (birokratske) i radničke klase.
 
Transformisanjem vlasništva iz državnog u društveno, upravljanje preduzećima prepušteno je radničkim kolektivima. Iako su planiranje privrednog razvoja i investiciona politika ostale čvrsto u rukama političke elite, a samoupravljanje uvedeno odozgo kao vid demokratskog samoograničavanja moći vladajuće klase, tim je činom uspostavljen pravni okvir potencijalne realne participacije radničke klase u ekonomskom odlučivanju.
 
Ustavni zakon iz 1953., proglašen kao „povelja društvenog samoupravljanja“, uvodi dvodomnu skupštinu u kojoj se, pored Saveznog veća, ustanovljuje i Veće proizvođača, s namerom da se radničkoj klasi omogući prodor i u političku sferu odlučivanja. Nakon više od decenije iskustva radničkog samoupravljanja na ekonomskom planu, ustav iz 1963. trebao je da transformiše čitav društveni život na temelju ideje samoupravljanja, te detaljno normira sistem samoupravnog socijalizma.
 
Taj drugi ustav socijalističke Jugoslavije, nazvan i „povelja samoupravljanja“, zamišljen je tako da umanji ulogu države naspram samoupravnih organizacija. Skupština se u isti mah određuje kao vrhovni organ vlasti, ali i društvenog samoupravljanja, a Veće proizvođača se proširuje u četiri veća radnih zajednica: Privredno, Socijalno-Zdravstveno, Prosvetno-kulturno i Organizaciono-političko. Ovakva ustavna rešenja pokazuju nameru da se prodube samoupravni odnosi u društvu, međutim, kako primećuje Goran Marković:
„Ključna protivrječnost ovog ustava bila je u tome što nije pružio izričite institucionalne garantije prevlasti radničke klase u organima samoupravljanja, uključujući tu i državne organe koji su određeni i kao organi samoupravljanja.“
Dakle, pedesete i prvu polovinu šezdesetih godina odlikuje protivrečan razvoj. Vladajuća klasa crpi svoj legitimitet iz ideje transformacije društva na temelju samoupravljanja, i uvođenjem institucije radničkog odlučivanja daje institucionalni okvir artikulacije interesa radničke klase. Međutim, u isti mah sistem obezbeđuje neravnotežu u toj raspodeli moći jer birokratska klasa želi zadržati prerogative odlučivanja, što koči realizaciju institucija samoupravljanja.
 
Ovaj napeti klasni kompromis napušta se sredinom šezdesetih, kada se, prema rečima Darka Suvina:
„Oligarhija [se] okrenula od saveza, koliko god prešutnog i diktatorskog, s radničkom klasom i intelektualcima, koji je imao uporište u samoupravljanju, ka njihovoj marginalizaciji (a time i getoizaciji samoupravljanja).”
Marginalizacija samoupravljanja na delu je zato što takav klasni kompromis nije mogao da funkcioniše u prodoru tržišnih odnosa – radnički saveti kao institucije radničkog samoupravljanja predstavljali su suštinsku prepreku akumulaciji tržišnog kapitala. Radničko samoupravljanje istiskuje nova, tehnokratska frakcija vladajuće klase, koja nastaje u susretu partijske elite i zahteva međunarodnog tržišta za „profesionalizacijom“ upravljanja.
 
Raspolažući akumulacijom, nova tehnokratska frakcija vladajuće klase sve više pretenduje na ostvarivanje političke vlasti, a njenom rastu doprinosi i komplikovanost jugoslovenskog pravno-političkog sistema, koji je potiskivao demokratičnost samoupravljanja na račun pravne i ekonomske ekspertize. Kroz doktrinu koja je dalji razvoj društva videla u podizanju ličnog dohotka koji bi bio usmeren na potrošnju, ova nova klasa zasniva svoj legitimitet na obećanju blagostanja putem razvoja tržišta.
 
Umesto radničke participacije u procesu proizvodnje, razvojni put Jugoslavije vidi se u obezbeđivanju potrošačkog standarda. Sa rastućim ekonomskim raslojavanjem društva, ova nova frakcija vladajuće klase targetira novoformirani srednji sloj stanovništva kao svog prirodnog saveznika.
 
Prodorom spontaniteta tržišnih sila narušava se klasni kompromis elite i širokih narodnih masa, te sukobljeni interesi više nisu mogli da se razreše, što generiše niz političkih kriza krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih. Od pobune na Kosovu 1968. koja je ugušena ulaskom tenkova u Prištinu i levičarskih studentskih demonstracija na univerzitetima u Beogradu, Zagrebu i Ljubljani iste godine, preko hrvatskog MASPOK-a 1971. godine, do frakcijskih borbi i čistke liberala u Srbiji 1972. godine, izgledalo je kao da se Jugoslavija raspada po šavovima.
 
Tokom ovih političkih kriza, ostvaruje se nova konfiguracija klasnih odnosa u kojoj tehnokratska klasa paktira sa republičkim političkim elitama, što dodatno produbljuje jaz među republikama. Ovo se na različite načine očituje u dve najveće republike: Srbiji i Hrvatskoj. Dok u Hrvatskoj sa rukovodstvom Savke Dabčević-Kučar i Mike Tripala ovaj pakt dobiva svoj politički oblik u jednoj konfederalističkoj poziciji sa elementima nacionalizma, u Srbiji konfederalistička pozicija dobiva naglašeno ekonomsko-liberalni karakter.
 
Rukovodstvo Saveza Komunista Srbije na čelu sa Nikezićem prelazi u oštru opoziciju samoupravnim snagama, na najneposredniji način reprezentujući interese tehnokratske klase. Iako samoupravljanje nije bilo otvoreno napadano, postojala je snažna tendencija njegove marginalizacije. Srpski liberali zalagali su se za dalju koncentraciju kapitala kroz ukrupnjivanje privrednih jedinica, i za promovisanje kapital-odnosa, pre svega u bankarstvu i trgovini na veliko. Ove izrazito antisamoupravne tendencije privremeno su savladane smenom srpskog rukovodstva 1972. godine, na inicijativu Josipa Broza Tita, koju su sproveli stari kadrovi Petar Stambolić i Dragoslav Marković.
 
Međutim, iako su Nikezićevo rukovodstvo zamenili neutralni birokrati zainteresovani za očuvanje statusa kvo, unutar jugoslovenske elite nije bilo snaga koje su imale agilnosti za dalje razvijanje samoupravljanja, a same institucije samoupravljanja, usled sistemskih ograničenja, nikad nisu zadobile dovoljnu autonomiju kako bi se razvijale vlastitim snagama. One su nepovratno reducirane na puku formu, a posledice prodora tržišne ekonomije u jugoslovensko društvo – akumulacija kapitala u rukama tehnokratskih struktura i uzurpacija političke vlasti – ostavile su krvavi pečat na jugoslovenskom društvu.
 
Društvene snage koje su nastale usled otuđenja akumulacije i uspostavljanja kapital-odnosa (u uslovima frakcijskih borbi republičkih rukovodstava), predstavljale su centrifugalnu silu koja je u narednih dvadeset godina razarala jugoslovensko društvo. Rast nacionalizma dolazi kao nova legitimacijska ideologija otuđenih republičkih elita koje su nameravale da svoj politički kapital transformišu u ekonomski.
 

* * *

Materijalistički pristup istorijskom procesu koji će sagledavati dinamiku klasne borbe kao nosioca političkih procesa, utoliko pokazuje da tzv. borbe između „modernista“ i „antimodernista“ predstavljaju liberalnu ideološku fikciju, koja proizilazi iz nostalgične želje za jednim „boljim kapitalizmom“ koji nikad nije bio ostvaren. Kritika srednjoklasne jugonostalgije za nultim periodom „postsocijalizma“, odnosno ranom fazom restauracije kapitalističkih odnosa u SFRJ, koja započinje još 1960-ih, može biti sprovedena samo kao marksistička evaluacija neuspeha realne transformacije jugoslovenskog društva prema samoupravnim principima.


Bilješke:

[1] Jugoslavija se u tekstu tretira kao društvo državnog socijalizma unutar kojeg se dogodio pokušaj provođenja originalnog projekta samoupravljanja. Kao takva, bila je suočena sa dve temeljne protivrečnosti. Prva protivrečnost bila je zajednička svim državama realnog socijalizma – iako je revolucijom došlo do kolektivizacije vlasništva nad sredstvima za proizvodnju, vlasnička ovlašćenja našla su se u rukama nove birokratizovane partijske elite, što je dovelo do reprodukcije klasnih razlika i nadničnih odnosa na drugačijim osnovama. Druga protivrečnost, specifična za jugoslovenski projekat, tiče se realizacije samoupravljanja. Iako je samoupravljanje trebalo da uspostavi institucionalni okvir za demokratizaciju političkog, ekonomskog i uopšte društvenog života, odnosno za realno ukjučivanje širokih slojeva radništva u procese odlučivanja, što je (shodno marksističkoj doktrini) trebalo da dovede do postepenog „odumiranja“ države, ono je osmišljeno i sprovođeno „odozgo“, odnosno od same partijske elite. Time ono zadobija karakter „samoograničavanja“ moći vladajuće klase u klasnom društvu, a nivo tog samoograničavanja kontroliše sama ta elita. Unutar takvih odnosa moći institucije samoupravljanja nikada nisu mogle da zadobiju realnu autonomiju.


Tekst je financiran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija Agencije za elektroničke medije za 2023. godinu.


Vezani članci

 • 22. prosinca 2021. Srbija na desnici: antimoderni gen ili kapitalistička transformacija društva? Jačanje i preoblikovanje desnice u postpetooktobarskoj Srbiji nije izraz rastućeg nacionalizma i fašizma koji su tobože inherentni narodnim masama (kako to tumače liberalni gurui), već proturječnosti procesa kapitalističke transformacije i socijalnih frustracija u nedostatku ozbiljnih organizacijskih formi otpora. Nametnuta ideološka polarizacija koja se ogleda u suprotnostima reformizma/tradicionalizma, zapadnjaštva/rusofilstva, socijalnog liberalizma/konzervativizma, suradnje/nesuradnje s Haškim tribunalom, „Bulevara Zorana Đinđića“/„Bulevara Ratka Mladića“ itsl., naišla je na ideološku sintezu stvaranjem SNS-a (kao unaprijeđene verzije DS-a) i jačanjem vučićevske desnice. Ljevica, pak, društvene proturječnosti mora nastojati tumačiti autonomno, izvan nametnutog ideološkog sklopa polarizacije, te produbljivati i izoštravati kritiku kapitalizma.
 • 27. rujna 2016. Da je Tito živ, vjerojatno bi se sastajao s Junckerom U procesima okoštavanja režima tijekom druge polovice dvadesetog stoljeća, te nakon propasti realnih socijalizama u 1990-ima, naše je društvo raskinulo s partizanskim sjećanjem. No i partizanska praksa predstavlja raskid – na temeljnoj razini ona je ponudila emancipatornu projekciju transnacionalne antifašističke solidarnosti otvorene prema svim dijelovima društva, osim onim fašističkim. Emancipatorni potencijal sjećanja na partizanske prakse danas se razbija o nacionalističke i liberalne revizije. Prve im odriču transnacionalnost, a druge revolucionarnu emancipatornost. O političkim potencijalima partizanstva razgovarali smo s Galom Kirnom.
 • 20. prosinca 2021. Mural u beskraju Gubitak ideološke, političke i institucionalne hegemonije ipak ostavlja polja u kojima se nastoji djelovati, primjerice kulturno-simboličkim označavanjem jugoslavenskih gradova. Tako izdanci posrnule Demokratske stranke u Srbiji još uvijek vode bitke za simbole, posebice za onaj u kojem je zgusnuta sva mitologija ovog dijela političkog spektra – „beatificiranu“ figuru Zorana Đinđića. Međutim, dok brojni pokušaji oslikavanja njegova murala na Platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu – također simbolički potentnom mjestu, obilježenom anti-miloševićevskim folklorom – nastoje reaktualizirati nasljeđe ubijenog premijera, njegovo neprekidno precrtavanje znakovito podsjeća čega je ovaj simbol zapravo ime: neobuzdane privatizacije i osiromašenja radničke klase.
 • 10. lipnja 2018. Prilog izučavanju klasa u Hrvatskoj Akademska prevlast ahistorijskih socioloških analiza političko-ekonomskih procesa, te njima suprotstavljeno pozivanje na historijsko-materijalistički, strukturalistički model klasne analize, iziskuju rekonceptualizaciju pojma klase kao dinamizirane društvene kategorije. O procesu formiranja buržoaskih frakcija te povezanom derogiranju društvenog vlasništva tijekom različitih faza tzv. tranzicije postsocijalističke Hrvatske, odnosno restauracije kapitalizma na prostoru SFRJ, piše Srećko Pulig.
 • 2. prosinca 2016.
  Featured Video Play Icon
  Elitistički pasijans Latinke Perović
  Dosadašnja recepcija nove knjige beogradske historičarke Latinke Perović, objavljene prošle godine pod naslovom Dominantna i neželjena elita. Beleške o intelektualnoj i političkoj eliti u Srbiji (XX-XXI vek) u pravilu se svodila na pohvale autorici. Prvi glas neslaganja stigao je prošlog mjeseca, kada je sociologinja Mira Bogdanović u srbijanskom Le Monde diplomatiqueu objavila članak „Elitistički pasijans Latinke Perović“, u kojemu je prikazala dimenzije Perovićinog povijesnog revizionizma te njezino stvaralaštvo stavila u kontekst antikomunističke histerije prisutne posljednjih četvrt stoljeća. Donosimo snimku razgovora koji je povodom tog članka i nadolazeće knjige Mire Bogdanović o Latinki Perović održan 25. studenog u Zagrebu, navedeni članak iz srbijanskog LMD-a te kratki osvrt Luke Matića.
 • 9. svibnja 2018.
  Featured Video Play Icon
  Liberalizam 19. stoljeća kao ideološko utemeljenje poretka nejednakosti u 21. stoljeću
  Pogledajte snimku i pročitajte tekst izlaganja historičarke i sociologinje Mire Bogdanović s prošlogodišnjeg 10. Subversive festivala. Mapirajući liberalna srastanja dugogodišnjih aktera (post)jugoslavenske političke sfere i civilnog društva, Bogdanović identificira liniju elitističkog ljudsko-pravaško-privatno-vlasničkog fetišizma koja svojim antikolektivizmom ostaje slijepa za društvenu solidarnost, koja nudi tek nekritičku pohvalu političkih ustroja liberalnog zapadnog svijeta i pretpostavlja ih volji obespravljene većine, odnosno – u interpretaciji izvornog liberalizma kojoj se priklanja – diktatu rulje.
 • 16. srpnja 2017. Komplementarnost u borbi za sekularnu državu S historičarkom i sociologinjom Mirom Bogdanović, autoricom nedavno objavljene knjige „Elitistički pasijans – Povijesni revizionizam Latinke Perović“, razgovarali smo o liberalizmu kao političkom projektu, njegovim povijesnim fazama, različitim strujama i odnosu prema demokraciji te razilaženju sa socijalističkim projektom koje je najočiglednije u različitom poimanju slobode i jednakosti. Premda postoji potreba da se pojača zajednički front u obrani onih zasada koje i liberalizam i socijalizam baštine iz prosvjetiteljstva, Bogdanović podsjeća da borba za jednakost sviju u jednadžbu mora uključiti varijable materijalnih preduvjeta i raspolaganja sredstvima za proizvodnju.
 • 14. listopada 2016.
  Featured Video Play Icon
  Kritika građanskog antifašizma
  Pročitajte izvještaj s panela održanog u sklopu 9. Subversive festivala. Uz pokušaj historijskog kontekstualiziranja antifašističkog otpora uoči i tijekom Drugog svjetskog rata, povučene su i određene paralele u suvremenom kontekstu. Tijekom diskusije koju je nerijetko karakterizirao šum u komunikaciji, usuglašena je barem jedna zajednička pozicija – imperativ šire suradnje još je uvijek ključan u borbi za ostvarenje emancipatornih potencijala društva. Integralnu snimku panela na kojemu su govorili Dragan Markovina, Luka Matić, Aleksandar Matković, Žarko Puhovski i Nikola Vukobratović te prateće diskusije koju je moderirao Zoran Kurelić možete pogledati na video snimci.
 • 14. srpnja 2013. Ukrudbene povjesnice
 • 31. prosinca 2016. Posledice trodecenijskog sudara društva i ekonomije Od globalne neoliberalne ofanzive 1980-ih do nedavnih mjera štednje, brojni su uzroci zašto je pojam liberalizma na ljevici počeo funkcionirati gotovo isključivo kao denuncijacijska etiketa. Time se negiraju veze između liberalizma i socijalizma, bilo da je riječ o prisutnosti pozitivnih liberalnih tekovina u socijalističkim projektima, bilo da je riječ o njihovim historijskim sporovima. Da bismo vratili cjelinu liberalizma u odgovarajuću perspektivu, sa Stefanom Aleksićem, beogradskim antropologom, razgovarali smo o klasičnom liberalizmu, ordoliberalizmu i neoliberalizmu te smo otvorili temu problematičnosti liberalizma iz feminističke perspektive te socijalističkih alternativa današnjice.
 • 7. kolovoza 2019. Spomenik nacionalističkoj pomirbi Revizionističkim konceptom narodne, odnosno nacionalne pomirbe nastoji se prekrojiti povijest zemalja s iskustvom građanskog rata. Bilo da je riječ o SAD-u, Rusiji, Španjolskoj ili zemljama bivše Jugoslavije, primjena ovog načela je neumoljiva. U Sloveniji, gdje je ideja narodne pomirbe dobila zalet u liberalno-disidentskim krugovima osamdesetih, partizanske borce odnedavno se „Spomenikom žrtvama svih ratova“ komemorira zajedno s fašističkim kolaboracionistima protiv kojih su se borili, po ključu „nije bitno jesmo li komunisti ili nacionalisti, sve dok je nacija na prvom mjestu“.
 • 2. rujna 2014. Socijalizam kao brend – pakiranje iskustva života u nekadašnjem sustavu u turističku ponudu Istočne Europe
 • 31. prosinca 2019. Jugoslavija nije Galsko selo U javnim istupima kojima je cilj afirmacija antifašističkih vrijednosti i Narodnooslobodilačke borbe nerijetko imamo prilike čuti floskule koje prenaglašavaju posebnosti jugoslavenskog partizanskog pokreta. „Partizani su se oslobodili sami“ ili „Jugoslavija je bila jedina oslobođena država u okupiranoj Europi“ najčešće su formulacije ovakvih dezinformacija, a društvenim mrežama kruži i netočna karta koja ih potkrepljuje. Nasuprot takvim tvrdnjama, povijesna je činjenica da su domaći partizani mogli računati na solidarnost i konkretnu pomoć iz drugih zemalja i nikada nisu djelovali posve sami. Negacijom emancipatornih borbi širom svijeta ne činimo uslugu antirevizionističkim naporima u vlastitom dvorištu.
 • 23. travnja 2016. Prema sezoni bez kraja Aproprijacijom različitih srednjoeuropskih modela svojih turističkih uzora, i „mali Beč“ odnedavno se upisao na mapu važnih turističkih destinacija. Uz zanemarivanje ograničenih resursa lokacije, turistička mašinerija u svrhe brendiranja Grada Zagreba sa sobom neizbježno donosi gentrifikacijske procese, komodifikaciju i depolitizaciju kulture. Revizionizam „sretnog zaborava“ upisan je i u većinu itinerara grada, koji uglavnom izostavljaju period od 1918. do 1991. godine, u istom ključu pretvarajući Trg maršala Tita u „Kazališni trg“.
 • 23. ožujka 2016.
  Featured Video Play Icon
  Kazna i zločin: snage kolaboracije u Srbiji
  Pogledajte snimku predstavljanja knjige "Kazna i zločin: snage kolaboracije u Srbiji. Odgovornost za ratne zločine (1941-1944) i vojni gubici (1944-1945)" Milana Radanovića, održanog 12. veljače u knjižnici Bogdana Ogrizovića. Pored autora, na promociji su, referirajući se na sadržaj knjige i teme historiografije, revizionizma, odmazde i amnestije, govorili urednik knjige Krunoslav Stojaković te povjesničari Dragan Markovina i Hrvoje Klasić. "Radanovićeva knjiga predstavlja primjer argumentirane polemike sa revizionističkom historiografijom u Srbiji jer otvoreno ukazuje na ignoriranja historijskih činjenica, plasiranja poluinformacija i dezinformacija, mistificiranja historijskog konteksta i donošenja neznanstvenih zaključaka od strane revizionističkih povjesničara koji obrađuju razdoblje Drugog svjetskog rata."
 • 9. travnja 2016. Viktimizacija zločinaca u kontekstu historijske relativizacije Autor teksta osvrnuo se na nedavnu raspravu u HRT-ovoj emisiji, u kojoj jedna od sugovornica inzistira na relativiziranom tumačenju povijesti, lišenom političko-ekonomskih implikacija po suvremenu društvenu zbilju. Prema njenom shvaćanju, termin ideologije ne obuhvaća nikakvu aktualnu/relevantnu političku dimenziju te ga, u duhu ahistorijske post-konfliktne teorije razvitka društva, odbacuje kao relikt vremena koje je danas već jamačno prevladano. Što stoji iza koncepta o post-ideološkom društvu?
 • 14. lipnja 2020. Neka vas „preispisivanje povijesti“ ne zabrinjava: upravo je to historičarski posao Rušenje spomenika britanskom robovlasniku Edwardu Colstonu u bristolsku luku dočekano je, između ostalog, reakcijama koje hine zabrinutost za historiografiju. Međutim, svako je postavljanje spomenika i politički čin, a kada je omjer komemoracije eksponenata trgovine robljem i imperijalizma naspram njihovih žrtava toliko jednostran, upravo se obaranje ovakvog spomenika ispostavlja kao predugo odgađani prilog historijskoj reevaluaciji.
 • 15. listopada 2016. Uloga sećanja i zaborava u postsocijalizmu Zagovornici uobičajenog narativa o kulturi sjećanja naglašavaju potrebu za suočavanjem s traumatičnom historijskom prošlošću. Nakon sloma socijalizma i restauracije kapitalizma kasnih 1980-ih nisu privatizirane isključivo tvornice, nego i samo pravo na sjećanje. Proizvodnjom nove, revizionističke kolektivne memorije nastao je ideološki paravan koji stoji ispred procesa primitivne akumulacije kapitala i sustavnog uništavanja radničkih prava. Postali smo, naime, svjedocima redefiniranja društvenih odnosa koje počiva na relegitimaciji nejednakosti, do koje zasigurno ne bi došlo bez svojevrsnog kolektivnog – zaborava.
 • 29. prosinca 2019. Južni vjetar novog sindikalizma: region kao radnička priča U europskoj podjeli uloga, postsocijalističke zemlje Balkanskog poluotoka funkcioniraju kao rezervoar radne snage koja migrira u zemlje centra ili je firme iz centra jeftino upošljavaju putem podugovaranja i u sklopu direktnih stranih investicija. U pokušaju da stvore povoljnu investitorsku klimu, države oslabljuju i uklanjaju zakonske zaštite na koje se mogu pozvati radnice i radnici, dopuštajući i financijski potičući neljudske uvjete rada. Do relativno uspješnih radničkih borbi uglavnom dolazi u javnom sektoru, gdje je i sindikalna infrastruktura jača, kao u slučaju prosvjetnog štrajka u Hrvatskoj ili štrajka u Pošti Srbije. Međutim, otvaraju se i perspektive novog sindikalizma, kao odgovora na prekarnost u privatnom sektoru: nakon duge pravne bitke, 30 000 radnica i radnika zaposlenih u albanskim call centrima za talijansko tržište dobilo je svoj sindikat. Pročitajte pregled sindikalnih aktivnosti na europskoj periferiji.
 • 31. prosinca 2019. Socijalni transferi na udaru fiskalnog konzervativizma U kontekstu jačanja privatizacijskih tendencija u sustavu primarne zdravstvene zaštite u Hrvatskoj i zemljama regije, donosimo intervju iz studenog 2017. godine s filozofom, aktivistom i članom kolektiva Gerusija, drugom i suborcem Ivanom Radenkovićem. Razgovarali smo o posljedicama komercijalizacije državnog apotekarskog sektora u Srbiji na dostupnost lijekova i farmaceutskih usluga te načinima na koje se restriktivna fiskalna politika srpskih vlada odrazila na sustav javnog zdravstva i ostalih socijalnih usluga.
 • 19. rujna 2016. Obrazovanje jeftine radne snage Implementacija neoliberalne agende u politiku obrazovanja u Srbiji započela je već početkom 1990-ih diskretnim povlačenjem države iz financiranja visokog obrazovanja i uvođenjem različitih modela „individualnog ulaganja u obrazovanje“. Prilagodba slobodnom tržištu intenzivirala se usprkos otporu studenata, a najava novog zakona o visokom obrazovanju pokazuje iste trendove. Posljedično, ova politika umanjuje dostupnost visokog obrazovanja velikom dijelu društva i uspješno antagonizira članove akademske zajednice, oslabljujući potencijal obrane javnog dobra. O visokom obrazovanju u Srbiji razgovarali smo s Jelenom Veljić iz Društvenog centra Oktobar.
 • 14. prosinca 2019. Inkluzija kao depolitizacija romske zajednice Kulturalizacija romske zajednice kao najbrojnije europske manjine, odnosno njezina konstrukcija kao etničkog partikulariteta kroz modele politike inkluzije koji se u Europi provode posljednjih desetljeća, relativizirala je sistemsku marginalizaciju Romkinja i Roma, dodatno produbljenu neoliberalizacijom mehanizama socijalne države. U osvrtu na zbornik Romi između multikulturalizma i politike štednje (2018) autorica ukazuje na politički instrumentalizirane, neučinkovite institucionalne strategije i programe inkluzije Roma u Srbiji, stavljajući ih u širi kontekst tretmana romskih zajednica diljem Europe.
 • 31. kolovoza 2019. Ulančavanje umetničkih i političkih borbi u međuraću U okviru šireg ilegalnog i legalnog djelovanja revolucionarnog pokreta, a u dodiru sa zenitističkim i nadrealističkim praksama te sve dostupnijom marksističkom literaturom, u međuratnoj Jugoslaviji dolazi do proliferacije progresivnih umjetničkih udruženja, među kojima se isticala i beogradska grupa Život. Njihove strategije i taktike preuzimanja ključnih umjetničkih institucija toga vremena bile su i nakon rata strukturno važne za daljnji razvoj umjetničke scene, a danas su dio revizionističkog zaborava.
 • 31. srpnja 2019. Skvotiranje je deo stambenog pokreta Teorijska i politička razmatranja praksi skvotiranja moraju uzeti u obzir sve veći broj ljudi koji ostaje bez krova nad glavom zbog nemogućnosti otplate stambenih kredita, preniskih plaća te vrtoglavog rasta cijena najma, kao i historijske borbe za stanovanje te organiziranje u lokalnim zajednicama. Izostanak adekvatne socijalne raspodjele stambenog prostora i sve učestalije deložacijske prijetnje u Srbiji su pokrenule val recentnih borbi koje ukazuju na važnost uspostavljanja saveza militantnih i drugih oblika skvoterskih praksi te politički snažnog stambenog pokreta.
 • 21. kolovoza 2016. Granice emancipacije LGBTIQ+ pokreta O LGBTIQ+ zajednici i organizacijama u Srbiji, homofobiji, queer teoriji, komodifikaciji LGBTIQ+ identiteta u kapitalizmu te socioekonomskom položaju LGBTIQ+ osoba i njihovom zajedničkom povezivanju s radničkim pokretom u kontekstu adresiranja klasnog pitanja šireg lijevog pokreta, razgovaramo s beogradskim novinarom, književnikom i aktivistom Dušanom Maljkovićem. Pročitajte proširenu i prilagođenu verziju intervjua nastalog za potrebe priloga o LGBTIQ+ pokretu treće epizode edukativno-mozaične emisije „Promjena okvira“.
 • 27. srpnja 2016. S roguljama boj smo bili U suradnji s Antifašističkim Vjesnikom, donosimo tekst posvećen 75. obljetnici ustanka narodā Hrvatske. U pregledu povijesne situacije u Hrvatskoj 1941. godine naglasak je na dinamici odnosa između fašističkog terora kojeg je provodio ustaški represivni aparat i partizanskog pokreta, koji se pod vodstvom KPJ ubrzo nakon narodnih ustanaka u Hrvatskoj i drugim krajevima Jugoslavije prometnuo u jedan od najmasovnijih antifašističkih pokreta u okupiranoj Europi.
 • 31. prosinca 2018. Bogdan Jerković: nekoliko crtica o sistemskom brisanju Slabljenje društvenog značaja kreativnih umjetničkih disciplina velikim je dijelom posljedica njihove hermetičnosti koju, u svijetu kazališne proizvodnje, možemo pripisati konzervativnom karakteru tzv. kazališne aristokracije. O svrsi kazališnog stvaralaštva te njegovu političkom i radikalno-demokratskom potencijalu, pročitajte u tekstu Gorana Pavlića koji problematizira sistemski (akademski i politički) zaborav Bogdana Jerkovića, avangardnog zagrebačkog kazališnog redatelja i ljevičara, čija se karijera od 1946. godine bazirala na pokušaju deelitizacije vlastite struke i kreiranja društveno angažiranog teatra, odnosno približavanja kazališne umjetnosti radničkoj klasi.
 • 5. svibnja 2016.
  Featured Video Play Icon
  Promocija zbornika „Bilans stanja: doprinos analizi restauracije kapitalizma u Srbiji“
  Bojan Nonković izvještava o nedavnoj promociji zbornika analitičkih radova (pdf) s centralnom temom restauracije kapitalizma u Srbiji te njegovih razornih socioekonomskih posljedica. Saznajte na koji su način valovi privatizacije javnog sektora stvorili materijalne uvjete za (ponovno) jačanje masovne ultranacionalističke histerije koja je dovela do raspada bivše države. Autori zbornika ocrtavaju smjer u kojem se odvija(la) daljnja degeneracija radnih prava, mirovinskih sustava, visokog obrazovanja, poljoprivrede te javnih poduzeća. Također, pogledajte snimku promocije na kojoj govore Vladimir Simović, Jelena Veljić, Marko Grdešić i Marko Kostanić.
 • 9. srpnja 2019. Tragovima devedeset devete: između imperijalizma i nacionalizma Nedavno je navršeno 20 godina od završetka rata na Kosovu, posljednjeg poglavlja tragičnih devedesetih. Dugogodišnji napori srpskih i jugoslavenskih političkih elita da Albancima oduzmu pravo na samoopredjeljenje stvorili su napete međuetničke odnose koji se otada nisu bitno poboljšavali, a samim ratom i imperijalističkom agresijom na Srbiju već dugi niz godina uspješno manipuliraju vladajuće nacionalističke garniture. Naši sugovornici_ce razmatraju kako bi se progresivne snage trebale suprotstaviti dominantnim narativima i zauzeti stav naspram dobro poznatih neprijatelja ljevice na ovim prostorima: imperijalizma i nacionalizma.
 • 1. lipnja 2017. Diskretni šarm revizije Povodom osječkog predstavljanja makedonskog prijevoda romana Unterstadt i drugog kruga lokalnih izbora u kojima sudjeluje i njegova autorica Ivana Šojat kao kandidatkinja Hrvatske demokratske zajednice za gradonačelnicu Osijeka, donosimo analizu političke dimenzije Šojatina književnog teksta koji se skladno uklopio u postsocijalističke prozne trendove na ovim prostorima, barem na dva načina: kriminaliziranjem Narodnooslobodilačke borbe u skladu s teorijom o dvama totalitarizmima te viktimizacijom kapitalista izvlaštenih nakon pobjede socijalističke revolucije u Jugoslaviji.
 • 30. rujna 2016. O klasnoj strukturi kulturne proizvodnje Propast realnih socijalizama uz prateću devastaciju socijalne države odrazila se i na kulturni život društva. Prije svega, napušteno je shvaćanje kulture kao cjelokupnog načina djelovanja u prilog razumijevanju kulture kao umjetničkog stvaralaštva. Uslijedila je njena transformacija u ekonomsku aktivnost povezanu s različitim granama privrede, čime je promijenjena i njezina uloga u društvenoj reprodukciji. S Vesnom Vuković iz BLOK-a razgovarali smo o refleksijama navedenih transformacija na kulturno polje, kulturnu i umjetničku djelatnost te na položaj radnika/ca u kulturi, kao i o mogućim lijevim strategijama unutar ovog sektora.
 • 31. prosinca 2018. Le citoyen de souche* U tekstu o političkim pravima pojedinaca u građanskom društvu, Stefan Aleksić tvrdi da je model ograničenog državljanstva na ograničeno vrijeme, kojeg predlaže ekonomist Branko Milanović kao način dugoročnog adresiranja globalnih migracija, savršen za izgradnju administrativne arhitekture koja će migrante_ice ekonomski instrumentalizirati, a istovremeno odstraniti njihov politički kapacitet, zadovoljivši pritom potrebu za jeftinom radnom snagom, karakterističnu za proces akumulacije kapitala.
 • 20. lipnja 2017. Jedna boja Ane Brnabić: od pink washinga do ružičaste revolucije Činjenica da bi autana lezbijka Ana Brnabić mogla postati buduća premijerka Srbije uzburkala je duhove na regionalnoj političkoj i društvenoj sceni prvenstveno iz razloga javnog iznošenja vlastite seksualne orijentacije, dok je analiza njenog ekonomskog programa u kojem zagovara daljnje derogiranje radničkih i socijalnih prava, uključujući i prava klasno deprivilegiranih LGBTIQ+ osoba, dobila puno manje prostora. O ambivalentnosti aktivističke strategije koja pozicioniranje nekog člana/ice identitetski marginalizirane skupine na društveno i politički istaknutu funkciju interpretira kao egalitarizirajuću praksu za većinu/sve pripadnike/ice te društvene zajednice, gubeći često iz vida kontekst neoliberalnog kapitalizma, kritički piše Dušan Maljković.
 • 12. srpnja 2020. Vučićeva izborna Pirova pobeda Unatoč pokušajima da spuštanjem izbornog cenzusa za ulazak u Narodnu skupštinu i drugim intervencijama u izborni proces te mobilizacijom kapaciteta vlastite stranke fingira demokratsku pluralnost, a suočen s opozicijskim bojkotom izbora poveća izlaznost, kako bi svojoj predvidljivoj pobjedi prije svega u očima europske javnosti priskrbio demokratski legitimitet, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji u dobroj mjeri kroji politički život u zemlji, nije uspio u namjeri da izbjegne bjeloruski scenarij – parlament bez opozicije. U idućem tekstu, autor analizira aktualnu prosvjednu situaciju u Srbiji.
 • 2. kolovoza 2020. Pobuna protiv laži opasnih po život Prosvjedi u Srbiji početkom srpnja bili su potaknuti nizom laži i manipulacija kojima je vlast pokušala prikriti katastrofalno upravljanje pandemijom koronavirusa. Učinivši si medvjeđu uslugu pobjedom na izborima na kojima je parlament ispražnjen od opozicije, Vučićeva ambicija da održi privid demokracije u državi kojom vlada autokratski dodatno je dovedena u pitanje uslijed žestoke represije policijskih snaga protiv heterogene mase ljudi koja je izašla na ulice da iskaže svoje nezadovoljstvo na jedini preostali način u Vučićevoj Srbiji.
 • 23. veljače 2010. Razgovor s rumunjskim teoretičarom Ovidiuom Tichindeleanuom
 • 15. veljače 2015. Berlinski zid oko kubanskog bejzbola

Događanja

pogledaj sve

Bookmarks

pogledaj sve

Fusnote

pogledaj sve

Natječaji i prijave

pogledaj sve

Plenum FFZG-a

pogledaj sve