Stručnost na temelju iskustva: sustav socijalne sigurnosti trebali bi osmišljavati tražitelji naknada

Neoliberalna politika socijalne skrbi podrazumijeva da su stručnjaci_kinje isključivo oni koji su profesionalizirani u toj domeni (čitaj: oni koji su si tu vrstu obrazovanja i stjecanja vještina mogli priuštiti) te da socijalne usluge valja što više rezati. Ovo stajalište garnirano je ideologemima prema kojima nezaposlenost proizlazi iz ponašanja pojedinaca_ki i njihove sklonosti „parazitiranju“, umjesto iz strukturnih uvjeta. U jednoj drugačijoj politici i proizvodnji znanja, koja orbitira oko potreba ljudi, a ne profita, stručnjaci_kinje za sistem socijalne sigurnosti bili bi upravo korisnici_e njegovih usluga, stručni na temelju vlastitog iskustva, politiziranja i educiranja u pogledu najsitnijih detalja servisa socijalne skrbi. U tom smislu ohrabruje što se u Ujedinjenom Kraljevstvu formiralo povjerenstvo sastavljeno od osoba koje imaju življeno iskustvo primanja socijalnih naknada i krenulo sa zagovaračkim radom u pravcu dubinskih promjena unutar sustava socijalne skrbi.

Prosvjed Unite Communityja protiv univerzalne olakšice (universal credit), Norwich, UK, 24. svibnja 2018. godine (izvor: Roger Blackwell @ Flickr, preuzeto prema Creative Commons licenci)
Povjerenstvo koje je u potpunosti sačinjeno od osoba sa življenim iskustvom sustava socijalnih naknadi pokrenulo je radni plan kako bi preuredilo sustav socijalne sigurnosti.Povjerenstvo „stručnjaka_kinja temeljem iskustva“ inovativna je inicijativa financirana dobrovoljnim prilozima i pokrenuta u svrhe razvijanja alternative vladinoj agendi reforme socijalne skrbi. Vodi se idejom da one koji imaju življeno iskustvo sustava socijalnih naknadi valja pitati na koji ga način treba promijeniti.
 
Povjerenstvo, kojemu sam supredsjednica, zaprimilo je preko tisuću ideja korisnika i korisnica socijalnih servisa i sada je iznijelo ključne prijedloge o kojima će se raspravljati do kraja rujna.
 
Jedna od ideja je zamjena univerzalne olakšice novim zajamčenim dostojanstvenim prihodom (guaranteed decent income, GDI) od barem 222 funti tjedno, koji bi bio i viši za osobe s invaliditetom, osobe s djecom i dugotrajno nezaposlene osobe.
 
Povjerenstvo također želi ukinuti postojeću naknadu za osobe s invaliditetom, kao i naknadu za osobnu neovisnost (personal independence payment, PIP), u prilog uvođenju „personalizirane naknade“, koja se procjenjuje s obzirom na socijalni model invaliditeta te uz uvažavanje tražitelja_ica kao stručnjaka koji procjenjuju na koje su načine pogođeni svojim invaliditetom.
 
Ovo se povjerenstvo izdvaja po tome što odbacuje tradicionalni pristup razvoju politika, prema kojemu se istaknute zagovarače_ice sluša češće od osoba koje imaju relevantno življeno iskustvo. Jedan takav slučaj je još jedno novo povjerenstvo za osobe s invaliditetom koje je nedavno osnovao Centar za socijalnu pravdu (Centre for Social Justice), trust mozgova koji je 2004. godine osnovao Iain Duncan Smith. Predvodi ga nekadašnji konzervativni političar lord Kevin Shinkwin, a u njegovim su redovima i barunica Tanni Grey-Thompson, bivša paraolimpijka, kao i predstavnici_e odvjetničkih kompanija Clifford Chance i Deloitte.
 
Naš pristup ne ovisi ni o trikovima ni o tokenizmu. Uvidi do kojih se dolazi putem življenog iskustva s naknadama, radom i invaliditetom od presudne su važnosti za ambiciozno razmišljanje kakvo je potrebno da bi se izgradio bolji sustav socijalnog osiguranja. Postavljanje tražitelja_ica naknada na vodeće pozicije izravno dovodi u pitanje nastojanja svih vladajućih garnitura da svjesnim omalovažavanjem osoba koje se oslanjaju na naknade opravda rezove socijalnih davanja.
 

Stručniji od plaćenih stručnjaka

Činjenica da su pristupi osjetljivom pitanju politika socijalnog osiguranja pod vodstvom samih tražitelja_ica toliko rijetki odražava brojne zablude i predrasude koje okružuju teme naknada i invaliditeta. Mitovi o generacijskom neradu i šesteroznamenkastim iznosima naknada uvelike su opovrgnuti od ranih godina koalicijske vlade, kada su retoriku protiv tražitelja_ica naknada namjerno raspirivali torijevski ministri i desničarski tisak. Sada također jača svijest o realnom, rastućem problemu siromaštva zaposlenih, s obzirom na to da više od polovine onih koji žive u siromaštvu čine osobe iz radničkih obitelji. Unatoč tome, mnogi su i dalje sumnjičavi prema ideji da su tražitelji_ce naknada sposobni kako razumjeti, tako i razviti složene prijedloge politika.
 
Međutim, od 2010. godine se tražitelji_ice, politizirani_e vlastitim iskustvima, educiraju se do najsitnijih pojedinosti i tehničkih detalja o sustavu socijalne sigurnosti, što je rezultiralo time da su mnogi_e od njih sada stručnije od plaćenih stručnjaka.
 
U posljednja dva desetljeća stvorena je politika socijalne sigurnosti koja služi interesima neoliberalne političke ekonomije po ogromnu ljudsku cijenu, jer su zanemarene potrebe i interesi osoba koje ovise o tom sustavu.
 
Pritom postoje brojni primjeri toga kako je reforma socijalne skrbi podbacila čak i prema torijevskim standardima. Primjerice, zamjena doplatka za uzdržavanje osoba s invaliditetom (disability living allowance, DLA) naknadom za osobnu neovisnost (PIP) trebala je uštedjeti 2 milijarde funti godišnje, ali je Ured za proračunsku odgovornost utvrdio da je umjesto toga državu koštala oko 1,5 milijardi funti više svake godine.
 
Pristup povjerenstva pod vodstvom samih korisnika_ca, predstavlja izazov ključnim stavovima prema nezaposlenosti i invaliditetu na kojima se temelji torijevska reforma socijalne skrbi. Prema stajalištu konzervativaca, nezaposlenost je problem mentalnog zdravlja te nije moguće uzeti za ozbiljno prijedloge samih tražitelja_ica o tome što mogu raditi, već je rješenje prisiliti ih da se zaposle. Stoga se za nezaposlenost okrivljuju negativne misli i ponašanje tražitelja_ica naknada, pri čemu se previđaju materijalni uvjeti kao što su nedostatak poslova, diskriminacija na radnom mjestu, bolest ili neki oblik invaliditeta. Ne postoje vjerodostojni dokazi koji podupiru opisano stajalište.
 
Međutim, postoje prilično uvjerljivi dokazi u prilog tome da je stav vlade ne samo štetan za ljude, već može biti i kontraproduktivan u pogledu njihovog održivog zapošljavanja, posebice zapošljavanja onih koji su već deprivilegirani. Pa ipak, torijevci se drže tog stava, do te mjere da vraćaju stare uvjete i sankcije i prije nego što je završila pandemija COVID-19.
 
U okviru neoliberalne misli, sustav socijalne sigurnosti pruža alat za discipliniranje ne samo nezaposlenih, već i radnika_ca. Kapitalisti snose troškove sredstava za one u najnepovoljnijem položaju kako bi izbjegli građanske nemire, ali bi ih se vrlo rado riješili i uvijek će činiti sve što je u njihovoj moći kako bi ih sveli na najmanju moguću mjeru, kad god pomisle da bi mogli proći nekažnjeno. Ova ideologija znači da su tražitelji_ce naknada zadnji ljudi koje bi konzervativna vlada poželjela za stolom dok se odlučuje o ovim politikama – upravo je osporavanje ovakvog razmišljanja razlog zašto smatramo da tražitelji_ce trebaju biti u središtu svake odluke o budućnosti socijalne sigurnosti.
Ellen Clifford je aktivistkinja za prava osoba s invaliditetom, supredsjednica povjerenstva stručnjaka_kinja temeljem iskustva i autorica knjige The War on Disabled People: Capitalism, Welfare and the Making of a Human Catastrophe.
Vezani članci

 • 14. lipnja 2020. Rezervna armija – pandemijsko izdanje "Zbog načina na koji je američka ekonomija trenutno konfigurirana, privatna poduzeća počet će zapošljavati radnice i radnike i smanjivati rezervnu armiju tek kada im to postane profitabilno. Radnici i radnice će pak biti prepušteni na milost i nemilost tih odluka i, posljedično, na agregatnoj razini nastaviti gubiti naspram njihova suparnika, korporacija koje neovisno o ikome donose odluke o zapošljavanju."
 • 4. svibnja 2019. Neoliberalizam, migrantkinje i komodifikacija brige Statistički podaci jasno ukazuju da je europsko tržište rada strogo rodno i rasno uvjetovano. Istovremeno s rastom nezaposlenosti među muškarcima, ona je među ženama u padu. Međutim, ovi naizgled suprotni učinci krize ne ukazuju na privilegirani položaj radnica, već na proces ubrzane feminizacije migracija, kao rezultat porasta potražnje za radnom snagom u tradicionalno „ženskim“ poljima kućanskog rada i rada brige. Autorica objašnjava što nam sudbina migrantkinja može reći o sve lošijem položaju radništva u cjelini. Sara R. Farris održat će 7. svibnja u 19h u kinu Europa predavanje pod naslovom „U ime ženskih prava: uspon femonacionalizma“, u sklopu ovogodišnjeg 12. Subversive festivala.
 • 17. siječnja 2013. Razdoblja barbarizma nužan su preduvjet za daljnju akumulaciju kapitala
 • 25. travnja 2014. Tko stvara radna mjesta?
 • 9. studenoga 2017. Administracija klasnog sukoba Sfera civilnog društva i njegovih organizacija strukturno je mjesto u kapitalističkim društvima, koje se legitimira kao prostor gdje raznorodni subjekti imaju priliku utjecati na artikulaciju i mobilizaciju javnog mnijenja. O autonomiji i dosegu civilnog društva te nužnosti historizacije njegove uloge i područja djelovanja u konkretnim društvenim borbama, razgovarali smo s Lidijom Krienzer Radojević, teoretičarkom i aktivistkinjom organizacije za prava kulturnih radnika IG Kultur Steiermark, jednom od sudionica ovotjednog mikropolitičkog seminara kustoskog kolektiva [BLOK] „Infrastrukture u kulturi“.
 • 31. siječnja 2021. Višestruke opresije transrodnih Roma i Romkinja Diskriminacija trans osoba u kapitalističkim društvima još je dublja ako je povezana s marginalizacijom na osnovi etničke pripadnosti, kao i s podčinjenom klasnom pozicijom. U Srbiji još uvijek ne postoje statistike i istraživanja o siromašnim transrodnim Romkinjama i Romima, međutim oni_e svjedoče o vlastitom iskustvu složenih preplitanja opresija. Autorica skicira kako bi se ova isprepletenost opresija mogla misliti kroz konceptualiziranje spola/roda, heteronormativnosti, tradicionalnog i opozicijskog seksizma, seksualnih orijentacija, etniciteta i klase.
 • 27. prosinca 2020. Ejblistički režimi u kapitalizmu Razmatrajući korporealnost ljudskog postojanja u kontekstu šireg razumijevanja rada socijalne reprodukcije koji održava i regenerira radnu snagu kao ključni element stvaranja profita, autorica iz historijsko-materijalističke perspektive ukazuje na koji se način u kapitalizmu tretiraju nenormativna tijela, uz fokus na osobe s invaliditetom.
 • 30. lipnja 2021. Interseks osobe i njihovi problemi Interseks stanja obično se razumijevaju kao stanja koja variraju „između“ ženskog i muškog spola, i čija genetska, kromosomska, hormonska, i anatomska (ne)preklapanja uzdrmavaju binarnu konstrukciju „ženske“ i „muške“ spolnosti. Patrijarhalna proizvodnja medicinsko-biologijskog znanja ne samo da diskurzivno gura interspolne osobe u identitetske kutije „ženskosti“ i „muškosti“ te produbljuje njihovu marginalizaciju, već nameće i opasne prakse sakaćenja tijela koja se ne uklapaju u dominantnu taksonomiju. Raspršivanje ustajalih mitova možemo započeti ozbiljnijim informiranjem o iskustvima interseks osoba, kao i povezivanjem s organizacijama koja štite njihova prava.
 • 31. prosinca 2018. Borba za jednakost trans osoba mora biti prepoznata kao klasna borba Predrasude prema trans osobama, prisutne ne samo u široj javnosti nego i na desnom i dijelu lijevog političkog spektra, manifestiraju se na različite načine – od otežavanja pristupa pojedinim segmentima svakodnevnog života do ideološkog negiranja progresivnog potencijala cjelokupnom trans pokretu. Pročitajte prijevod teksta Shon Faye, britanske umjetnice i članice trans zajednice, o poteškoćama s kojima se trans osobe susreću prilikom potrage za zaposlenjem i adekvatnom zdravstvenom zaštitom, klasnoj uvjetovanosti bavljenja seksualnim radom i izloženosti nasilju na radnom mjestu, te važnosti prepoznavanja zahtjeva trans pokreta kao dijela radničke borbe, a ne projekta srednjoklasnog liberalizma.
 • 31. prosinca 2016. Da sam, da sam, da sam žensko, ne bih bio muško Iako je spolna binarnost problematična čim se zagrebe dublje od nivoa reduktivnih javnih diskusija lišenih svake nijansiranosti argumenta i pluralizma perspektiva, ona presudno utječe na oblikovanje društvenih institucija, bile one formalne ili neformalne. Time društvo postaje polje neprihvaćanja za svaki identitet koji izlazi iz binarnih okvira. Ovo stvara situaciju u kojoj je: „život transrodne osobe kratka i tragična priča, dupkom ispunjena nasiljem čiji je rezultat smrt koja društvo napokon rješava bremena aberacije. Tjelesno postojanje transrodnih osoba polje je borbe u kojoj su transrodne osobe kolateralne žrtve koje svoja tijela nužno moraju prezirati, jer su naprosto nedopustiva.“
 • 19. travnja 2016. Dom je negdje drugdje Izostanak adekvatne socijalne potpore za ranjive skupine u društvu rezultat je oslanjanja socijalnih politika na održivost i pouzdanost struktura nuklearne obitelji koja je dominantno izgrađena prema heteronormativnom modelu. Ekonomsko nasilje koje trpe LGBTIQ+ osobe nije sustavno mišljeno u klasnim odrednicama, što samo naglašava potrebu za povezivanjem klasne i LGBTIQ+ borbe te ukazuje na važnost daljnjeg promišljanja posljedica koje iz toga proizlaze, poput nezaposlenosti i beskućništva LGBTIQ+ osoba, naročito mladih.
 • 24. rujna 2016. Društveni parametri coming-outa U razgovoru s Mariom Kikašem iz RAD.-a adresiramo pitanja odnosa LGBTIQ+ populacije i pokreta prema državi, koja adekvatne odgovore dobivaju tek napuštanjem terena rasprave o vrijednostima, odnosno njihovim smještanjem u historijski okvir, određen razvojem kapitalističkih odnosa i građanske države te historije opresije nad marginalnim i subverzivnim društvenim grupama. Iz toga proizlazi i perspektiva daljnjeg razvoja LGBTIQ+ pokreta prema razvijanju kapaciteta društvenih institucija za inkluziju marginaliziranih skupina. Dolazimo do zahtjeva za izgradnjom šire progresivne koalicije koja neće tek braniti postojeće kapacitete socijalne države već i graditi nove.
 • 31. prosinca 2020. Feminizam i transfobija Recentno jačanje transfobije u feminističkim i kvir prostorima očituje se u osnivanju trans-isključujućih organizacija ili preokretanjem politika postojećih u tom smjeru, kako bi se ucrtale granice između feminizma i LGB aktivizma u odnosu na trans organiziranje na međunarodnoj (LGB Alliance u Velikoj Britaniji s ograncima u Brazilu, Australiji, SAD-u...) i regionalnoj razini (Marks21, Lezbejska i gej solidarna mreža...). Transfobne politike nedavno je javno prigrlio i Centar za ženske studije u Zagrebu. Te se politike nastoje racionalizirati nizom pojednostavljenih tvrdnji koje apeliraju na „zdravi razum“ i opća uvjerenja, onkraj teorijskih i empirijskih uvida. Ovaj tekst nas u formi FAQ-a, s uvodnim osvrtom, vodi kroz diskurs i logiku kojima se ta racionalizacija odvija, a nastao je u kontekstu ad hoc antikapitalističke kvir inicijative feministkinja i feminista protiv transfobije.
 • 16. kolovoza 2020. J.K. Rowling i bjelačka supremacistička historija „biološkog spola“ Slavna spisateljica J.K. Rowling već godinama koristi svoju platformu u svrhu transfobne agitacije, a sve pod krinkom tobožnjeg feminizma i znanstvene utemeljenosti „biološkog spola“. Iako se rasprava o njezinoj hobističkoj netrpeljivosti može činiti irelevantnom, riječ je o idejama koje, osim što imaju dalekosežne posljedice po sigurnost, kvalitetu života i dostojanstvo transrodnih osoba, svoje korijene vuku iz viktorijanskog znanstvenog rasizma, seksizma i homofobije. U tekstu se ukazuje na isprepletenost evolucionističke i eugeničke misli 19. stoljeća sa suvremenim „rodno kritičkim feminizmom“.
 • 10. travnja 2021. Nema dokaza za zabranu sudjelovanja trans žena u sportu Ideologem kojim se učvršćuju anti-trans norme i regulative, te legitimira isključivanje trans žena i interspolnih osoba iz ženskog sporta, zasniva se na vizuri spola kao biološkog. Potom se, još vulgarnije, sport razumije kao polje kompeticije koje poglavito zavisi od hormona, veličine organa i sličnih spolnih obilježja. Međutim, ne postoje utemeljena znanstvena istraživanja koja bi potkrijepila pretpostavku da trans žene općenito imaju bolje sportske performance u odnosu na cis žene, niti je istraženo kako točno na njihove predispozicije utječe hormonska terapija, dok je mit o automatski boljim rezultatima zahvaljujući većoj razini testosterona već srušen. S obzirom na to da su razlike u izvedbi unutar svih sportskih kategorija prije svega individualne, možda je vrijeme da se dovede u pitanje i mit o podjeli sporta na „ženski“ i „muški“.
 • 31. prosinca 2016. O rodu, jeziče, da ti pojem Jedno od područja u kojima transrodne osobe najčešće proživljavaju opresiju područje je jezika. Naime, iako se stupanj orodnjenosti razlikuje od jezika do jezika, gramatika, sintaksa i pragmatika u različitim nas trenucima prisiljavaju da sebi ili drugima pridajemo rodnu oznaku. Uvođenje posebne lične zamjenice „hen“ u švedskom jeziku, korištenje lične zamjenice za treće lice množine u engleskom ili eksperimentalni načini oslovljavanja u njemačkom, samo su neki od pokušaja da se omogući transgresija spolne/rodne binarnosti u jeziku. U našem jeziku, pak, kao strategije transgresije nude se arhaična prošla vremena – aorist i imperfekt – čija je upotreba neobična i u standardu i u vernakularu, ili korištenje srednjeg roda koje konotira infantilnost.
 • 11. listopada 2020. Trumpove anti-trans mjere štite predrasude u doba pandemije COVID-19 Transrodne osobe jedna su od najranjivijih skupina čak i kada svijetom ne bukti zasad nezaustavljiv virus, što Trumpovu administraciju ne priječi u daljnjem rezanju već sužene zdravstvene i socijalne zaštite. Sve agresivnija institucionalizacija biološkog esencijalizma pojam „roda“ redefinira na način da iz propisa zdravstvene zaštite briše transrodne osobe, čime se efektivno legalizira diskriminacija čitave trans populacije.
 • 31. prosinca 2018. Zamke radikalnog feminizma Zbog sve brojnijih netrpeljivih istupa pobornica trans-isključujućeg radikalnog feminizma (TERF), već se neko vrijeme preispituje pozicija radikalnog feminizma na lijevom dijelu političkog spektra. Netrpeljivost prema trans osobama, posebice ženama, ponovo je vidljivim učinila njegove teorijske manjkavosti, poput transhistorijske definicije uzroka opresije žena, kao i izostanka klasne analize. Pročitajte prijevod teksta Erice West o razlikama između radikalnog i crvenog feminizma, te političkoj promašenosti separatističke strategije radikalnog feminizma koja iz progresivnih borbi isključuje klasno deprivilegirane muškarce i trans osobe.
 • 20. rujna 2020. Sto godina Addisonovog zakona Addisonov zakon o stanovanju i urbanom planiranju omogućio je tijekom međuraća veliku stambenu rekonstrukciju u Ujedinjenom Kraljevstvu, ostvarenu putem subvencioniranja stambenih kompleksa za radničku klasu te kontroliranja privatne otimačine zemljišta. Model niskih kuća s vrtovima, uglavnom na periferiji grada i u blizini tvornica, karakterističan za ovu društvenu reformu, osiguravao je dostojanstven krov nad glavom za radnice i radnike, ali i glasačku bazu za laburiste. Stotinu godina kasnije, lekcije o državno zajamčenom stanovanju i javnom vlasništvu možda su i jedini orijentir za prevladavanje stambene krize.
 • 9. kolovoza 2020. Naša mjesta i gradove oblikuju zakoni, a ne zgrade Iako je rušenje tornjeva Svjetskog trgovinskog centra 11. rujna 2001. pokrenulo refleksije o urbanističkim pitanjima, što je u SAD-u dovelo i do smanjenja intenziteta gradnje (ranjivijih) nebodera, suštinska značajka gradova sve je veća privatizacija javnog prostora. Pandemija COVID-19 pred urbaniste je postavila nove zahtjeve, uključujući i one povezane uz stambene standarde koji će moći odgovoriti na socijalne, zdravstvene i druge ljudske potrebe, te ekološku održivost. Zaraze, koje su povijesno imale ključnu ulogu u oblikovanju urbanističkog planiranja, pokazuju da su za promjene koje su išle prema poboljšanju životnog standarda najvećeg broja ljudi, zakonske regulative bile kudikamo važnije od dizajnera ikoničkih zdanja.
 • 13. prosinca 2017. Dopuštena margina talasanja Uspješnost institucionalizacije konzervativnog dijela civilnog pokreta još je urgentnijom učinila analizu dosega zagovaranja vrijednosti liberalnog kapitalizma za radikalizaciju udruženog političkog djelovanja lijevog spektra civilnog društva. O emancipatornim potencijalima njegovih progresivnih aktera, ali i ograničenjima uslijed projektnog načina financiranja koje je dovelo do programske deradikalizacije, birokratizacije i prekarizacije djelovanja, razgovarale smo sa Sandrom Benčić, dugogodišnjom aktivistkinjom za ljudska prava i voditeljicom programa Socio-ekonomske pravednosti u Centru za mirovne studije.

Događanja

pogledaj sve

Bookmarks

pogledaj sve

Fusnote

pogledaj sve

Natječaji i prijave

pogledaj sve

Plenum FFZG-a

pogledaj sve