Izvještaj s 210. plenuma Filozofskog fakulteta

Na 210. plenumu FFZG-a, održanom u izvanrednim okolnostima ispred zgrade fakulteta, raspravljalo se o opstrukciji rada plenuma te novim postupcima dekana Previšića i rektora Borasa zbog kojih je plenum izglasao mogućnost blokiranja fakulteta ako dekan Previšić do 3. listopada ne podnese ostavku. Također, plenum je zatražio da rektor Boras da ostavku te će tražiti studentske zborove ostalih sastavnica Sveučilišta da supotpišu zahtjev. Plenum je oštro osudio nasilje uz napomenu da dosad ni na jednom plenumu nije bilo ekscesa.

Akcija "Student, a ne terorist!", 26.9.2016., ispred FFZG-a (izvor: Facebook stranica plenuma Filozofskog fakulteta)
Dnevni red:
1) Opstrukcija rada plenuma
2) Razno
3) Odabir termina sljedećeg plenuma, moderatora i zapisničara
 
19:45 – prije plenuma se čitaju upute okupljenima
20:00 – počinje plenum
 
Moderatori čitaju pravila Plenuma i upute za okupljene. Plenum oštro osuđuje nasilje. Napominju da dosad ni na jednom plenumu nije bilo ekscesa.
 
Čita se prijedlog dnevnog reda. Dnevni red je skraćen s obzirom na posebne okolnosti. U skladu s njima će se organizirati i rasprava.
Nema javljanja u vezi dnevnog reda.
Plenum prihvaća predloženi dnevni red.
 
Čitaju se obavijesti. U slučaju dolaska policije sudionici se mole da ne pružaju otpor nego samo mirno sjednu. Podsjeća se na zabranu konzumacije alkohola. Postoji plenumska škrabica u koju se može donirati novac za materijale potrebne plenumu.
 
Čita se popis organizacija koje su dale podršku plenumu: Laburisti, udruga studenata FPZG-a, Nogometni klub 041, Inicijativa AUT, Kulturnjaci 2016, Centar za ženske studije itd.
 
Čita se tekst izjave Inicijative članova Fakultetskog vijeća. Mjesto održavanja ovog plenuma ukazuje na namjeru dekana Previšića da zadrži svoju poziciju neovisno o odluci Vijeća, koje je pokrenulo postupak za njegovo razrješenje. Dekan Previšić djeluje suprotno interesu nastavnika i studenata FF-a. Nakon pokušaja sklapanja ugovora s KBF-om, uslijedili su brojni prijestupi, kojima je danas pridodano zaključavanje Knjižnice i Fakulteta, čime je nastavnicima i studentima ograničen pristup Fakultetu za vrijeme ispitnih roka. Inicijativa se oslanja na poštivanje Statuta i ostalih zakona i pravilnika. Ponavljaju razloge iz kojih traže hitan odlazak dekana i uprave: netransparentnost, nepotizam i ucjenjivanje radnim mjestima; opstrukcija rada Vijeća; javno prozivanje profesora i studenata; srozavanje ugleda Fakulteta; pogodovanje određenim moćnim skupinama unutar i izvan Sveučilišta itd. Inicijativa okuplja većinu članova Fakultetskog vijeća, a združuje ju odanost demokratskim procedurama. Nije riječ samo o jednom fakultetu, nego o načelima koja trebaju vrijediti na cijelom Sveučilištu pa pozivaju rektora Borasa da u skladu sa svojom funkcijom reagira na situaciju na Fakultetu i smjeni dekana Previšića. Moderatori dodaju da se popisu Inicijative mogu dodati još brojne stvari. Na Fakultetu je na djelu cenzura pri pokušajima komunikacije, dekan zaposlenicima na uvid ne daje ugovore koje potpisuje kao čelnik ustanove, studentski predstavnici nisu dobili dnevne redove Vijeća, kao ni zaposlenici koji nisu članovi Vijeća, iako je običaj da zaposlenici budu upućeni u rad Vijeća. Tome valja dodati da su zaposlenici o stanju na Fakultetu uglavnom obaviješteni preko medija.
 
1) Opstrukcija rada plenuma
 
Sudionik upozorava na štetnost dekanove odluke o zatvaranju knjižnice za studente u vrijeme ispitnih rokova zbog čega mogu izgubiti i uvjete, što samo ukazuje na njegov stav prema njima.
 
Sudionik se referira na izjavu dekana u medijima da se plenum ne može održati na fakultetu zbog političke naravi skupa. Zanima ga je li Sveučilište autonomno samo u mjeri koja odgovara dekanu?
 
Sudionik upozorava da je ovo prvi put u barem 25 godina da se studentima Filozofskog fakulteta zabranjuje pristup na njihov fakultet. Smatra da se to ne odvija slučajno. Kaže da je glas profesora sada bitniji ikada nego prije. Smatra da ćemo isključivo kroz naš angažman stvoriti fakultet kakav zaslužujemo. Postavlja se pitanje hoćemo li ikada moći organizirati okupljanje ako sada ne reagiramo.
 
Sudionica želi napomenuti činjenicu da je Institut za antropologiju jednostrano raskinuo ugovor s Filozofskim fakultetom. Postavlja se pitanje što će biti sa studijem antropologije i studentima koji su ga upisali jer nema nastavnika za dio obaveznih kolegija.
 
Sudionica smatra da je najvažnija stvar o kojoj sada moramo razgovarati ono što možemo napraviti. Neupitno je da je ovo opresija, ali trebamo odlučiti kako ćemo se usprotiviti ovakvoj situaciji, prije svega na Fakultetskom vijeću sutra.
 
Sudionik kaže da je dekan blokirao fakultet umjesto nas.
 
Sudionik smatra da je sada studentski život ugrožen. Smatra da blokada nije preradikalan potez i predlaže je kao moguće rješenje. Predlaže i blokadu prvog sastanka s brucošima. Poziva okupljene da se bore do zadnjeg trenutka i da ne odustanu!
 
Sudionik smatra da bi najbolja akcija bila da se dekan blokira na fakultetu dok ne bude spreman na racionalan razgovor s nama.
 
Škrabica kreće po plenumu.
 
Sudionica kaže da, ako smo otjerani s fakulteta, možda trebamo održati prosvjed pred rektoratom. Također, trebali bismo se okupiti pred Fakultetskim vijećem.
 
Sudionica smatra da je plenum opstruiran jer je najavljena rasprava o ponašanju na Fakultetskom vijeću. Smatra da predstavnici studenata trebaju otići na sutrašnje Vijeće. Postavlja pitanje trebamo li organizirati akciju opstrukcije Vijeća.
 
Sudionica ističe kako odluka o raspuštanju Studentskog zbora nije pravovaljana. Budući da nema roka za žalbu niti upute o pravnome lijeku, smatraju da bi predstavnici trebali sudjelovati u Fakultetskom vijeću.
 
Moderator pojašnjava situaciju. Naime, studentski predstavnici u Vijeću su poništeni kako bi bio poništeno pokretanje postupka razrješenja dekana. Međutim, to ima velike pravne reperkusije jer u pitanje može dovesti sve odluke koje je to Vijeće u tom sastavu donijelo.
 
Moderatorica upućuje na informaciju da još 10 fakulteta na Sveučilištu u Zagrebu ima Studentski zbor, odnosno Fakultetsko vijeće u sastavu koji je na našem fakultetu proglašen nelegalnim. Dakle, 10 fakulteta Sveučilišta u Zagrebu radi nelegalno.
 
Sudionik smatra da se ne smije prihvatiti nemogućnost okupljanja na Filozofskom fakultetu. Baš ova zgrada brojnima predstavlja točku otpora. Ne smijemo odustajati od prakse organizacije na Filozofskom fakultetu. Plenum Filozofskog fakulteta na Filozofskom fakultetu u Zagrebu! Odavde se ne smijemo dati otjerati!
 
Sudionik se pita koliko je Filozofski fakultet u ovom trenutku demokratski fakultet. Boras je izabran na temelju glasova studentskih predstavnika, a njegov nasljednik ih sada želi otjerati s fakulteta!
 
Sudionik iznosi konkretnu ideju: uvjeren je da je jedan od načina borbe uskraćivanje novca. Studenti ne bi trebali plaćati upisnine i školarine prije nego se ova stvar razriješi, pogotovo jer se taj novac troši na ovaj način.
 
Moderatorica sumira: Što ćemo sutra? Koji je daljnji smjer borbe sa situacijom na Fakultetu? Kako se nositi s rektorom Borasom?
 
Krenut će rasprava po ovim pitanjima, kako bi se na kraju odlučilo o konkretnim akcijama.
 
Sudionik predlaže da se svi članovi Vijeća, uključujući studentske predstavnike, pojave na Vijeću uz podršku što većeg broja ljudi koji su i danas okupljeni ovdje.
 
Moderator ističe mogućnost javljanja porukom na papiriću za one kojima je neugodno javno istupati.
 
Sudionica smatra da, budući da studenti više nemaju svoje zastupnike, trebaju pokušati sami glasovati na Vijeću, odnosno pojaviti se tamo na sutrašnjoj sjednici.
 
Moderatorica napominje da je jedna od točki na Fakultetskom vijeću koje će se održati sutra točka posvećena školarinama o kojoj bi se trebalo odlučivati bez studenata.
 
Sudionik predlaže glasovanje o dosadašnjim prijedlozima.
 
Sudionik postavlja pitanje može li se sjednica Fakultetskog vijeća održati bez studenata.
 
Moderator upućuje na maštovitost uprave u tumačenju pravnih dokumenata, što znači da ne možemo predvidjeti kako će se odviti ta sjednica.
 
Sudionik pita može li se uputiti prigovor nekoj višoj instanci, no javlja se skepsa.
 
Sudionica smatra da, u slučaju da studentskim predstavnicima ne bude dopušteno sudjelovati na Vijeću, sjednicu treba opstruirati.
 
Moderatorica: Jedan od prijedloga je opstrukcija sjednice Vijeća. Drugi je odlazak studentskih predstavnika na Vijeće. Neka se studentski predstavnici pojave na Vijeću, a ako im ne bude dozvoljeno sudjelovati, neka profesori blokiraju vijeće.
 
Plenum prihvaća prijedlog da se studentski predstavnici trebaju pojaviti na Vijeću, a ako im ne bude dozvoljeno sudjelovati, profesori u Vijeću bi trebali blokirati Fakultetsko vijeće.
 
Sudionik apelira na sve sudionike plenume da se sutra okupe u što većem broju u vrijeme održavanje sjednice Vijeća.
 
Moderatorica prelazi na drugi dio rasprave. U pitanju su konkretne akcije za smjenu dekana Previšića.
 
Sudionica smatra da trebamo tražiti ostavku dekana Previšića.
 
Sudionik smatra da bismo trebali istražiti mogućnosti tužbe na nadležnom sudu. Također, budući da uskoro počinje rasprava, trebali bismo razmisliti i o blokadi.
 
Sudionica upozorava na medijske napise koji su se pojavili danas, a u kojima se rektor distancira od Previšića. Smatra da bismo dekanu trebali dati rok da odstupi (npr. do početka nastave) ili tražiti njegovu smjenu od rektora.
 
Sudionik upozorava na odgovornost rektora Borasa u zatvaranju fakulteta za studente. Smatra da bismo trebali razmisliti i o traženju njegove ostavke.
 
Sudionik smatra da se od dekana treba tražiti da da ostavku do početka akademske godine, kao i tražiti od rektora da preuzme odgovornost sukladno svojim ovlastima.
 
Sudionik smatra da studenti trebaju podržati nastavnike pokrene li dekan stegovne postupke protiv njih zbog istupa u medijima.
 
Prijedlog: Od dekana treba tražiti ostavku do 3.10., a od rektora se treba tražiti da preuzme odgovornost sukladno svojim ovlastima.
 
Od rektora također treba tražiti ostavku.
 
Potpisnici tog zahtjeva trebale bi biti i druge sastavnice Sveučilišta u Zagrebu.
 
Promjena formulacije: Plenum traži da dekan da ostavku do 3. 10. ili da ga rektor u tom roku smijeni.
 
Sudionik smatra da bi sankcija trebala biti blokada.
 
Sudionik smatra da bi sankcija trebalo biti novo okupljanje na kojem će se odlučiti u daljnjim koracima.
 
Prijedlog je prihvaćen. Jedan protiv, nekoliko suzdržanih.
 
Prva opcija, blokada, dobila je više glasova.
 
Dakle, ukoliko dekan do 3. 10. ne da ostavku i rektor ga ne smijeni, organizirat će se blokada.
 
Sljedeći prijedlog: Plenum Filozofskog fakulteta traži da rektor da ostavku.
 
Prijedlog je prihvaćen, uz nekoliko suzdržanih.
 
Posljednji prijedlog: Slaže li se plenum da se studentski zborovi ostalih sastavnica Sveučilišta pozovu kao supotpisnici traženja rektorove ostavke?
 
Sudionik postavlja pitanje što znači „sastavnice“. Je li riječ o upravama ili Studentskim zborovima?
 
Plenum se slaže.
 
Moderatorica zaključuje da je ovime riješen i treći dio rasprave koji se trebao ticati rektora Borasa.
 
2) Razno
 
Dosad je izbrojano 1090 kuna, u novčanicama i kovanicama od 5 i 2 kune.
 
Za radne grupe se sudionici mogu javiti na liste koje se nalaze naprijed, ili na plenumsku listu.
 
Moderator u ime plenuma zahvaljuje medijima koji su pratili i prate akcije na Filozofskom fakultetu.
 
3) Izbor termina sljedećeg plenuma, moderatora i zapisničara
 
Sudionik apelira na profesore i profesorice da i na sljedećem plenumu sudjeluju kao moderatori i pokažu da su u ovome zajedno sa studentima.
 
Sudionik smatra da bi se, s obzirom na situaciju, plenum trebao održati prekosutra.
 
Sudionik predlaže održavanje plenuma 5. listopada, s mogućnošću sazivanja izvanrednog plenuma u skladu s događanjima.
 
Student se slaže s prethodnim prijedlogom s obzirom na izglasan rok. Treba se koncentrirati na akcije, a ne sazivati plenum radi plenuma.
 
Sudionica smatra da bi plenum trebao biti sazvan za 3. 10. upravo zbog roka koji je zadan.
 
Sudionik smatra da bi se plenum trebao održati 30. 9., kako bi se do ponedjeljka dogovorile akcije za slučaj da dekan ne da ostavku.
 
Prijedlozi:
1) Prekosutra, petak
2) 30.9., petak
3) 3.10., ponedjeljak
4) 5.10., srijeda
Glasa se ponovno o 2. i 3. opciji jer su bile gotovo izjednačene.
Više glasova dobio je prijedlog da se plenum održi u ponedjeljak, 3.10. u 20 sati.
 
Izabrane su moderatorice za sljedeći plenum.
Izabran je zapisničar.
 
21:22- zaključen je 210. plenum Filozofskog fakulteta.

Vezani članci

  • 7. travnja 2016. Izvještaj s 203. plenuma Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 6. travnja 2016. Na 203. plenumu Filozofskog fakulteta u Zagrebu raspravljalo se o provedbenim koracima u realizaciji službene suradnje s KBF-om te kako u njih efikasno intervenirati da bi se spriječilo sklapanje ugovora. Raspravljalo se i o prijetnji autonomiji FFZG-a te suspenziji prodekanice za znanost i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Branke Galić. Sazvana je radna grupa za medije i radna grupa za procjenu trenutne situacije. Idući plenum održat će se 13. travnja 2016. godine u 20h, D7.
  • 14. travnja 2016. Izvještaj s 204. plenuma, 13. travnja 2016. Sinoć ste u Dvorani 7, između ostaloga, mogli saznati ponešto o pravnim aspektima suspenzije prodekanice Galić, čuti u kojem su obliku FFZG i KBF dosad surađivali i na koji način se ta suradnja razlikuje od nove sporne "suradnje" te koje su još suradnje, osim aktualne s KBF-om, potencijalno sporne i zašto. Još jednom se moglo čuti da plenumaši ne žele podjele niti diskriminacije u ikojem obliku te da je problem ugovora iznad svega politički problem, a rad Plenuma FFZG-a trenutno je većinom usmjeren na borbu unutar Filozofskog fakulteta. Prenosimo službeni izvještaj.
  • 24. travnja 2016. Izvještaj s 205. plenuma Filozofskog fakulteta Na 205. plenumu FFZG-a, koji se održao 20. travnja 2016. raspravljalo se o revidiranju odluke o povjerenju novinaru za snimanje dokumentarca, zatim o pravnim aspektima slučaja prodekanice Galić, o najavljenoj cenzuri rasprave na Fakultetskome vijeću, o Prijedlogu novoga Pravilnika o postupku vrednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu koji je predložen na Senatu Sveučilišta u Zagrebu te o potpori radnicima za Praznik rada.

Događanja

pogledaj sve

Bookmarks

pogledaj sve

Fusnote

pogledaj sve

Natječaji i prijave

pogledaj sve

Plenum FFZG-a

pogledaj sve