Izvještaj s 211. plenuma Filozofskog fakulteta + izjava za medije

Na 211. plenumu Filozofskog fakulteta u Zagrebu, održanom 3. listopada, raspravljalo se o statusu plenuma i studentskih predstavnika te njihova odnosa sa Studentskim zborom, smjeru kretanja politike fakulteta s obzirom na v.d. dekana Holjevca, te legalnosti izbora novih prodekana od strane Senata.

Izvor: Facebook stranica plenuma Filozofskog fakulteta

Izjava za javnost Plenuma Filozofskog fakulteta u Zagrebu

 
Na 211. plenumu Filozofskog fakulteta održanom 3. listopada 2016. godine raspravljalo se o trenutnoj situaciji na Filozofskom fakultetu. Plenum se održao nakon izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu na kojoj je razriješen dužnosti dosadašnji dekan Vlatko Previšić, čime je ispunjen zahtjev 210. plenuma.
 
Međutim, time nije u potpunosti riješena situacija na Filozofskom fakultetu. Senat nije povukao svoju odluku o poništavanju izbora za Studentski zbor Filozofskog fakulteta te nije riješen status Fakultetskog vijeća kao vrhovnog tijela odlučivanja na fakultetu, zato što u to tijelo nisu vraćeni studentski predstavnici. Osim toga, Senat je postavio dosadašnjeg prodekana za organizaciju i razvoj Željka Holjevca za v.d. dekana, ali je ujedno prekoračio svoje ovlasti imenujući pet v.d. prodekana, što je isključivo u ingerenciji Fakultetskog vijeća. Na taj način ponovno se pokazalo da se o Filozofskom fakultetu ne odlučuje na tijelu koje je za to nadležno.
 
Slijedom toga, Plenum je nakon provedene rasprave donio sljedeće zaključke:
 
1. Plenum zahtijeva opoziv odluke Senata o poništenju izbora za Studentski zbor Filozofskog fakulteta
2. Plenum zahtijeva od v.d. dekana da odmah vrati postojeće studentske predstavnike u Fakultetsko vijeće, zbog toga što poništenje izbora za Studentski zbor ne znači poništenje mandata studentskih predstavnika u Fakultetskom vijeću
3. Plenum zahtijeva od v.d. dekana da vrati studentske prostorije na korištenje studentima i da omogući redovno funkcioniranje Plenuma
4. Plenum ne priznaje v.d. prodekana koje je postavio Senat Sveučilišta, jer nisu izabrani u skladu sa statutom Sveučilišta
5. Plenum daje naputak Inicijativi članova i zamjenika Fakultetskog vijeća za pokretanje daljnje pravne procedure vezane za upravni nadzor nad radom Senata Sveučilišta u Zagrebu te Filozofskog fakulteta u Zagrebu
 
Idući plenum održat će se prvi dan nakon sljedećeg Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta, kada će se znati jesu li zahtjevi Plenuma ostvareni i prema tome će se odrediti daljnji koraci.
 
Jedan svijet, jedna borba!
Izvještaj s 211. plenuma

 
Dnevni red
1. Obavijesti
2. Razrješenje situacije na Filozofskom fakultetu
3. Razno
4. Odabir moderatora i zapisničara za idući plenum
 
Početak plenuma: 20:10
Moderatori čitaju pravila plenuma. Podsjetnik da je zabranjeno snimanje osim onima koji snimaju dokumentarac.
Moderatori čitaju prijedlog dnevnog reda.
Dnevni red je prihvaćen.
  
1. Obavijesti
 
Moderatori čitaju popis pisama potpore: Sindikat zaposlenih u zaštitarskoj djelatnosti, Press centar za okoliš Hrvatske, Agencija za bioetiku i socijalnu ekologiju, Pokret za sekularnu Hrvatsku, Forum mladih SDP-a, udruga Universitas, Klub studenata psihologije Feniks s Hrvatskih studija, sindikat Nova Solidarnost, skupina umjetnika koja trenutno radi na Golom otoku, Studentska inicijativa Tekstilno-tehnološkog fakulteta, KSET, Društvo studenata socijalnog rada, Udruga Kamensko, SRP, Mreža mladih Hrvatske, Filozofski fakultet u Rijeci, „Politički leksikon“ – inicijativa Akademije dramskih umjetnosti, Institut za razvoj obrazovanja.
 
Moderatori čitaju pismo podrške Filozofskog fakulteta u Rijeci.
  
2. Razrješenje situacije na Filozofskom fakultetu
 
Uvodničar čita izjavu raspuštenog SZ-a Filozofskog fakulteta u Zagrebu i raspuštenih studentskih predstavnika u Fakultetskom vijeću FF-a. Na današnjem Senatu nije se raspravljalo o raspuštenom SZ-u i raspuštenim delegatima. Nad tom odlukom zatražen je upravni nadzor.
 
Moderatori otvaraju raspravu.
 
Sudionica naglašava kako studentski predstavnici na Senatu nisu pročitali ovu izjavu.
 
Sudionica kaže kako to što Senat nije raspravljao o poništenju odluke o raspuštanju SZ-a i to što je SZ još raspušten, to ne mora značiti da nemamo studentske zastupnike u vijeću. Činjenica što je SZ raspušten ne znači da studentski predstavnici nisu i dalje legalni studentski predstavnici. Ako do iduće sjednice FV-a ne dobijemo očitovanje Ministarstva, profesori odbijaju i dalje raditi u krnjem sastavu FV-a, bez studenata.
 
Sudionik pojašnjava situaciju sa studentskim predstavnicima. Dobili smo oktroiranog dekana koji radi na istom tragu kao i prošli dekan, možemo očekivati kontinuitet događanja. Ukoliko će se inzistirati na izboru novih studentskih predstavnika, možemo doći do pravnog apsurda.
 
Sudionica napominje kako su danas postavljeni v.d. prodekana, što nije u nadležnosti Senata. Novi dekan bi mogao biti na dužnosti tek od sljedeće akademske godine. S obzirom da nije poništena odluka o SZ, vjerojatno se ide u izbor novog SZ, nakon čega se formira novo FV, izbori za dekana nakon toga, novi dekan će biti izabran na ljeto, što znači da mu počinje mandat iduće akademske godine. V.d. će vršiti dužnost cijelu akademsku godinu.
 
Sudionik postavlja pitanje zašto plenum ne bi birao studente u FV. Spočitava nam se kako je plenum neformalno tijelo, zašto se ne pokušamo izboriti da plenum postane formalno tijelo? Dosadašnji sustav očito ne funkcionira.
 
Sudionik podržava taj smjer. Kaže kako, dok je postojao implicirani strah izvaninstitucionalnog pritiska, uprave su se ponašale drugačije. Onog trenutka kad je zamro taj kontinuitet, počeli su veći problemi. Više se ljudi javilo da pojasni situaciju, no točka je o razrješenju stanja na FF-u.
 
Sudionica kaže da nema nimalo potrebe da se delegati biraju na plenumu, i ne želi time umanjiti važnost plenuma. Delegati se moraju birati isključivo među studentima. Isto kao što studenti dolaze na plenum, mogu doći na izbore za SZ. Svaka osoba koja bi se prijavila na plenumu, može se prijaviti na izbore za SZ.
 
Sudionica kaže kako je jedan dan raspušten SZ, a drugi dan su dovedeni zaštitari. Tu se govorilo kako su studenti teroristi i slično, treba se tražiti nadzor nad tim. Dekan to treba platiti sam. Što se tiče v.d.-a – kolika je mogućnost promjene v.d-a, i treba se pozvati na to da Senat nije smio imenovati prodekane.
 
Sudionik odgovara na ideju delegiranja studentskih predstavnika od strane plenuma. Ta je praksa postojala, i bila je više-manje katastrofalna. Kada se to radilo, prosjek predstavnika u FV bio je 6. Nakon te prakse, prosjek je bio 13. Moć plenuma je vaninstitucionalni pritisak, a ne da bude unutar institucije.
 
Sudionik kaže kako bi se za formalizaciju plenuma trebao mijenjati zakon. To što plenum nije reguliran zakonom, ne znači da je nelegalan. Prije je SZ uvijek davao popis delegata za FV, to se odlučivalo na plenumu. Greška je bila što se za svako FV biralo nove predstavnike, jer je dobro imati kontinuitet i nekoga tko je upućen. Nigdje nije opisano na koji način SZ bira predstavnike. Dobro je da se predstavnike bira na plenumu, da ih zna šira populacija, ali treba izabrati stalne predstavnike. Trebali bismo zaključiti da je uvjet od prošlog plenuma zadovoljen. Ostavku Borasa smo tražili, trebali bismo skupljati argumente za tu borbu. Pitanje nove uprave – hoće li se dopustiti korištenje studentskih prostorija, itd.
 
Sudionik daje prijedlog – misli da nije u redu od FF-a tražiti da vodi ovu borbu jer je Boras rektor Sveučilišta, trebali bismo se povezati s fakultetima s kojima je to moguće. Ne zna kakvo je stanje s povezivanjem. Treba se nastaviti raditi na tome jer Boras nije ispravio greške, nego ih nastavlja raditi. U to se treba uključiti puno više ljudi i puno više fakulteta.
 
Sudionik poručuje kako je komplicirano povesti borbu protiv Borasa u suranji s drugim SZ-ovima, jer nisu skloni FF-u.
 
Moderatori sumiraju raspravu. Jedan smjer je išao prema pitanju delegiranja studentskih predstavnika. Drugi smjer je trenutna situacija na fakultetu (nova uprava i v.d. koji nisu smjeli biti tako postavljeni). Treći smjer je suradnja s drugim fakultetima u svrhu smjene rektora.
 
Sudionica podsjeća kako su troje prodekana iz starog sastava koji su glasali za ugovor s KBF-om, a jedina prodekanica koja je bila protiv je izbačena. Ti ljudi vjerojatno imaju isti stav o tome.
 
Moderatori usmjeravaju raspravu, napominje se kako treba naći put da se studentski predstavnici vrate u FV.
 
Sudionica napominje kako je SZ ove godine počeo raditi na statutu kojim bi se reguliralo biranje studentskih predstavnika, pokušava se oformiti Studentsko vijeće kao tijelo koje bi okupljao sve studentske predstavnike na razini FV, ali i odsječkih vijeća. Zbor je napravio pomake, odaziv na izbore je mogao biti veći. Svakako je važno imati SZ kad se biraju predstavnici, plenum tu nije dobar jer nema kontinuiteta.
 
Sudionik napominje kako kontinuitet plenuma ovisi o aktivističkom potencijalnu. Ovisi o ovdje prisutnima i ostalim kolegama. Ovo je najdemokratskiji mogući način za donošenje odluka. Prije plenuma su tadašnji SZ tražili širi krug u SSU. Što se tamo odlučilo tako je SZ radio. Isto se radi na plenumu, gdje je i širi krug ljudi. Prostor gdje se ljudi mogu okupljati je izuzetno važan. To je dovoljno važna tema za neki sljedeći plenum, mogla bi se za to formirati radna grupa. Sada o tome neće biti dovoljno kvalitetna rasprava. Za trenutnu situaciju predlažem da plenum zaključi da je smijenjen dekan i da je uvjet zadovoljen, da se formira radna grupa za seciranje dokumenata koja bi proučavala postupak izbora nove uprave, na osnovu tih zaključaka da se napiše izjava.
 
Sudionica predlaže da se kontaktira sveučilišni zbor i da se traži sastanak s rektorom gdje će biti prisutni ljudi iz raspuštenog zbora pa vidjeti što se može napraviti.
 
Sudionik predlaže da probamo vidjeti smatramo li da ima potrebe i kapaciteta, predlaže vršenje pritiska.
 
Sudionica smatra kako nemamo puno za napraviti. Pritisak ne može puno donijeti jer su otišli najdalje što im se da odlaziti. Nema potrebe za daljnjim napetim koracima, jer se to može riješiti mirnim i stabilnim putem. Podržava radnu grupu za seciranje dokumenta koja bi se bavila tim upravnim nadzorima.
 
Sudionik predlaže direktniji oblik pritiska. Moramo inzistirati na povratku ovih predstavnika u FV. Odluka o raspuštanju zbora i predstavnika je pod upravnim nadzorom, prema nekim tumačenjima je nelegalna. To ne poništava mandat studentskih predstavnika u najmanju ruku do idućih izbora. Predlažem da kada bude sazvano FV, da studentski predstavnici tamo odu s profesorima i da se ne pristaje na rad FV-a bez njih.
 
Sudionica odgovara na ideju povezivanja sa sveučilišnim zborom. Oni su na neki način nama pružili ruku, ali nakon što im je poslana izjava SZ-a sa zamolbom da to pročitaju pred Senatom, oni to nisu učinili. S njima surađivati oprezno.
 
Sudionik naglašava kako redovni rad studenta podrazumijeva predstavnike na vijeću, ali i slobodno korištenje studentskih prostorija i da se slobodno može organizirati plenum, to treba tražiti u paketu. Onoliko koliko nas se uprava boji, toliko će nam dati.
 
Sudionik poručuje kako treba vidjeti kako će se uprava postaviti u ovome slučaju. Što se tiče studentskih predstavnika, nema razloga da dosadašnji predstavnici ne sjede u vijeću, ta je odluka dosada provođena silom (zaštitarima). Studenti nisu mogli ulaziti u studentske prostorije jer je dekan uzeo ključeve. Trebamo vidjeti kako će se nova uprava postaviti u prvih tjedan dana, hoće li dosadašnje metode ukinuti ili ublažiti. Predlaže da se vidi što će se od dosadašnjih metoda ukinuti i kako će se riješiti situacija s vijećem.
 
Sudionica kaže kako uprava treba gledati kako ćemo se mi postaviti, da moramo udariti ton. Moramo biti aktivni, a neka se oni prilagođavaju.
 
Sudionik napominje kako suspenzija znači privremeni prekid radnog odnosa do neke nove situacije. Ima li nova uprava ikakav legitimitet, ima li uporišta u FV, što predstavlja i koga predstavlja? Što dobivamo ako plenum odustane od glavnih namjera.
 
Sudionica poručuje kako suspenzija traje dok Senat to ne potvrdi dvotrećinskom većinom glasova, što se danas i dogodilo.
 
Sudionik kaže kako ne moramo čekati kako će djelovati novi v.d., to već vidimo. Moramo donijeti neke kategoričke zahtjeve. Ono što je već rečeno – da se vrate predstavnici u FV i studentske prostorije – te zahtjeve, i još nekoliko, moramo staviti kao kategoričke zahtjeve, u protivnom idemo opet s blokadom.
 
Sudionicu interesira na temelju čega je rektor donio odluku o suspenziji? Statut Sveučilišta predviđa kako se suspendira dekan. U roku od tri mjeseca mora se izvršiti izbor novog dekana (čl. 39). Dekan koji je suspendiran ne može se više kandidirati. Tek kad se dobije službena odluka rektora, onda se može reagirati. Suspenzija dekana se vrši ako se trajno krši zakonska osnova. Treba se tražiti koja je ta zakonska osnova.
 
Sudionica poručuje kako joj se više sviđa prijedlog da predstavnici dođu s profesorima na vijeće i da ga napuste ako se studenti ne puste na vijeće. Ako bi se to sada opet dogodilo, u roku od 20 dana bi se trebale održati tri sjednice vijeća, što bi bilo neizvedivo. Dekan nikad ne bi bio smijenjen da se išlo samo pravnim putem, već je povećan pritisak zbog blokade. Realan pritisak je kroz direktnu akciju. Ako se studentima dopusti da ostanu na vijeću, prva točka mora biti izglasavanje novog dekana i smjena nove uprave. Ako se to ne dogodi onda se opet izglasava blokada. Ne treba čekati jer ova uprava može dugo ostati.
 
Sudionica kaže kako je važno vraćanje predstavnika na vijeće, ali je li zbog toga bitna blokada? Nitko nas neće uzimati za ozbiljno ako svaki tjedan izglasamo blokadu. Možemo ići mirnim putem, a ponovni izbori su u trećem mjesecu. Ili će sada biti izbori za nove predstavnike, ili će se stari vratiti na poziciju. Pitanje je je li nam toliko važno forsirati stare predstavnike, ili nam je to sporednija stvar od smjene dekana?
 
Sudionica napominje kako je važno imati predstavnike u vijeću, važno je da fakultet funkcionira normalno. Zamjenska uprava može biti tu godinu dana i može nam nametnuti još štetnih ugovora.
Sudionik napominje kako ljude moramo dovesti u tu situaciju da moraju računati s tim da ćemo blokirati fakultet svaki tjedan ako treba.
 
Sudionicu zanima koliko čekanje do trećeg mjeseca može doprinijeti našem spajanju s KBF-om. Ukoliko neće biti prestavnika, čekanje će ići njima na ruku.
 
Sudionik napominje kako je izuzetno važno da se studentski predstavnici vrate u vijeće, jer vijeće bez njih nije legalno. Oni su tamo da odlučuju o važnim pitanjima, i jedan od najvažnijih ciljeva oktroiranja ove prodekanske ekipe jest odlučivanje u smjeru Borasove struje. Čekanje do ožujka bilo bi pogubno. U najmanju ruku treba inzistirati da se 13 predstavnika vrati na vijeće do novih izbora. Potiče da se to usvoji kao zaključak plenuma.
 
Sudionik smatra kako je bitno da se predstavnici vrate, ali upozorava da nije pametno svaki put prijetiti s blokadom. Jednom smo zaprijetili time, ali nije pametno to svaki put govoriti, jer nas neće shvatiti ozbiljno. Pametnije je organizirati neku mini-akciju.
 
Sudionica kaže kako je fakultet već sada blokiran s pravne strane, nema vijeća. Bitno je da ostanu isti predstavnici jer oni nisu napravili ništa krivo, jer su smijenjeni zbog pokušaja smjene dekana. Plenum i SZ bili su isključivi faktor rušenja ugovora s KBF-om. Ovo se ne smije prihvatiti, jer je to odmazda. Studentski predstavnici su legalno izabrani, njihova smjena je ilegalna.
 
Sudionik predlaže formulaciju: Plenum traži opoziv nelegalne odluke Senata o poništavanju izbora za SZ, jer je tako pitanje bilo formulirano i na samom Senatu. Da se ide za opozivom te odluke.
 
Sudionik kaže kako moramo podržati inicijativu dijela FV-a da se inzistira na povratku studentskih predstavnika u FV, da se formulira zaključak. Što se tiče blokade, ne treba o njoj govoriti stalno, ona se ne stvara sama od sebe i iz vedra neba. Blokada 2009. pripremana je duže vremena. Treba postaviti pitanje koliko trenutno postoji organizirana spremnost za izvođenje blokade.
 
Sudionica ističe kako fakultet postoji zbog studenata, i kako uprava postoji zbog studenata. Trebamo donijeti zaključak.
 
Sudionica predlaže da se traži poništenje nelegalne odluke, te da se naloži delegatima da odu na iduće FV, blokada ne znači isključivo blokadu cijelog fakulteta. Možemo plenum organizirati za iduću srijedu, a da se na temelju provjeravanja granica ove uprave odlučimo za blokadu, kakvu blokadu itd.
 
Sudionica kaže kako sad imamo pet Previšića. Možemo tražiti opoziv odluke, ali činjenica da je raspušten SZ ne znači da studenti nemaju svoje predstavnike u vijeću, to su dvije legalno gledano nevezane stvari. To ne osporava legalnost ovih predstavnika. Zaključak plenuma mora biti zahtjev prema upravi da se legalno izabranim predstavnicima omogući prisustovanje vijeću. Nakon toga možemo na ozbiljnije pritiske.
 
Sudionik kaže kako zahtjev plenuma prema Senatu dobro zvuči u teoriji, ali kako se od toga ne može očekivati ništa. Članove se ne doimaju prijetnje s Filozofskog, predlaže da se izglasa što se sugeriralo već.
 
Sudionik predlaže dva zahtjeva plenuma: prvi prema Senatu, na prvoj redovnoj sjednici da se zahtijeva da se povuče odluka o raspuštanju SZ, drugi zahtjev prema v.d. Holjevcu, da predstavnici budu vraćeni na vijeće i da jednako participiraju, i zahtjev da se vrate studentske prostorije, da se omogući rad SZ, plenuma i radnih grupa.
 
Sudionica podržava takve zahtjeve te naglašava kako se oba zahtjeva temelje na tome da ne priznajemo odluku o SZ. Uz ove zahtjeve da se jednostavno izglasa da predstavnici odu na sljedeće vijeće i da se ponašaju kao da odluku ne priznaju.
 
Moderator sumira zaključke – da Senat povuče odluku o raspuštanju SZ i predstavnika, da uprava omogući povratak predstavnika u vijeće i studentske prostorije.
 
Plenum zahtijeva opoziv senatske odluke o poništenju izbora za Studentski zbor.
Plenum zahtijeva.
 
Plenum zahtijeva od v.d. dekana da odmah vrati postojeće studentske predstavnike u Fakultetsko vijeće zbog toga što poništenje izbora SZ-a ne znači poništenje mandata studentskih predstavnika u FV.
Plenum zahtijeva.
 
Plenum zahtijeva od v.d. dekana da vrati studentske prostorije na korištenje studentima i da omogući redovno funkcioniranje plenuma.
Plenum zahtijeva.
 
Sudionik iz Kopenhagena pita može li snimati plenum. – Plenum je za.
 
Moderator napominje na smjerove rasprave – o delegiranju predstavnika i o suradnji s drugim sastavnicama.
 
Sudionik predlaže da se to pripremi za sljedeći plenum.
 
Sudionica kaže kako je važno pitanje hoće li plenum artikulirati stav o nametanju prodekanske ekipe za koju Senat nema ovlasti. Trebamo to osuditi i inzistirati na tome da v.d. mora predložiti svoju prodekansku ekipu na FV koje to mora potvrditi. Ovi prodekani nisu legitimni ni legalni i ne smijeno ju priznavati.
 
Sudionica naglašava kako v.d. dekana nije ovlašten za biranje prodekanske ekipe, nego dekan, i njih potvrđuje i razrješuje FV. Holjevac može provesti natječaj za izbor dekana koji bi imao pravo birati prodekansku ekipu.
 
Sudionik pita je li prodekanska ekipa stručni termin?
 
Sudionik napominje kako bi plenum trebao tražiti da se pokrene upravni nadzor i nad odlukom o izboru prodekana.
 
Sudionik kaže kako bi se plenum trebao izjasniti kako želi da rektor što prije raspiše natječaj za izbor dekana, da ova uprava ne ostane cijelu godinu, nego da pravog dekana dobijemo što prije.
 
Sudionik kaže kako je problem s izborom dekana taj da ako je izabran u roku od tri mjeseca, da mu mandat počinje iduće akademske godine. Trebali bismo stvar postaviti tako da se opovrgne izbor prodekana i da se pokuša utjecati na izbor prodekana.
 
Sudionica kaže kako je kada je Previšić postao dekan, stupio je na dužnost istu sjednicu kad smo ga izglasali. Trebamo tražiti na FV da se pokrene postupak za izbor dekana koji traje dva mjeseca. Prvo se podnose prijave, zatim se predstavljaju programi, i onda se glasa. Treba tražiti da se prodekani potvrde na FV, da Holjevac predloži svoju ekipu.
 
Sudionik napominje kako u statutu Sveučilišta piše da se postupak izbora dekana mora odviti u roku od tri mjeseca. Po pitanju njegovog stupanja na dužnost, pokušat ćemo smisliti neki manevar. Trebamo prosvjedovati protiv činjenice da je na Senatu izabrano pet v.d. prodekana.
 
Sudionik napominje kako trebamo tražiti nadzor nad odlukom Senata o prodekanima, i tražiti izbore što je prije moguće. V.d. nema pravo postavljati svoje ljude na te pozicije.
 
Sudionica kaže kako postoji potez koji se može napraviti da ova uprava ne ostane godinu dana. Upozoravali smo kako je Previšić navršio 70 godina u prošloj akad. godini, njegova je dužnost bila raspisati izbore za novog dekana. I rektor je taj koji mora brinuti da se na sastavnicama dekani biraju na vrijeme. Nije naša krivica što imamo ovog v.d.-a, to je krivica onih koji nisu priznavali da Previšić mora u mirovinu.
 
Sudionica predlaže: prihvaća li plenum v.d. prodekana koje je postavio Senat?
 
Sudionik predlaže da se sada ne raspravlja o pravnim aspektima, nego da se studentskim predstavnicima i profesorima prepusti to. Nema velike potrebe za raspravom oko zakonskih i statutarnih stvari. Plenum treba sazvati po potrebi da se pokaže naša snaga pritiska i da se iznesu zaključci. Sada zaključiti kako prodekani nisu legitimni.
 
Plenum ne priznaje vršitelje dužnosti prodekana koje je postavio Senat Sveučilišta jer nisu izabrani u skladu sa statutom Sveučilišta.
Plenum se slaže s ovakvom formulacijom zaključka.
 
Daje li plenum naputak Inicijativi članova i zamjenika u FV-u za pokretanje daljnje pravne procedure vezane za upravni nadzor nad radom Senata Sveučilišta u Zagrebu te Filozofskog fakulteta u Zagrebu?
Sudionik smatra da bi iz ovih zaključaka trebalo proizaći konačno poštivanje zakona.
Sudionik smatra da trebamo širu formulaciju jer je riječ o nizu neregularnih odluka.
Plenum glasuje.
Plenum daje naputak Inicijativi.
 
Sudionik smatra da je puno toga odlučeno i predlaže da se da naputak medijskoj sekciji da se sroči izjava za javnost koja bi sažela zaključke plenuma i objasnila ih javnosti.
  
3) Razno
 
Sudionica poziva druge sudionike plenuma na marš mladih za rad 15. listopada.
 
U škrabici je skupljeno 1399 kuna i nešto žutih novčića.
  
4) Odabir termina sljedećeg plenuma, moderatora i zapisničara
 
Sudionik smatra da se sljedeći plenum treba održati oko sljedećeg FV-a.
Sudionik smatra da se sljedeći plenum treba održati po potrebi.
Sudionik smatra da se sljedeći plenum treba održati sljedeću srijedu.
 
Dva prijedloga:
1) Dan nakon FV-a
2) Sljedeće srijede, 12. listopada
 
Plenum je odlučio da će sljedeći plenum biti održan dan nakon FV-a.
Moderatori i zapisničar će biti izabrani na tehnikalijama.
 
Plenum je završio u 22:00.
Vezani članci

  • 30. rujna 2016. Izvještaj s 210. plenuma Filozofskog fakulteta Na 210. plenumu FFZG-a, održanom u izvanrednim okolnostima ispred zgrade fakulteta, raspravljalo se o opstrukciji rada plenuma te novim postupcima dekana Previšića i rektora Borasa zbog kojih je plenum izglasao mogućnost blokiranja fakulteta ako dekan Previšić do 3. listopada ne podnese ostavku. Također, plenum je zatražio da rektor Boras da ostavku te će tražiti studentske zborove ostalih sastavnica Sveučilišta da supotpišu zahtjev. Plenum je oštro osudio nasilje uz napomenu da dosad ni na jednom plenumu nije bilo ekscesa.
  • 24. travnja 2016. Izvještaj s 205. plenuma Filozofskog fakulteta Na 205. plenumu FFZG-a, koji se održao 20. travnja 2016. raspravljalo se o revidiranju odluke o povjerenju novinaru za snimanje dokumentarca, zatim o pravnim aspektima slučaja prodekanice Galić, o najavljenoj cenzuri rasprave na Fakultetskome vijeću, o Prijedlogu novoga Pravilnika o postupku vrednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu koji je predložen na Senatu Sveučilišta u Zagrebu te o potpori radnicima za Praznik rada.
  • 14. travnja 2016. Izvještaj s 204. plenuma, 13. travnja 2016. Sinoć ste u Dvorani 7, između ostaloga, mogli saznati ponešto o pravnim aspektima suspenzije prodekanice Galić, čuti u kojem su obliku FFZG i KBF dosad surađivali i na koji način se ta suradnja razlikuje od nove sporne "suradnje" te koje su još suradnje, osim aktualne s KBF-om, potencijalno sporne i zašto. Još jednom se moglo čuti da plenumaši ne žele podjele niti diskriminacije u ikojem obliku te da je problem ugovora iznad svega politički problem, a rad Plenuma FFZG-a trenutno je većinom usmjeren na borbu unutar Filozofskog fakulteta. Prenosimo službeni izvještaj.
  • 7. travnja 2016. Izvještaj s 203. plenuma Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 6. travnja 2016. Na 203. plenumu Filozofskog fakulteta u Zagrebu raspravljalo se o provedbenim koracima u realizaciji službene suradnje s KBF-om te kako u njih efikasno intervenirati da bi se spriječilo sklapanje ugovora. Raspravljalo se i o prijetnji autonomiji FFZG-a te suspenziji prodekanice za znanost i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Branke Galić. Sazvana je radna grupa za medije i radna grupa za procjenu trenutne situacije. Idući plenum održat će se 13. travnja 2016. godine u 20h, D7.
  • 19. travnja 2009. Arhiva: Izvještaji s plenuma Filozofskog fakulteta

Događanja

pogledaj sve

Bookmarks

pogledaj sve

Fusnote

pogledaj sve

Natječaji i prijave

pogledaj sve

Plenum FFZG-a

pogledaj sve