Novi broj Diskrepancije: poziv za radove!

Diskrepancija, časopis Kluba studenata sociologije našeg fakulteta šalje poziv svim zainteresiranim autorima i autoricama da svojim radovima doprinesu sadržaju sljedećeg broja. Rok za slanje radova je kraj mjeseca rujna, a poziv s obrazloženjem temata prenosimo u cijelosti:


Poštovani,

uredništvo časopisa Kluba studenata sociologije “Diskrepancija” Filozofskog fakulteta u Zagrebu poziva sve zainteresirane studentice i studente da šalju autorske radove za objavu u sljedećem broju. Tema je idućeg broja “Diskrepancije” tranzicija postsocijalističkih zemalja. Namjeravamo zaobići uobičajene teze o korupciji i kulturnim obrascima kao
preprekama ‘modernizacijskome putu’ te umjesto toga navedene pojave pokušati dovesti u vezu sa širim političko-ekonomskim odnosima.

Prednost imaju radovi vezani uz temat, ali prihvaćaju se i radovi vezani uz druge društveno-humanističke teme. Molimo autore/ice da imaju na umu interdisciplinarni karakter časopisa te da nastoje svoje radove prezentirati na način koji će biti prihvatljiv čitateljstvu s raznih područja. Rok za slanje tekstova je kraj rujna.

Upute o oblikovanju rada možete pronaći na zadnjim stranicima bilo kojeg broja časopisa ili na internetskim stranicama časopisa
http://www.diskrepancija.org/casopis/index.php?naputak_suradnicima.
Adresa na koju možete poslati radove, kao i sve upite, je
diskrepancija(at)gmail.com.

Događanja

pogledaj sve

Bookmarks

pogledaj sve

Fusnote

pogledaj sve

Natječaji i prijave

pogledaj sve

Plenum FFZG-a

pogledaj sve