Rasprava o Bolonjskom procesu – priopćenje za javnost splitskih studenata

Splitske su nam studentice i studenti poslale tekst/analizu u kojoj upozoravaju na nedostatke i propuste u provođenju bolonjskoga procesa na hrvatskim sveučilištima i veleučilištima (kako su objedinili su probleme različitih fakulteta u Hrvatskoj, neki problemi na koje ćete tokom čitanja naići možda neće biti oni koji se javljaju na “vašem” fakultetu, ali zato postoje na nekim drugim faksevima, i obrnuto). Iako je u tekstu naveden velik broj problema koji su se iskristalizirali od uvođenja “Bologne” na sveučilišta (a od kojih su neki postojali i prije), Splićani naglasak stavljaju na prijedloge za poboljšanje njegove provedbe. Kako nam se čini da je otvaranje rasprave o navedenim (i nenavedenim) problemima i prijedlozima od izuzetne važnosti za sve koji studiraju po bolonjskome sistemu, pozivamo vas da joj se pridružite kako komentiranjem ovoga dopisa, tako i slanjem vaših analiza, tekstova, iskustava i inog a koji bi probleme i prijedloge oko poboljšanja provedbe i detektiranja problema bolonjskoga procesa sagledali iz što više različitih kutova! Također pozdravljamo i uključivanje slanjem svih bitnih linkova na dokumente relevantne za provedbu Bolonjskog procesa u Hrvatskoj na slobodnifilozofski[at]googlemail.com. Dokumente ćemo onda objaviti u zasebnom postu i po potrebi osvježavati.


Ujedno podsjećamo da na FFZG-u još od 2007. godine djeluje Bolonjska sekcija koja se aktivno bavi problemima studenata i studentica uzrokovanima provedbom Bolonjskog procesa na FF-u, ukazivanjem na nepravilnosti u samoj provedbi te zalaganjem za prava studenata/ica. Zainteresirani za pridruživanje mogu im se javiti mailom na adresu bolonjska.sekcija[at]gmail.com.

Otvaramo raspravu!U jeku posljednjih zbivanja u hrvatskom visokom školstvu, uz već iznesen problem plaćanja visokog školovanja, nalazimo nužnim upozoriti nadležno ministarstvo, odgovorne stručnjake, kao i sveukupnu hrvatsku javnost o slaboj općoj obaviještenosti profesora i studenata o:

* Bolonjskom procesu
* zakonima te o studentskim pravima i obvezama
* načinima i kriterijima bodovanja predmeta
* mogućnostima nastavka školovanja kako u državi tako i u inozemstvu
* kriterijima upisa viših stupnjeva školovanja
* protočnosti Bolonjskog procesa, to jest o mogućnostima upisivanja izbornih predmeta na drugim odsjecima i fakultetima, kao i o mogućnostima polaganja ispita kod drugog profesora, a ne kod profesora kod kojeg je predmet odslušan
* mogućnostima razmjene studenata i profesora

te ovim putem predlažemo nadležnima:

* organiziranje, za javnost otvorenih, predavanja o Bolonjskom procesu, barem jednom u semestru, u gradovima u kojima postoje visokoškolske ustanove, po mogućnosti u večernjim satima kako bi odaziv zainteresiranih bio što veći

* organiziranje, za javnost otvorenih, predavanja o Bolonjskom procesu u svim većim hrvatskim gradovima, barem jednom godišnje

Nadalje, ovim putem želimo skrenuti pozornost javnosti na određene nedosljednosti u provođenju, ne tako davno uvedenog, Bolonjskog procesa:

1. nepostojanje kolokvija tijekom semestra na pojedinim fakultetima, a koji bi trebali pružati povratnu informaciju profesorima i na osnovu kojih bi se studenti trebali osloboditi polaganja ispita ili barem dijela ispita, a sve u svrhu što boljeg rezultata na kraju akademske godine
2. nepoštivanje anonimnosti pri ispunjavanju anketa kojima studenti vrednuju profesorsku pripremljenost za izvođenje nastave i sam način izvođenja nastave
3. neobavještavanje studenata o rokovima ispita upisanog semestra na početku, nego tek pri kraju istog
4. nejasno definiranje zadataka za koje se očekuje da će ih studenti tijekom akademske godine ispuniti
5. nepostojanje čvrstog plana i programa nastave, odnosno, neprestano mijenjanje termina nastave, zadataka i obveza koji se pred studente postavljaju
6. nedovoljno jasni kriteriji ostvarivanja prava na potpis, kao i samog načina vrednovanja studentskog rada
7. preklapanje termina ispita u ispitnom roku, kao i termina nastave tijekom akademske godine
8. otkazivanje predavanja i ispitnih rokova bez prethodnog obavještavanja studenata, bilo putem oglasne ploče, bilo putem službenih internetskih stranica
9. neravnomjerno raspoređeni termini predavanja tijekom radnog tjedna, čime se studentima pojedinim danima ograničava ili onemogućava prilika za učenje
10. ograničena mogućnost učenja u fakultetskim prostorijama

Također, koristimo ovu priliku da iznesemo svima koji su na bilo koji način uključeni u proces visokoškolskog obrazovanja svoje prijedloge u svrhu što kvalitetnijeg načina stjecanja prijeko potrebnih znanja:

1. produljenje radnog vremena referada, naročito na fakultetima koji, zbog ograničenosti prostora, ne vrše nastavu u zgradi u kojoj se nalazi referada
2. upisivanje godine, a ne pojedinih semestara, na onim fakultetima na kojima se taj način upisa ne provodi, čime bi se rasteretili i studenti i referade, te bi se time studentima oduzimalo manje vremena prijeko potrebnog za ispunjavanje svih zadataka koji se pred njih stavljaju
3. unaprjeđivanje odnosa referada-studenti u svrhu što kvalitetnijeg i lakšeg obavljanja poslova vezanih uz upise semestara, odnosno akademskih godina
4. osnivanje studentskih nadzornih odbora koji bi imali zadaću posredovanja između studenata i profesora, upoznavanje studenata s novim zakonima, zatim, održavanje studentske tribine najmanje jednom po semestru na razini svakog fakulteta te jednom godišnje na razini sveučilišta
5. studentski nadzorni odbor bi se trebao sastojati od predstavnika studenata određenog fakulteta koji bi predsjedavao tim odborom te od dvoje studenata svakog odjela istog fakulteta – jednog predstavnika nižih i jednog predstavnika viših godina
6. veći broj ECTS bodova za predmete koji svojom obimnošću to zaslužuju
7. češća ažuriranost podataka na službenim internetskim stranicama
8. produljenje upisnih rokova
9. veći broj ispitnih rokova
10. osiguravanje nižih cijena nabave udžbenika
11. osiguravanje nižih cijena pretplata na stručnu, znanstvenu i kulturnu literaturu
12. veća novčana potpora studentima koji nemaju stalno prebivalište u gradu u kojem studiraju
13. unaprijed određeni termini mogućih nadoknada
14. ukidanje prijamnog ispita za nastavak školovanja unutar iste visokoškolske ustanove
15. uvrštavanje nastave hrvatskog jezika u skupinu obaveznih predmeta na svim razinama visokoškolskog obrazovanja
16. zapošljavanje dovoljnog broja profesora kako bi se nastavni proces što kvalitetnije odvijao
17. isti tretman profesora i studenata što se tiče kašnjenja, upotrebe mobilnih uređaja ili bilo kojega drugog oblika ometanja nastave
18. osiguravanje jeftinijih ulaznica za kulturna zbivanja – koncerte, izložbe, predavanja, odnosno, osiguravanje besplatnog ulaza u kazališta, galerije, muzeje i slične ustanove onim studijskim grupama koje su usko vezane uz rad navedenih ustanova
19. veća novčana potpora studentskim projektima te upoznavanje sveukupne javnosti s njima
20. pokretanje i financiranje studentskih časopisa
21. veći broj organiziranih izvannastavnih aktivnosti i alternativnih predavanja
22. sudjelovanje u financiranju studentskih izleta i putovanja, odnosno, osiguravanje popusta gdje je to moguće
23. osiguravanje dovoljnog broja prostorija u kojima studenti mogu učiti, kao i potrebnih pomagala za rad
24. bolja opremljenost fakultetskih knjižnica
25. nabava fotokopirnih strojeva te osiguravanje informatičke opreme za studentske potrebe
26. pisanje skripta od strane profesora čime bi se smanjilo bespotrebno diktiranje na predavanjima
27. veći broj, od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa odobrenih, izbornih predmeta
28. osiguravanje potpune slobode pri upisivanju izbornih predmeta
29. opremljenost prostorija u kojima se predavanja odvijaju svime potrebitim – od ploče, klupa, zavjesa i klima do informatičke opreme, čime se olakšava boravak i rad unutar tih prostorija
30. popisi predmeta, ECTS bodova te raspored sati u svim zgradama pojedinih fakulteta, a ne samo u zgradi gdje je smještena referada
31. pravovremeno obavještavanje studenata i profesora o radu drugih odsjeka istog fakulteta, o radu studenata srodnih fakulteta, kao i o glavnim stručnim i kulturnim zbivanjima u gradu i državi
32. poticanje na suradnju među odsjecima istog fakulteta i na suradnju među različitim fakultetima
33. organiziranje ljetnih radionica
34. organiziranje gostovanja na drugim fakultetima i organiziranje gostovanja profesora, studenata i studentskih projekata s drugih fakulteta
35. organiziranje predavanja priznatih stručnjaka
36. povećanje dozvoljenog ukupnog broja izostanaka s 20% na 25% po semestru
37. omogućen uvid javnosti u financijsku strukturu sveučilišta i pojedinačnih fakulteta
38. osiguravanje dovoljnog broja prostorija za normalno održavanje nastave na jednoj lokaciji, kako se ne bi gubilo dragocjeno vrijeme u stalnim putovanjima od jedne do druge zgrade
39. izgradnja novih studentskih domova
40. otvaranje većeg broja studentskih menzi
41. pokretanje posebne autobusne gradske linije namijenjene isključivo studentima
42. nezloupotrebljavanje studentskih radova u svrhu stručnog napretka profesora
43. pružanje mogućnosti odrađivanja školarine na sveučilišnim projektima
44. zamjenjivanje tradicionalnih indeksa suvremenim elektroničnim karticama

Na kraju predlažemo da se na mjesto ministra znanosti, obrazovanja i športa postavi odgovorna osoba koja je, svojom formalnom naobrazbom, osposobljena za to mjesto.

studenti i studentice hrvatskih sveučilišta

Vezani članci

  • 19. travnja 2021. Startupi neće riješiti nezaposlenost u Italiji Talijanski i strani korporativni gurui koji već desetljećima mantraju neoliberalne trope poput digitalizacije, očekivano pozdravljaju Draghijeve najave poreznih olakšica digitalnim startupima kao inovativne. Međutim, dosadašnji digitalizacijski napori, usmjereni na privlačenje stranog kapitala i zaogrnuti agendom društvene mobilnosti kroz malo poduzetništvo, niti su doveli do smanjenja nezaposlenosti, niti do procvata tehnološke učinkovitosti od koje bi stanovništvo zaista imalo koristi.
  • 17. travnja 2021. Tesla proglašena krivom za razbijanje sindikata "„Ovo je ogromna pobjeda za radnice i radnike koji su imali hrabrosti usprotiviti se i organizirati u sistemu koji trenutno u velikoj mjeri ide u prilog zapošljavatelja poput Tesle koji ne prezaju od kršenja zakona“, izjavila je potpredsjednica UAW-a Cindy Estrada „Iako slavimo pravdu sadržanu u današnjoj presudi, ona naglašava supstancijalne mane američkog Zakona o radu. Ovdje imamo primjer kompanije koja je očito prekršila zakon, a ipak mora proći tri godine prije negoli radnice i radnici pogođeni time dobiju ikakvu pravdu.“"
  • 10. travnja 2021. Nema dokaza za zabranu sudjelovanja trans žena u sportu Ideologem kojim se učvršćuju anti-trans norme i regulative, te legitimira isključivanje trans žena i interspolnih osoba iz ženskog sporta, zasniva se na vizuri spola kao biološkog. Potom se, još vulgarnije, sport razumije kao polje kompeticije koje poglavito zavisi od hormona, veličine organa i sličnih spolnih obilježja. Međutim, ne postoje utemeljena znanstvena istraživanja koja bi potkrijepila pretpostavku da trans žene općenito imaju bolje sportske performance u odnosu na cis žene, niti je istraženo kako točno na njihove predispozicije utječe hormonska terapija, dok je mit o automatski boljim rezultatima zahvaljujući većoj razini testosterona već srušen. S obzirom na to da su razlike u izvedbi unutar svih sportskih kategorija prije svega individualne, možda je vrijeme da se dovede u pitanje i mit o podjeli sporta na „ženski“ i „muški“.
  • 25. ožujka 2021. Spomenici, nazivi ulica i osporeno sjećanje "Ponosno „anti-woke“ pozicioniranje samo je posljednji u nizu vladinih pokušaja da memorijalizira bjelačku supremaciju. Meghan Tinsley izvještava o politici komemoracije."
  • 20. ožujka 2021. Talijanska vlada outsourceala je ekonomsku strategiju privatnoj konzultantskoj firmi McKinsey Još jedno postavljanje premijera „odozgo“ u Italiji znači nastavak tehnokratskih politika u sklopu kojih se čelnike_ce ne bira demokratski, dok se potez legitimira navodnim kompetencijama koje posjeduje izabrana osoba. Nekoć vodeća figura Europske centralne banke, premijer Mario Draghi formirao je kabinet koji je također sastavljen od „stručnjaka“, onih koji pretežno podupiru ekonomske politike već potvrđene kao devastirajuće po živote stanovništva u Italiji. Vrhunac ove navodno neutralno-ekspertne misije potez je kojim ekonomski plan oporavka od posljedica pandemijske krize ne donose čak ni ovi stručnjaci, nego je zadaća delegirana drugoj „stručnoj“ instanci ‒ privatnoj konzultantskoj firmi za upravljanje McKinsey. Birače i biračice i dalje nitko ništa ne pita.
  • 13. ožujka 2021. Zeleni feministički val u Čileu Zelena marama simbol je prosvjeda latinoameričkih feministkinja i feminista protiv kriminalizacije pobačaja, sveprisutna i u Čileu – jednoj od država u kojoj su zakoni u pogledu reproduktivnih prava najkonzervativniji. Nakon trodesetljetnog učvršćivanja neoliberalnog modela i drakonskog napada na reproduktivnu pravdu, Čileanke_ci dobivaju priliku da u procesu promjene pinočeovskog ustava kreiraju strukture koje bi mogle poboljšati njihove živote. Jedna od ključnih stavki koje feminističke skupine nastoje ugraditi u nacrt novog ustava upravo je emancipatorna reproduktivna politika koja će odlučno dekriminalizirati pobačaj.
  • 13. ožujka 2021. Pobjeda za radnike i radnice u sudskom sporu oko Ubera Odlukom britanskog Vrhovnog suda koja daje pravo zaposlenima u Uberu na minimalnu nadnicu i plaćeni godišnji odmor, konačno ih se legalno prepoznaje kao radnice i radnike, a ne kao samozaposlene. Ova važna pobjeda za radničku klasu u sukobu rada i kapitala dolazi nakon dugotrajne borbe, prije svega zahvaljujući inovativnim sindikalnim grupama koje su prepoznale da novi oblici eksploatacije u okviru ekonomije honorarnih poslova iziskuju i nove oblike otpora i kolektivnog radničkog udruživanja.
  • 13. ožujka 2021. Prijedlog izgradnje ugljenokopa u Cumbriji duguje svoju popularnost izostanku zelene alternative "Vlada je odgovorna za stvaranje održivih radnih mjesta u dijelu zemlje koji još uvijek nosi ožiljke nanesene desetljećima deindustrijalizacije te se oporavlja od ekonomskih psoljedica pandemije COVID-19"
  • 13. ožujka 2021. Studentice i studenti s Bosporskog sveučilišta protiv Erdoğana Postavljanje na čelo Bosporskog sveučilišta rektora koji je blizak vladajućoj Stranci pravde i razvoja, te poznat po svojim anti-LGBTIQ+ stavovima samo je korak u nizu proširenja dosega Erdoğanove autoritarne vlasti na nekoć nezavisne institucije i jačanja konzervativnog utjecaja na turski društveni život. Međutim, takav čin proizveo je dvomjesečne studentske prosvjede. Vlast demonizira pobunjenike_ce, označavajući ih kao teroriste, seksualne devijante, vandale i barbare, u pokušaju legitimiranja policijske brutalnosti i uhićenja. Studentski otpor u Istanbulu ipak žilavo opstaje, ali potrebna mu je međunarodna solidarnost.

Događanja

pogledaj sve

Bookmarks

pogledaj sve

Fusnote

pogledaj sve

Natječaji i prijave

pogledaj sve

Plenum FFZG-a

pogledaj sve